Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

‘Ik reken op 20% meer efficiëntie’

Arjan Geerets heeft in 2018 voor het eerst in de snijmaisteelt meststoffen gebruikt met gecoat ureum. Hij rekent op meer efficiëntie van de meststoffen.

In de bemesting van snijmais zijn er nieuw ontwikkelde meststoffen op de markt. Een deel van de stikstof is dan in de vorm van ureum gecoat. Dat geeft een gecontroleerde afgifte van stikstof. Vanuit zijn buitendienstfunctie bij Vitelia Agrocultuur, kwam Arjan Geerets (24) in aanraking met deze meststoffen. Hij probeerde ze vorig jaar uit op het melkveebedrijf dat hij samen met zijn ouders en broer in Castenray (L.) heeft.

Lees verder onder de foto.

Arjan Geerets - Foto: Bert Jansen
Arjan Geerets - Foto: Bert Jansen

Waarom ben je met deze meststoffen gestart?

“We moeten onze gewassen met steeds minder stikstof en fosfaatmeststoffen telen. Dan wil je wel dat je de meststoffen die je geeft, zo goed mogelijk worden benut. Vaak betekent dat voorkomen van uitspoelen van nitraatstikstof. En met de nieuwe generatie meststoffen kan dat volgens mij. Door de samenstelling van de meststof komt de stikstof vrij als het gewas daar ook daadwerkelijk behoefte aan heeft. Als dat gebeurt, is de benutting ook beter. Ik ga uit van een 20% betere benutting in vergelijk met kalkammonsalpeter als je de maisplant op het juiste moment van stikstof kunt voorzien.”

Hoe bemestte je eerder?

Tot vorig jaar gebruikten we altijd rundveedrijfmest en een rijenbemesting met maismap. Na het zaaien en voor opkomst strooien we dan ook nog altijd kali-60 bij. In 2018 hebben we voor het eerst de maismap als rijenmeststof vervangen door een meststof met gecoat ureum. De overige bemesting is gelijk gebleven. Het doel is om in juni en juli, als de vraag naar stikstof het grootst is, dat ook voor de plant beschikbaar te hebben.”

Ik had tot de droogte een goed gevoel bij de nieuwe meststoffen

Wat zijn je ervaringen?

“We hebben vorig jaar 12 hectare mais geteeld. Op 10 hectare hebben we met de nieuwe meststof bemest, de overige 2 hectare op de ‘oude’ manier. Door te splitsen, hebben we in elk geval een beetje vergelijk. De mais met de nieuwe meststof kende een iets vlottere ontwikkeling en zag er wat groener, frisser uit. In de loop van juni werden die verschillen op het oog aardig gelijk getrokken. Nu zie je verschillen op het oog pas bij 10 % opbrengstverschil, dus het is lastig te zeggen of ook alle groei- en ontwikkelingsverschillen helemaal weg waren. Helaas werd het daarna echt enorm droog. Dan houdt het vergelijk natuurlijk ook helemaal op. We hebben de partijen ook niet apart geoogst, gewogen of bemonsterd. Ik kan dus niet aangeven of daar verschillen in zouden zijn. Ik had tot de droogte in elk geval wel een goed gevoel bij het gebruik van de nieuwe meststoffen.”

Eén reactie

  • Is dit een betaalde advertentie?

Of registreer je om te kunnen reageren.