Rundveehouderij

Achtergrond 6 reacties

Cono zoekt meer waarde voor alle leden

De leden koesteren, zorgvuldig samen waarde scheppen en geen gedoe met allerlei deelstroompjes. Dat is het recept van Cono voor de komende jaren, aldus directeur Wim Betten.

Grote zuivelbedrijven lanceren melkstromen met een grote plus. Een van hen heeft kaas herontdekt en wil daar meer waarde uit halen. Voor een niche-speler als Cono Kaasmakers moet het welhaast bedreigend zijn. Gaan anderen niet lopen met de hoogste melkprijzen, en halen die de rendementen van Cono niet onderuit, bijvoorbeeld als zij straks meer Noord-Hollandse kaas of andere hoogwaardige merkkaas op de markt zetten? Wim Betten, algemeen directeur van de Noord-Hollandse coöperatie, reageert op deze vragen.

Lees verder onder de foto.

Wim Betten: “Ik merk dat onze boeren van veel kanten onder druk worden gezet." - Foto's: Fotostudio Wick Natzijl
Wim Betten: “Ik merk dat onze boeren van veel kanten onder druk worden gezet." - Foto's: Fotostudio Wick Natzijl

“Enerzijds is het een compliment, zeker met die kaas. Het is een erkenning van het feit dat wij een goede keuze hebben gemaakt. Bij ons wordt zelfs wel eens gegrapt dat vast ergens een cameraatje van FrieslandCampina moet hangen. Ik wil benadrukken dat wij onze eigen koers uitzetten en merkenbouwers zijn, met een goed en zorgvuldig opgebouwd verhaal. Ondertussen houden we marktinnovaties goed in de gaten. Zijn er andere toepassingsmogelijkheden voor onze kazen waar we ons voordeel mee kunnen doen? We zijn overigens al druk bezig met verbreding van de afzet. Kijk bijvoorbeeld naar de pizza’s van Domino’s. Wat ook belangrijk is, dat we niet meer kaas maken dan we kunnen vermarkten. We zijn wel elk jaar gegroeid in merken, maar we realiseren ons goed dat meer melk niet per se hetzelfde is als meer waarde.”

Jullie zijn al langer bezig met verbreding van de kaasafzet. Waarom hebben veel bedrijven deze markt zo laat ontdekt?

“Daar lag blijkbaar niet de focus op, om wat voor reden dan ook.”

FrieslandCampina stelt dat zijn Noord-Hollandse boeren onbeperkt mogen groeien, voor de productie van meer kaas uit die regio. Ze denken dat daar wel meer waarde mee te behalen is. Dat betekent meer concurrentie. Topman Schumacher heeft vorig jaar ook gezegd dat hij er zelfs naar streeft meer melkgeld te gaan betalen dan Cono.

Betten glimlacht: “Dat laatste is voor zijn rekening. Ik doe niet mee aan een wedstrijdje roepen wie de hoogste melkprijs gaat betalen. Cono heeft een heel duidelijke missie: een eerlijke melkprijs realiseren voor de boer. We streven er natuurlijk wel naar dat die prijs zo hoog mogelijk is, voor alle Cono-leden. Ik geloof niet zo in al die melkstromen met verschillende beloningen. Dat is niet coöperatief. Wij kiezen voor 1 duurzame topstroom. Daar zit 94% van onze melk in. Daarbovenop zitten nog wel enkele extra’s, om het ondernemerschap te blijven prikkelen. Wat bij anderen de ‘gouden melkstroom’ is, de kleine topstroom, dat is bij ons de Cono-hoofdstroom. Volgend jaar is die ook nog helemaal Vlog-waardig.”

Mogen de Noord-Hollandse boeren bij Cono ook blijven groeien?

“Bij ons mogen alle leden groeien, waar ze ook zitten, mits ze dat zelf ook kunnen en mogen. Verschil is dat wij de leden niet actief aanzetten tot meer groei.”

Wat vindt u van de Topmelkstroom van RFC?

“Het is een mooi initiatief, een stevig keurmerk met goede duurzaamheidsprikkels, maar wij zitten er met Caring Dairy Plus net iets strakker op, voor bijvoorbeeld weidegang, jongvee, blijvend grasland en glyfosaatvrij.”

Lees verder onder de foto.

Weidegang is een belangrijk onderdeel van Caring Dairy.
Weidegang is een belangrijk onderdeel van Caring Dairy.

Het gaat Cono niet slecht: sterke merken, een goede solvabiliteit en staat er als uitbetaler van melkgeld goed voor. Toch zijn er bedreigingen. Ook de Cono-boeren hebben het maatschappelijk gezien zwaar en dan is er nog de veenweidediscussie.

“Dat laatste maakt onze leden onrustig, ja. Van de 26.000 hectare grond die onze leden in gebruik hebben, bestaat zo’n 20% uit veenweide. Dit raakt ruim 30% van onze melkveehouders. En dit speelt niet alleen bij Cono. Dan suggereren een paar politici dat je die grond maar onder water moet zetten vanwege het klimaat en de zeespiegelstijging. Ik vraag me af of daar wel een goede analyse aan vooraf is gegaan. Wat helpt vernatting, is dat de beste optie en wat zijn de risico’s? Vernatting betekent dat veel veehouders hun economisch bestaansrecht verliezen, en niet alleen dat. Wat betekent het voor de overige bewoners van die gebieden, en wat betekent moerasvorming voor de volksgezondheid? Er wordt te veel uit de losse pols geschoten en daarbij heeft vooral de boer het te verduren. Voor je het weet, wordt de hele Nederlandse veestapel vergeleken met 2 elektriciteitscentrales. Dat doet geen recht aan de situatie.”

Van wie moeten boeren steun verwachten? Veel melkveehouders hebben ook niet veel vertrouwen meer in de belangenbehartigers, dat die voor hen opkomen. En de NZO dringt dan ook nog eens op, op het boerenerf?

“Ik merk ook dat onze boeren van veel kanten onder druk worden gezet. Volgens mij moeten we oppassen dat we ze niet het land uit jagen. Het is wetenschappelijk vastgesteld dat zij tot de meest duurzame boeren ter wereld behoren. Onze Nederlandse zuivel staat op zo’n hoog niveau, ook qua diervriendelijkheid, ik kan me niet voorstellen dat we die kwaliteit willen verliezen. Voor mij is het een reden om af en toe een streep te zetten, me uit te spreken en te proberen zo veel mogelijk voor onze boeren op te komen. Zij zijn onze basis.”

Laatste reacties

 • deB.

  Kijk, hier mogen alle andere een voorbeeld aan nemen!! chapeau

  (geen) woorden, maar zeker ook daden!!!

 • koestal

  Wie zijn dan onze boeren ? die van CONO of alle Nederlandse boeren ?

 • koestal

  Ja ze proberen de boeren het land uit te jagen ,vanwege de CO2 uitstoot,dat doen ze niet met het autoverkeer of met de luchtvaart,het is meten met 2 maten,puur selectief,daar krijgen we de komende jaren mee te maken.

 • farmerbn

  In 2030 hebben we in Nederland een tekort aan boeren en aan koeien.

 • deB.


  Dat is een ding dat zeker is, er zullen er niet veel meer zijn in 2030.
  Grote bedrijven met investeerders aan hun zijde. Slechte ontwikkeling

  De totale belasting van werk en druk, is bij veel collega's niet te doen als gezinsbedrijf!
  Opmerkelijk hoe vaak je dat hoort, de laatste tijd. Nergens meer tijd voor dan voor het bedrijf, er schiet zoveel bij in, en dat gaat zich hard wreken

 • koestal

  Wie is toch die man die zondags bij ons aan tafel komt om te eten ?

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.