Rundveehouderij

Achtergrond

Areaal plasdras ruim 30% gegroeid in 3 jaar

Het areaal plasdrasgebieden binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Nederland is in 3 jaar tijd met ruim 30% toegenomen. Steeds meer aandacht gaat uit naar behoud en ontwikkeling van weidevogelpopulaties. Boeren laten er tegen een vergoeding hun weilanden voor onder water lopen.

In 2016 was er 350 hectare plasdras, terwijl dit in 2019 gegroeid is naar 465 hectare. Dat meldt BoerenNatuur, de vereniging voor agrarische collectieven. Doel van de plasdrasgebieden is om rust- en foerageerplekken te bieden aan weidevogels die van overwinteringsgebieden in Afrika terugkomen en om opgroeimogelijkheden voor weidevogelkuikens te bieden.

Verschillen per provincie

In de provincies Zuid-Holland en Friesland liggen de meeste plasdraspercelen binnen het ANLb. Het gaat in deze provincies respectievelijk om ruim 96 hectare en 98 hectare plasdras. Flevoland en Noord-Brabant hebben beide rond 2 hectare, terwijl Zeeland en Limburg geen plasdrasgebieden hebben. “Niet elke provincie is een typische weidevogelprovincie: Brabant en Limburg zijn grotendeels kleinschalig, liggen op hoge (zand) gronden en hebben veel opgaande begroeiing, wat slecht samengaat met weidevogels. Zij zetten zich voornamelijk in voor een combinatie van akkernatuur, droge dooradering en natuur van drogere graslanden. Zeeland en Flevoland richten zich binnen het ANLb hoofdzakelijk op akkerbouw”, zegt BoerenNatuur-adviseur Willemien Geertsema.

Ruim 1.100 percelen onder water

In totaal gaat het volgens Geertsema om ruim 1.100 percelen in Nederland. De meeste plas-drassen liggen er van 15 februari tot 15 juni en worden omringd door andere vormen van weidevogelbeheer, zoals kruidenrijk grasland of grasland met uitgesteld maaien.

Subsidie voor boeren

Hiervoor krijgen boeren subsidie via het ANLb. In Friesland krijgen boeren rond € 2.400 per hectare, afhankelijk van hoelang de boer de percelen onder water laat staan. Volgens Geertsema kan dit bedrag per provincie wat afwijken, maar is dit wel ongeveer het maximum voor plasdrasgebieden. “Plasdras is een flinke aanslag op de productie van het land. Voor boeren is 15 juni in combinatie met de vergoeding een passende einddatum voor plas-dras. Sommigen laten het echter in overleg met het collectief langer liggen, omdat ook half juni weidevogels met opgroeiende kuikens nog gebruik maken van de natte percelen”, besluit Geertsema.

Provincies Friesland en Zuid-Holland hebben het grootste areaal plasdrasgebieden in Nederland. Zeeland en Limburg hebben geen areaal plasdras: zij richten zich op andere vormen van agrarisch natuurbeheer.

Of registreer je om te kunnen reageren.