Rundveehouderij

Achtergrond 41 reacties

Rutte legt accent op blijvers, niet op stoppers

Premier Mark Rutte ging in het Overijsselse Vinkenbuurt in gesprek met boeren over de stikstofproblematiek. “Dit land heeft boeren nodig”, zei hij.

Het stikstofprobleem is niet het probleem van de boeren. Minister-president Mark Rutte zei het verschillende keren op een VVD-bijeenkomst in het Overijsselse Vinkenbuurt (bij Ommen), waar melkveehouder Arno van Spijker een loods beschikbaar stelde.

Naar schatting zo’n 400 boeren en ondernemers hoorden van Rutte niet de gewenste oplossing. De premier zei dat hij er hard aan werkt, samen met de meest betrokken ministers. Hij waarschuwde dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn, want de stikstofneerslag in natuurgebieden is een probleem dat niet te ontkennen valt.

Lees verder onder de foto.

Premier Mark Rutte in gesprek met boeren tijdens de stikstofbijeenkomst van de VVD. De politieke partij organiseert een reeks bijeenkomsten om geinteresseerden bij te praten over stikstof. - Foto’s: ANP
Premier Mark Rutte in gesprek met boeren tijdens de stikstofbijeenkomst van de VVD. De politieke partij organiseert een reeks bijeenkomsten om geinteresseerden bij te praten over stikstof. - Foto’s: ANP

Veel geld beschikbaar om stikstofprobleem op te lossen

“Jullie zijn niet het probleem, maar we hebben jullie nodig voor de oplossing”, zei Rutte enkele keren tegen vragenstellende boeren en boerinnen. De uitstoot van stikstof moet minder en daar zal niet alleen de landbouw een bijdrage aan leveren. Verkeer, industrie, luchtvaart, iedereen zal mee moeten helpen om de stikstofuitstoot te verminderen.

“Kern is dat de boeren die door willen, ook door kunnen”, aldus de minister-president, die zich minder dan in eerder bijeenkomsten met boeren opvallend weinig liet seconderen door landbouw- en stikstofwoordvoerders Helma Lodders en Mark Harbers, die ook waren meegereisd naar Vinkenbuurt. Rutte maakte duidelijk dat het kabinet voor de boeren zoekt naar verschillende manieren om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat kan zijn door bedrijven dichtbij of in kwetsbare natuurgebieden uit te kopen, maar dat kan ook door boeren die op dezelfde plek willen blijven, te helpen met investeringen om de uitstoot te verminderen of te faciliteren bij een verplaatsing. Geld is daarbij niet het probleem, zei hij. “Er is veel geld beschikbaar. En bij uitkopen gaan we uit van de stalcapaciteit en niet van het aantal koeien.”

Stikstofprobleem in Nederland groter dan in Duitsland

Rutte wil de kennis en kunde van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Planbureau voor de Leefomgeving niet in twijfel trekken, maar, geeft hij aan, natuurlijk kan en moet gekeken worden naar de betrouwbaarheid van meetgegevens en rekenmodellen. “Als er kritiek is, moeten de planbureaus daarvoor open staan.”

De oplossingen waar het kabinet naar zoekt, zijn in eerste instantie gericht op het scheppen van stikstofruimte voor de woningbouw

“Dit is het beste wat er is”, zegt VVD-stikstofwoordvoerder Mark Harbers. Maar ook hij vindt dat dat geen reden is om er niet kritisch naar te kijken. Sterker, op verzoek van de Kamer zal landbouwminister Schouten door onafhankelijke wetenschappers laten kijken naar de Nederlandse modellen, in vergelijking met modellen die in het buitenland worden gebruikt. “We moeten meten wat er daadwerkelijk in de natuur gebeurt.”

Kan er dan niet meteen worden gewerkt met een ruime drempelwaarde zoals in Duitsland? Nee, zei Rutte. Waarom niet? “Omdat wij veel viezer zijn dan Duitsland. Wij hebben veel meer stikstof dan Duitsland. We kunnen het stikstofprobleem niet ontkennen.”

Lees verder onder de foto.

Premier Mark Rutte aan het woord tijdens de stikstofbijeenkomst van de VVD.
Premier Mark Rutte aan het woord tijdens de stikstofbijeenkomst van de VVD.

Niets taboe in Den Haag om problemen op te lossen

Ondertussen werkt de coalitie onder leiding van landbouwminister Carola Schouten hard aan maatregelen op de korte en de lange termijn. Rutte noemde Schouten ‘echt een geweldige vakvrouw’, een uitspraak die de premier het eerste boegeroep van de avond opleverde. “Daarmee doet u haar tekort”, reageerde Rutte. “Ze is niet van mijn partij, maar ik vind haar een goede minister. Zij is hier echt dag en nacht mee bezig. Ze praat met iedereen om oplossingen te vinden. Ze werkt hier keihard aan.”

Lees verder onder de tweet.

De oplossingen waar het kabinet naar zoekt, zijn in eerste instantie gericht op het scheppen van stikstofruimte voor de woningbouw. De eerste en snelle oplossing daarvoor is een ingreep in de maximumsnelheid. Op langere termijn worden nog tal van oplossingen bekeken en doorgerekend. Een daarvan is het vermengen van mest met water, om daarmee de ammoniakuitstoot bij het uitrijden te verminderen, uitrijden bij gunstiger weersomstandigheden is een andere optie.

Het probleem in de natuur is niet de schuld van de boeren, maar het probleem is er wel

Er wordt geïnventariseerd of de bescherming van een aantal natuurgebieden ten onrechte zo streng is en of er geen soorten worden beschermd die er niet voorkomen. “Wij zien ook wel dat er kleine postzegeltjes zijn die we hebben aangewezen om te beschermen. Er zijn in Den Haag echt geen taboes meer, voor niemand in dit kabinet.”

Nederland heeft boeren nodig en wil ze behouden

Dat ook woensdagavond, na uren coalitieberaad, nog geen oplossing op tafel lag, vond ook Rutte vervelend. “Dit is zo ongeveer het meest complexe dossier waar ik als premier mee te maken heb gehad.” Rutte geeft aan dat elke oplossing stevig en robuust moet zijn en juridisch houdbaar. Hij wil niet over een jaar opnieuw tegenover de boeren staan in een soortgelijke discussie, nadat een rechter de overheidsregels weer bij het vuilnis heeft gezet.

“We doen ons stinkende best om te voorkomen dat we hier over een jaar weer staan. We zullen bedrijven uitkopen of verplaatsen. We moeten de stikstofuitstoot verminderen. Het probleem in de natuur is niet de schuld van de boeren, maar het probleem is er wel. We gaan echt de boeren niet over de kling jagen. We hebben de boeren nodig en we willen boeren houden. Dit land heeft de boeren nodig.”

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • Rutte en zijn beloftes , vertrouw er niet op. <>

 • agratax(1)

  Rutte zal zich moeten realiseren, dat "Boeren houden" niet eenvoudig is in een land als Nederland. Nederland groot geworden door Handel en bijbehorend Bedrog, zal zijn boeren laten vallen, als er via andere wegen meer te verdienen is, ook al staat die andere weg de (alom gepredikte) Mondiale Voedselzekerheid in de weg. Lees verdienen niet alleen in geld maar ook in bevredigde hobbies van enkele Goeroes, die de rest ervan overtuigen dat hun Geluk afhangt van bv. (verboden) Natura 2000 gebiedjes of een buitengebied met alleen maar Kinder boerderijen met aaibare dieren gevoerd met bij het hek gekochte zakjes NVWA gecertificeerd voer.

 • Henk.visscher

  Inderdaad gisteren bleek overduidelijk dat de VVD kiest voor de grote jongens KLM, enz. en de boeren daarvoor nodig heeft, beter gezegd misbruikt

 • Gat

  Kan er dan niet meteen worden gewerkt met een ruime drempelwaarde zoals in Duitsland? Nee, zei Rutte. Waarom niet? “Omdat wij veel viezer zijn dan Duitsland. Wij hebben veel meer stikstof dan Duitsland. We kunnen het stikstofprobleem niet ontkennen.”
  Omdat wij viezer zijn dan duitsland? Ja dat heeft toch niks met de drempelwaarde te maken! Door al jaren politiek inhoudelijk te volgen, en begrijpend lezen wat ze zeggen. Kom ik er steeds meer achter dat het een stel praatpoppen zijn die inhoudelijk niks begrijpen van wat ze zeggen.

 • Sjefo

  Depositie norm Duitsland +/- 7 mol per ha in Nederland +/- 0,07 mol per ha, dat is het verschil, daar ligt het probleem, wat vieste jongetje van de klas, pure onzin Rutte, overheid en natuur organisatie hebben bij de aanwijzing van natura 2000 gebiedjes Nederland aan de rand van de afgrond gemanoeuvreerd, ERKEN DAT, en los het op waar het waar je de fout hebt gemaakt, ( de aanwijzing en de depositie norm) PUNT

 • Nog een leugentje van Rutte.<>

 • veldzicht

  In de 19e eeuw werd de heide afgeplagd voor de schaapskooien en zo ontstonden de heidevelden en kreeg gras geen kans.Nu wordt al 100 jaar niet meer geplagd en moet het hele land op slot om dat daar er hier en daar een pol gras staat op de heide.Laten we toch op houden met deze onzin en accepteren dat we in een overvol land wonen waar wat meer stikstof bij hoort en wat andere plantjes als 100 jaar geleden horen daar ook bij.

 • kraats

  Zolang ze het aantal Natura-2000 gebieden niet sterk verminderen en de bezem door die linkse-corrupte-ambtenaren-kliek op het ministerie halen, is er geen oplossing in zicht. Rutte durft geen ballen te tonen en pakt het probleem niet bij de kern aan. WEG MET DIE VERSTIKKENDE NATURA-2000-GEBIEDJES, platzagen/rooien/goed voor de laatste druppels Round-up.
  Zie ook: <>

 • Kleine huiskavel

  Hopen dat er nu eerlijk gemeten word en niet de denitrificatie van een natuurgebied die door vertering/verrotten bladeren plantresten ed ontstaat weer op het bordje van de landbouw word gelegd.

 • Kringloopboer

  Nou kraats je maakt echt reclame voor de landbouw .
  Zulke uitspraken zitten alle milieu en natuurorganisaties te wachten.
  Aan dergelijke standpunten ontlenen ze hun bestaan.
  Gr kringloopboer

 • Alco

  Denk ik niet @Kringloopboer.
  Tegenstand zijn ze niet aan gewend, daarom is het zo uit de hand gelopen.

 • gjh

  zolang het RIVM niet eerlijk is houden we een probleem Het zijn oplichters daar.

 • veldzicht

  Maar Kraats heeft wel gelijk,Kringloopboer.Dat hele natuur en milieubeleid is inderdaad een grote corrupte bende gebaseerd op leugens en bedrog.

 • kleine boer

  zondag burgerbond Nederland bij Harry mens ook met een stikstof verhaal ....steeds meer worden het zat

 • Kringloopboer

  Of kraats nou gelijk heeft of niet dergelijke uitspraken werken alleen maar polariserend .
  Iedereen zet de hakken dan in het zand
  Hoe meer je met oplossingen komt hoe groter de kans dat andere partijen zeggen daar moet geld voor komen .
  Dat zal nog hard nodig zijn gezien de laatste ontwikkelingen.
  1) CBS stikstofuitstoot melkveehouderij veel hoger dan gedacht.
  2) eu commissie maant Nederland tot het nemen van drastische maatregelen tegen stikstof . Volgens de volkskrant is de derogatie in gevaar .
  Gr kringloopboer • veldzicht

  Als ik het goed begrijp zijn dus die luchtwassers,emissie armevloeren,luchtwassers ,mestinjecteurs ,dieren die al weg zijn voor fosfaat allemaal voor niks en moet alsnog het mes fors in de veestapel?? Nou ik dacht het niet!!

 • Kringloopboer trol van d66?

 • Kelholt

  @kringloopboer
  1) Sinds wanneer MEET het CBS de stikstofuitstoot? Oh nee, via een statistisch modelletje komen ze tot deze bewering.
  2) Afschaffen van derogatie is het beste wat Nederland kan overkomen. Geen chantage meer vanuit Den Haag en Den Haag kan zich ook niet meer verschuilen achter Brussel wanneer er weer achterlijke maatregelen bedacht worden 'om de derogatie te behouden'. Win-win!

 • Kringloopboer

  Hoe meer steun en simpatie van het volk hoe meer geld van de politiek en daar helpen de uitspraken van kaats niet echt .
  @kelholt ik heb als volgt gelezen .
  Het CBS heeft tienduizenden mestmonsters van de laatste jaren en vergeleken met het staltype waar het monster uitkwam en vond geen verschillen .
  Dat had wel duidelijk zichtbaar moeten zijn .
  Bij een emmesie arme stal had dus meer stikstof in de mest moeten zitten. Het CBS heeft dus niks gemeten alleen vergeleken .En ik kan de redenering van het CBS volgen.
  2) wat de derogatie betreft heb je gelijk .
  Die sneuvelt toch
  Gr kringloopboer

 • Kringloopboer

  En nog iets LTO en de grote afnemers en toeleveranciers moeten van het probleem stikstof al jaren geweten hebben . Maar ze kozen er voor dit niet naar de leden te communiceren.
  En nu zitten de boeren met de schulden en de problemen.

 • Attie

  En zo sneuvelde met derogatie, de kringloop boer..!!

 • koestal

  Rutte beschermt Carola Schouten ,die mag het varkentje wassen,Rutte houdt de handen schoon,en Schouten krijgt later de schuld als de boeren weer gekort worden,zo komt Rutte er weer vanaf.

 • koestal

  Boeren kunnen zich al weer voorbereiden voor een tochtje naar Den Haag.

 • koestal

  oprotpremie voor boeren

 • Kringloopboer

  Nou attie zo snel sneuvelt ik niet en derogatie doe ik ook niet meer mee

 • winden

  @de kringloopboer ik snap de gedachte maar ook hier 30 % minder stikstof in 1 m3 drijfmest. Maar ook 30% minder grondstof. Wat je in de put stopt krijg je er uit. Berekent zou er ook 30% minder mest in de put moetten zitten maar ja we zitten niet op het riool dus alle spoel water gaat er ook bij en als je dan een vracht mest afvoerd krijg je zulke cijfers. Dus ze moetten eerst eens leren meten en dan rekenen wat er in zit.

 • husky

  Wen er maar aan, de veestappel wordt gehalveerd, misschien niet snel maar beetje bij beetje krijgen de veehouders er de brui aan en stoppen ze....

 • Kringloopboer

  @ winden ik heb het gelezen en wordt breed uitgemeten in de media maar niet negatief naar de boeren toe .
  Maar Ik weet wel dat we altijd bestolen worden dat was bij de fosfaat ook zo .
  Maar het kan goed zijn dat die over een paar jaar niks waard zijn

 • koestal

  Rutte kan zelf beter stoppen

 • Peerke1

  Wat een nare titel voor blijvers en niet voor stoppers. Kijk een goede huisvader zorgt nog beter voor zijn zoon die noodgedwongen ergens mee moet stoppen dan de andere zoon die al welvarend doorgaat. Lees anders nog maar eens het verhaal van de verloren zoon uit de bijbel.

 • JRC

  Dit probleem is simpel op te lossen,plant bomen in de natuur gebieden en het stikstof probleem is opgelost samen met het CO2 probleem dat eraan zit te komen.

 • Firma Vellenga

  Hier een onderzoek naar bamboe geweest. Bamboe neemt 10 keer meer stikstof op dan een boom en het restproduct is zeer goed bruikbaar voor andere doeleinden (bestek/patatbakjes) Plus dat het 1 van de snelst groeiende plant/boom is die waarschijnlijk overal wel kan groeien.

 • Almagro

  Landbouw moet plaats maken voor nieuwe verdien modellen. Brabant vervuld een voortrekkers rol. Past ook veel beter bij de achterban van de "progressieve" partijen die de macht op eisen.

  <>

 • Meer en mensen doorzien de leugen van Rutte.<> .

 • Henk.visscher

  Rutte word te oud voor dit vak, de burgerdoden kan hij zich ook al niet meer herinneren is nog maar 4 jaar geleden.

 • Almagro

  Toppie mensen, het gaat helemaal goed komen!

  <>

 • Marowak

  De blijvers in de mercosur gebieden gaan lekker verder met platbranden van de bossen

 • Gerard Groot Koerkamp

  Wanneer er zoveel ganzen in de uiterwaarden zijn en hun mest zonder geldige papieren deponeren zal er altijd te veel stikstof in de uiterwaarden blijven.

 • Kringloopboer

  14 dagen geleden nog gemaaid nu het weer kort is vallen de ganzen er weer massaal op lekker laten zitten vreten wat er nu nog groeit kun je toch niks mee en te lang de winter in is ook niks.
  Gr kringloopboer

 • Kringloopboer

  Als we ook nog winter krijgen laatste 2 jaar groeide het gras nog beter in de winter als in de zomer

 • koestal

  Rutte meent er geen bliksem van,schijnheilig figuur.Hij stond vorige week nog te schaterlachen met Paul de Leeuw op het VVD partijcongres,hangt dan een beetje de Clown uit.

Laad alle reacties (37)

Of registreer je om te kunnen reageren.