Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

Energie sleutel in benutten voereiwit en verhogen eiwitefficiëntie

Verhogen van de propionzuurproductie in de pens stimuleert ook de eiwitefficiëntie in de koe, waardoor en minder voereiwit nodig is.

In rantsoenen is tekort aan eigen energie vaak beperkend als het gaat om de benutting van eigen eiwit. Dat blijkt uit de inleidingen van Gerard Abbink van Groeikracht, adviesbureau voor de ruwvoerteelt, en Kasper Dieho, technisch specialist herkauwers bij Provimi, gehouden tijdens het symposium ‘Energie voor en door de koe’, georganiseerd door Provimi.

Jaarrond 980 VEM in de kuil wordt een lastige

Abbink schetst dat een rantsoen 1.000 VEM en 155 ruw eiwit moet bevatten. Dat is dus de kwaliteit waar veehouders zich voor hun graskuilen op moeten richten als ze geen mais voeren. Als veehouders 30% mais voeren moet de graskwaliteit gemiddeld 980 VEM zijn met 185 ruw eiwit. “In beide gevallen zijn de ruweiwitgehalten nog min of meer haalbaar, maar jaarrond 980 VEM in de kuil dat wordt een lastige”, zegt Abbink.

Naarmate de graskuil minder VEM bevat moet er meer gecorrigeerd worden met andere voeders en dat gaat ten koste van het aandeel ruwvoer en dus ook van het percentage eigen eiwit dat gevoerd wordt.

Kwaliteit

Dan moet je allereerst zorgen voor voldoende eiwit en voor goede kwaliteit. Daarin speelt zwavel een belangrijke rol. Nu de depositie afgenomen is tot minimaal, moet er zwavel bij. Zeker in de eerste en tweede snede op zand en klei, en mogelijk zelfs op veengrond. Dekken van de zwavelbehoefte betekent, en meer opbrengst en meer eiwit dat ook nog van betere kwaliteit is.

Inkuilen zorgt voor omzetten van een deel van het eiwit. Hoe natter er ingekuild wordt, hoe meer omzettingen er plaats vinden. De bacteriën in de pens kunnen dat omgezette eiwit nog wel benutten, maar veel minder efficiënt.

Meer vertrouwen op de ureumrecycling in de koe

Benutting voereiwit

Koeien gebruiken vooral het vluchtige vetzuur propionaat voor de glucoseproductie van de lever, en is daarmee de drijvende kracht achter de melkproductie. Als deze onvoldoende aanwezig is, haalt de koe dat uit het eiwit. Dat is funest voor de eiwit- dan wel stikstofefficiëntie.

Dieho: “Door te sturen op de productie van vluchtige vetzuren in de pens kan je daar op ingrijpen. Het mooie is dat je dan ook de eiwitbenutting in de pens vergroot. In het DVE-systeem 91 wordt gerekend met een vaste bijdrage van 150 gram microbieel eiwitvorming per kilo fermenteerbare organische stof. Maar we weten uit het DVE 2007-systeem dat er spreiding is. Van 80 tot 250 gram. Een grotere microbieel eiwitvorming realiseer je door meer snelle koolhydraten in het rantsoen te gebruiken, zoals snel afbreekbare vezels, pectinen, zetmeel en suikers. Daarnaast moeten we ook meer vertrouwen op de ureumrecycling in de koe om de eiwitefficiëntie te verhogen.”

Uitstoot stikstof verminderen

Door meer vorming van microbieel eiwit en effectiever gebruik van eiwit kan de koe met minder voereiwit toe; een praktische stap om de stikstof uitstoot te verminderen. In de proefstal van Provimi geven de koeien nu 42 kilo melk op basis van 14,8 % ruw eiwit in het rantsoen met een negatieve OEB (Onbestendig Eiwit Balans). “Maar dan dus wel met een goede kwaliteit graskuil en veel snelle koolhydraten, pensenergie, waardoor de vorming van propionzuur hoog is”, aldus Dieho.

Om deze voedingswijze te ondersteunen heeft Provimi Turbopro ontwikkeld. Een product dat de propionzuurverwerking en melkproductie aanjaagt. Dit product werd tijdens de beurs in Hardenberg geïntroduceerd. Het is te gebruiken in mineraalmengsels of premixen.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Is dat maiszetmeel met onzichtbaar gemaakt suiker?

  • Strak kunnen koeien alleen nog functioneren met een scala aan pillen en poedertjes waar zijn ze in godsnaam mee bezig

  • ,

    Nog meer die het over de rug van de boer moeten verdienen.

Of registreer je om te kunnen reageren.