Rundveehouderij

Achtergrond

‘Aanzienlijk meer deelnemers aan NVM van dit jaar’

Piet Mostert maakt de Nederlandse Vleesvee Manifestatie (NVM) voor het eerst mee als voorzitter van de Federatie Vleesveestamboeken Nederland, die 30 jaar bestaat. “De NVM blijft het tweejaarlijkse hoogtepunt voor onze stamboekleden en we verwachten ruim 1.000 bezoekers.”

“De animo voor de NVM is dit jaar zeer goed”, stelt Piet Mostert. “Er hebben zich dit jaar aanzienlijk meer fokkers aangemeld en er komen ook meer dieren in de ring. Dat heeft ons toch wel verrast, want een groeiende NVM past eigenlijk niet bij de algemene tendens. Ook onze sector staat maatschappelijk onder druk en het aantal vleesveehouders is de afgelopen 2 jaar afgenomen. Dat er toch meer fokkers komen, heeft volgens mij deels met de boerenprotesten en stikstofproblematiek te maken. Dat zorgt voor saamhorigheid onder boeren. Het gevolg daarvan zie je terug op de NVM.”

Lees verder onder foto

Piet Mostert (56) is voorzitter van de Federatie Vleesveestamboeken Nederland. - Foto: Peter Roek
Piet Mostert (56) is voorzitter van de Federatie Vleesveestamboeken Nederland. - Foto: Peter Roek

Hoe zijn de cijfers dan dit jaar?

“Er komen straks 7 stamboeken in de ring om gekeurd te worden. Blondes d’Aquitaine, Belgisch Witblauw, Verbeterd Roodbont, Piemontese, Limousin, Marchigiana en Charolais. In totaal gaat het om 425 dieren van 104 fokkers. Daarnaast is er een demonstratiegroep van Aberdeen Angus-runderen. Tijdens de pauze gaat een Engelse inspecteur onder meer de vleeskwaliteit van deze dieren meten met een scanner.”

Wat valt op bij de grote stamboeken?

“Bij het Blondes d’Aquitaine-stamboek komen dit keer 92 koeien en 28 stieren de ring in. 25 fokkers hebben zich ingeschreven en dat zijn er 3 meer dan in 2017. Bij Belgisch Witblauw gaat het om 80 koeien en 27 stieren. Ten opzichte van 2 jaar geleden is het aantal dieren met 14 gestegen. Dat is fors. Bij het Verbeterd Roodbont-stamboek komen dit keer 49 koeien en 14 stieren in de ring. Erg opvallend is de deelname van 22 fokkers. Dat zijn er maar liefst 8 meer dan tijdens de vorige NVM. Als organisatie zijn we daar trots op.”

En bij de overige stamboeken?

“Daar zie je hetzelfde beeld. Bij Piemontese gaat het om 39 dieren van 11 fokkers. Binnen dit stamboek zijn relatief veel jonge dieren opgegeven. Zo kunnen ze ervaring opdoen en worden ze eerder handmak. Bij Limousin zijn er 6 inzenders met 35 dieren. Marchigiana volgt met 6 inzenders en 32 dieren. Ook het Charolais-stamboek brengt meer dieren naar de NVM: 24 dieren van 4 fokkers.”

Hereford ontbreekt dit jaar als demogroep?

“Ja, in tegenstelling tot de andere rassen staan de Herefords nu nog steeds buiten. Stamboekleden vinden het niet verstandig om die dieren straks te wassen, in een warme hal te zetten en daarna weer buiten te laten. Een volgende editie zijn ze er graag weer bij, maar deze periode is voor hen niet ideaal.”

Hoe is dat voor andere stamboeken?

“Eind november lijkt de beste periode te zijn. We zitten ruim voor kerst, de dieren lopen niet meer buiten en de boeren hoeven ook niet op het land te zijn. We evalueren de NVM-datum na elke editie, maar er lijkt geen reden te zijn om aan de huidige datum te tornen.”

Geldt dat ook voor de locatie?

“Ja, de Zwolse IJsselhallen blijven een ideale locatie. Alles is nog ingericht op de oude veemarkt die hier ooit was. De aan- en afvoer van vee is optimaal en er zijn goede laadperrons. Dat geldt bijvoorbeeld al niet meer voor de Brabanthallen in Den Bosch. Zwolle ligt bovendien redelijk centraal. Onze leden zijn er blij mee.”

Kan de organisatie het financieel nog dragen?

“Ja, de huur is fors, maar niet hoger dan 2 jaar geleden. Als onze stamboekleden over 2 jaar weer naar de IJsselhallen willen, zitten we daar in 2021 opnieuw. Wat wel zo is: een jaarlijkse NVM is te kostbaar.”

Waarom blijft het belang van de NVM zo groot?

“Er zijn ontzettend veel fokkers – bedrijfs- en hobbymatig -, die zich graag willen vergelijken met anderen. Meten is weten en van daaruit willen ze beter worden. Het is een prachtig vleesveefokkerijfeestje waarbij iedereen elkaar weer ziet en kan bijpraten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.