Rundveehouderij

Achtergrond 20 reacties

Rabo: liever evolutie naar kringlooplandbouw dan transitie

Je kunt beter spreken van een evolutie naar kringlooplandbouw in plaats van een transitie. Dat zei Marijn Dekkers, sectorspecialist melkveehouderij Rabobank, tijdens de presentatie van de nieuwe zuivelvisie ‘Blijven bouwen aan een duurzaam verdienmodel’.

Binnen de melkveehouderij wordt al veel gedaan aan kringlooplandbouw. Melkveehouders moeten daarom niet denken dat alles in een keer anders moet om te kunnen voldoen aan de kringloopvisie van het ministerie van landbouw. Dat zei Marijn Dekkers, sectorspecialist melkveehouderij Rabobank, tijdens de presentie van de nieuwe zuivelvisie ‘Blijven bouwen aan een duurzaam verdienmodel’. Volgens hem kan er beter gesproken worden van een evolutie naar kringlooplandbouw in plaats van een transitie.

Om op grote schaal vooruitgang te kunnen realiseren, moet flexibiliteit of zelfs aanpassing in regelgeving bespreekbaar worden.

Nog veel laaghangend fruit

Er gaan in de melkveehouderij al veel zaken goed en die moeten volgens Dekkers niet zomaar worden losgelaten. Melkveehouders doen er goed aan op bedrijfsniveau te kijken wat bij hun past. Er is nog veel laaghangend fruit. Hij noemt zaken als het beperken van veld- en voederverliezen, het nauwkeuriger aanwenden van mest en nauwere samenwerking met akkerbouwbedrijven.

Mineralenconcentraten

Om op grote schaal vooruitgang te kunnen realiseren, moet flexibiliteit of zelfs aanpassing in regelgeving volgens hem bespreekbaar worden. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het flexibeler toerekenen van grond die in gebruik is van derden, zoals op contract geteelde mais of andere voedergewassen, of de inzet van mineralenconcentraten uit dierlijke mest als vervangers van kunstmest.

Kringlooplandbouw een erg ruim begrip

Kringlooplandbouw is in Dekkers ogen een erg ruim begrip dat nog verder moet worden geladen. Hij gelooft niet in de stelling dat melkveehouders, na verdere verduurzaming van hun bedrijfsvoering, met de helft van hun huidige productie net zoveel kunnen verdienen als nu. “Zeker niet op de korte termijn”, aldus Dekkers. En de eerste en belangrijkste randvoorwaarde die Rabobank voor kringlooplandbouw stelt, is economische duurzaamheid. Dekkers: “Daar begint het voor ons.”

Retail kan meerprijs moeilijk realiseren

De realiteit is volgens Dekkers dat het de retail veel moeite kost om een meerprijs te realiseren voor geleverde inspanning op duurzaamheid. Huidige concepten als de PlanetProof- en de Albert Heijn-melkstroom bieden een deel van de melkveehouders de mogelijkheid hun marge te verbeteren. Dat lijkt goed te werken, al wil Rabobank de meeropbrengsten nog niet volledig meenemen in de begroting.

De extra eisen in concepten worden na verloop van tijd veelal de basis.

Een melkveebedrijf kan immers ook buiten een duurzaamheidsconcept vallen, en de vraag is ook of die meerprijs op termijn wel blijft. De extra eisen in concepten worden na verloop van tijd veelal de basis. Daarbij kan deelname aan concepten of zuivelstromen leiden tot een stijging van de kostprijs. Het is volgens Dekkers dan ook van belang dat een efficiënte manier van melk produceren niet uit het oog wordt verloren.

Medeauteur: Robert Bodde

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Ik zou wel eens willen horen van de Rabobank wat zij onder duurzaam en kringloop landbouw verstaan. De termen vliegen over de tafel en de straat, maar niemand heeft een eenduidig beeld bij Duurzaam of Kringloop en al helemaal niet hoe het in het huidige economisch en politiek bestel kan worden ingevoerd.

 • pinkeltje

  Ben ook wel benieuwd wat ze met een duurzaam verdienmodel bedoelen. Net zo'n mooie uitdrukking als een eerlijke prijs voor de producent. Maar het goede nieuws is dat een efficiënte manier van melken niet uit het oog verloren mag worden!

 • Hoe duurzaam is de Rabo zelf ,met het mega financieren van die kippenboer in Oekraïne.

 • arink

  Pluspunt van de RABO is wel dat ze me die enorme berg boter op hun hoofd een goede zuivelafnemer is.

 • Ook de Rabo riolering maar opvangen en composteren, medewerkers zelf voor transport zorgen en composteren emissie arm
  #Haagsepapegaaien
  vrgr René

 • Marowak

  Zie ik dat goed er staat het word lastig een meerprijs te krijgen op het product dat retailer gaat verkopen. En verder een heleboel termen, gebakken lucht. Als je een hypotheek aanvraagt met die gebakken lucht gaat die kringloop nooit rendabel worden, laat staan dat je uberhaupt een hypotheek kunt krijgen.

 • Duurzame landbouw is onafhankelijk zijn van rabobank.
  Gemiddelde boer met 100 koeien 1.2 miljoen schuld brengt 3% Rente + 5% aflossing = 8%× 1.2 mil= 96000 naar rabo bij 20 cent saldo gaat het saldo van meer dan de helft van de koeien naar rabo dus als we van rabo af zijn kunnen we 50 koeien meer verdienen dan met 100.
  Met andere woorden schaalvergroting heeft niets opgeleverd voor de boer.
  Maar kunnen we nu niet meer terug draaien.

 • Maas1

  Veel van wat Marijn Dekkers schrijft kan ik me wel in vinden dat geld niet alleen voor de melkveehouderij maar breder. Kringloop landbouw is divers met verschillende invals hoeken waarbij ook duurzaamheid en energie transitie een divers begrip is met ook verschillende invals wegen al dan niet gerelateerd aan de diversie tijd van bedrijven en verschillende markten. Vaak werd gedacht dat alleen schaal vergroting de enige weg is,dat hoeft niet maar sluit dat ook niet uit.Wat het wel uitsluit is een gedwongen krimp of halvering van de vee stapel,dat slaat al het goede en positieve weg uit de sectoren en de economie.

 • famboenink@hetnet.nl

  moraal van het verhaal is volgens mij
  boer moet doen wat bij hem past helemaal mee eens

 • Maas1

  @famboenink precies voor een gezond bedrijf met een stevige boterham!

 • Attie

  Goed verhaal van Dekkers, economische duurzaamheid daar begint het inderdaad mee!

 • Alco

  Het gaat de goede richting op, al voeg mij bij de opmerking van @agratax in de eerste opmerking.

 • ruud hendriks

  Halvering is aan de orde bij de intensieve veehouderij, niet bij melkveehouderij. De intensieve veehouderij draait voor een groot deel op voerimport, mist grondgebondenheid. Melkvee heeft die grondgebondenheid wel, in noord Nederland meer nog dan in het zuiden.

 • farmerbn

  Telkens als ik kringlooplandbouw zie , denk ik aan verplicht (de veestapel )halveren. Het is namelijk hetzelfde maar het is een andere term dat goed in de mond ligt. Als veehouders geen veevoer van buiten een gebied (welk gebied?)mogen kopen en akkerbouwers geen (kunst)mest dan ga je inderdaad rap naar de helft. Begrijp niet dat LTO , Rabo en de zuivel dit woord nog wil gebruiken voordat ze precies weten wat het betekent.

 • kleine boer

  @ruud en de akkerbouw heeft grond dus kunnen een intensive veehouderij beginnen?

 • Attie

  Bij grondgebonden groei heb je het meeste laaghangend fruit wel te pakken...

 • Henk.visscher

  Melkfabrieken in Nederland, het word tijd de hoogste tijddat jullie ook eens wat gaan doen, plaats in alle grote dagbladen een advertentie, en leg daarin uit dat de nederlandse melkveerhouderij meer stikstof opneemt dan uitstoot, zet er een korte uitleg bij, jullie hebben tijd zat, dat kan mooi de afdeling doen, die allemaal van die duurzaamheidsregels verzint, en het is ook nog eens reclame voor jullie zelf

 • Nou de stikstof zit vast op de te grote input en daarmee samenhangende emissie 4× groter dan de depositie
  ook al vinden we een oplossing dan lopen we volgend jaar al weer vast met co2 (urgendazaak)
  Dus moet er een oplossing komen voor de hele zaak
  Dat wordt moeilijk

 • koestal

  Boeren worden steeds meer in het nauw gedreven door de politiek.

 • Henk.visscher

  13 okt 10:00 onderbouw dat eens, volgens mij neemt de nederlandse melkveehouderij meer stifstof op dan dat ze uitstoot,we nemen het grootse gedeelte van ons eigen stikstof op, maar we nemen ook nog een groot gedeelte van andere sectoren op

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.