Rundveehouderij

Achtergrond laatste update:21 okt 2019

Op interactieve sessies aandacht voor gezondheid van koe

Provimi en veeartsen van Kernpraktijken Rundvee slaan voor het eerst de handen ineen om op de RMV Hardenberg drie avonden in gesprek te gaan met melkveehouders over het thema ‘Gezonde dieren, Gezond bedrijf’.

Koegezondheid verdient volgens beide partijen meer aandacht van de melkveehouders, waarbij de kwaliteit van de voeding cruciaal is.

Gezonde koeien hebben nauwelijks last van ziekten, zijn vruchtbaar en leveren goed melk. De koeien blij, de boer blij. Maar hoe herken je als melkveehouder signalen dat het met een koe of het koppel minder gaat? Wanneer schakel je de voeradviseur of de veearts in? Wat moet je met andere erfbetreders die allerlei producten aanprijzen om de koegezondheid te verbeteren?

“Veehouders maken dagelijks hun ronde, maar een begin van een verandering in gezondheid gaat vaak zo geleidelijk dat het niet direct opvalt”, constateert Rob Hulshof, technical salesmanager van Provimi. “Maar als de melkproductie geleidelijk terugloopt of de mest wordt steeds dunner, dan is er echt iets aan de hand. Dan liggen gezondheidsproblemen op de loer. Daar moet je als boer scherp op zijn en je afvragen wat je moet doen”, stelt hij.

Rob Hulshof (rechts) van Provimi geeft toelichting op het gevolg van penswerking op mestvertering aan melkveehouder Toon Hulshof in Lievelde (Gld.). - Foto: Provimi
Rob Hulshof (rechts) van Provimi geeft toelichting op het gevolg van penswerking op mestvertering aan melkveehouder Toon Hulshof in Lievelde (Gld.). - Foto: Provimi

Gezondheid koeien monitoren

Ook volgens Tine van Werven, directeur van Kernpraktijken Rundvee en dierenarts bij de Universitaire Landbouwhuisdierenpraktijk (ULP) in Harmelen, zegt dat goed observeren cruciaal is. “Veranderingen van de gezondheid gaan vaak geleidelijk. Problemen ontstaan vaak sluipenderwijs. Daardoor vallen ze aanvankelijk niet zo op. Het goed monitoren van het koppel is daarom heel belangrijk.”

Handvatten voor melkveehouders

Tijdens de interactieve sessie op de RMV bieden een diervoederspecialist van Provimi en een dierenarts praktische handvatten om een kritischer gesprek met toeleveranciers en andere erfbetreders te kunnen voeren, met als doel dat melkveehouders weloverwogen keuzes kunnen maken op het gebied van diergezondheid.

Goed ruwvoer cruciaal voor pens koe

Voor een gezonde koe is het cruciaal dat het ruwvoer goed is. De pens is de motor van de herkauwer en als de pens niet in orde is, gaat het darmstelsel eronder lijden en krijg je uiteindelijk een minder vitale koe met dunne mest. Die dunne mest leidt weer tot hygiëneproblemen en kan een bron van infecties zijn. Het eind van het liedje: klauwproblemen, uierontstekingen, verminderde productiviteit en vruchtbaarheid.

Let op voedingsstoffen in kuilvoer

De koegezondheid begint in feite bij goed kuilvoer. En met de weersextremen van de afgelopen jaren is het niet zo eenvoudig om van elke snede een goede kuil te maken. “De eerste snede was dit jaar vaak wat te nat”, heeft Hulshof in de praktijk gezien. “Daardoor hebben de bacteriën de meeste voedingsstoffen eigenlijk al in de kuil ‘verteerd’, terwijl de koe de bacteriën juist nodig heeft in de pens voor een goede vertering.”

De tweede snede leverde dit jaar vaak wat lang en taai gras op. Die snede vult de koe wel, maar de lange vezels lopen te langzaam door. “De koe lijkt goed doorvoed, maar kan de vezels niet goed kwijt en die hopen zich dan op. Je ziet dan de melkproductie teruglopen. Je kunt dit verhelpen door het gras in de mengwagen eerst wat kleiner te snijden”, legt Hulshof uit.

Boer, voeradviseur en veearts delen kennis

Zijn ideaalbeeld is dat de boer de kuil, de koe en de mest voortdurend goed observeert. Als er gezondheidsproblemen zijn, dan kan de boer het beste met de voeradviseur en de veearts om tafel gaan zitten en een plan van aanpak maken.

Dierenarts Van Werven benadrukt ook het belang van een goed samenspel tussen boer, voeradviseur en de veearts. “Daarom is het ook belangrijk dat we nu samenwerken op deze vakbeurs om onze kennis en kunde te delen met de boeren. Het is ook een logische samenwerking want voeding is het meest bepalende voor de gezondheid van koeien.”

Slechte voeding kan leiden tot pensverzuring en dunne mest. “Dat geeft dan weer vieze koeien en een vieze stal. Daardoor neemt de infectiedruk toe en kun je infectueuze klauwproblemen krijgen. Of mastitis omdat ziektekiemen via het tepelkanaal de uier kunnen binnendringen. Een gezonde koe kan die ziektekiemen normaal gesproken zelf wel aanpakken. Maar als de weerstand is verminderd, kunnen die ziektekiemen gaan woekeren. Dan zie je het celgetal oplopen en ligt uierontsteking op de loer.”

Gezonde koe begint bij gezonde voeding

Van Werven ziet dat bij steeds meer boeren doordringt dat een gezonde koe begint bij gezonde voeding. “Soms moet je dan ook durven zeggen dat een kuil niet goed genoeg is om het koppel gezond te voeden. Dan moet je het rantsoen aanpassen.”

Neem deel aan sessies ‘Gezonde dieren, Gezond bedrijf’

De sessies ‘Gezonde dieren, Gezond bedrijf’ zijn op 29, 30 en 31 oktober van 20.00 tot 22.00 uur in ´kennistheater KUIP´, hal 7.

Of registreer je om te kunnen reageren.