Rundveehouderij

Achtergrond 90 reacties

LTO: sneltraject emissiereductie voor melkveehouderij

Om te voldoen aan de klimaateisen en opgelopen achterstanden bij de emissiereductie goed te maken, is een spoedtraject voor emissie- en depositiearm melken nodig.

LTO Nederland wil via ZuivelNL en in samenwerking met andere partijen werken aan een versnelde reductie van de ammoniak- en methaanemissie als ook van de stikstofdepositie. Tot en met 2020 moet er 12,1 kiloton emissiereductie worden bereikt voor ammoniak (vanaf 2016). Tot 2030 gaat het om 14,4 kiloton. Dit deels om opgelopen achterstand te compenseren.

Integrale aanpak

Dit staat in een rapport van LTO Noord voor het project Proeftuin Natura 2000. In dit rapport wordt gewaarschuwd om niet alleen te focussen op ammoniak, maar te kiezen voor een integrale aanpak, zodat ook de emissies van methaan worden aangepakt. Hiervan moet de uitstoot met 1 kiloton worden verlaagd.

Melkveehouders bijscholen

Voor dit doel wordt het project ‘Emissie- en depositiearm melken’ opgezet. Het is bedoeld om melkveehouders bij te scholen, zodat zij op een relatief eenvoudige wijze en zonder al te veel kosten een fikse verlaging van zowel emissies als schadelijke depositie kunnen behalen. Voor het 4-jarige project is in totaal € 19,5 miljoen nodig, zo wordt geraamd. Van belang is dat er geen sectorbrede, maar een bedrijfsspecifieke aanpak van de emissies komt.

Urgentie

Verminderen van de emissies en depositie is urgent. Want al is het PAS afgeschoten, er moeten stappen worden gezet. De nood dringt des te meer omdat de melkveehouderij in de voorbije jaren weinig resultaat heeft bereikt op dit gebied. Na het einde van de quotering stegen de emissies en de depositie juist.

Maatregelen nemen

De te nemen maatregelen strekken zich uit van het verdunnen van mest met water, het koelen van mest (geeft ook minder emissies) en het toepassen van emissiebeperkende (en geborgde) voeradditieven tot het veel meer weersafhankelijke uitrijden, onder meer met behulp van nieuwe apps. De nadruk moet zo veel mogelijk liggen op bronmaatregelen: bij de koe en in de stal. Bij koeien moet het interne verteringsproces worden verbeterd met het oog op methaan. In de mestkelder zijn andere maatregelen gewenst. Mest in de stal is ruwweg verantwoordelijk voor 20% van de methaanemissie en voor 50% van de ammoniakemissie op het bedrijf.

Cursussen op grote schaal

Om speciaal de emissie en depositie nabij kwetsbare natuurgebieden aan te pakken, worden ook daarvoor specifieke, nog nader te ontwikkelen maatregelen voorgesteld.

Om de kennis over ‘best practices’ snel uit te rollen is het van belang dat veehouders op grote schaal cursussen volgen, dat een expertisecentrum wordt opgericht en voorlopers publicitair in het zonnetje worden gezet.

Laatste reacties

 • Henk.visscher

  sodemieter op met dit soort onzin, zorg eerst dat het stikstof plan van tafel word geveegd, het plan is funnest voor blijfers en stoppers schieten er ook niets mee op

  De enige die er beter van word is de overheid en andere sectoren.

 • boerderij12

  lto is helemaal de weg kwijt

 • Wordt tijd dat de LTO op eigen kracht wat doet ,zonder overheidsgeld, dan kunnen dit soort activiteiten ook achterwege blijven.

 • Kelholt

  Ja, wat is dit voor lachwekkend artikel. Dit kun je toch niet serieus nemen?
  Als je dit schrijft: "De nood dringt des te meer omdat de melkveehouderij in de voorbije jaren weinig resultaat heeft bereikt op dit gebied. Na het einde van de quotering stegen de emissies en de depositie juist."
  Dan heb je er helemaal niets van begrepen... Triest.

 • veldzicht

  Wat ik zie is een hoop kostprijs verhogende maatregelen waar de boer niks voor terug krijgt.En hoeveel boerengezinnen zitten er rond om natura 2000 en veengebieden voor wie in de toekomst nauwelijks toekomst is??LTO moet zich daar zorgen om maken in plaats met allerlei van zulke lulplannetjes bezig houden en eens met de vuist op tafel slaan en zeggen tot hier en niet verder.

 • Bennie Stevelink

  De voorgaande reageerders kiezen ervoor om de melkveestapel, net als die van de varkens, met 50% in te krimpen?

 • egbert

  Als je niet op past span je het paard achter de wagen mest koelen kost energie.
  Water bij de mest kost energie . Enz
  Alles wat je nu nog gaat doen zal niet veel meer opleveren op uitstootgebied LTO wordt eens wakker

 • Mtswie

  Hoe zien ze dat voor zich: Oei het regent snel de tank er achter. Ja hoor droog. De bui trok net bij ons langs.
  Nog meer regels, nog meer dingen waarbij je genaaid kan worden.
  LTO gebruik je verstand. Zorg voor minder regeltjes en realistische normen.

 • Henk.visscher

  Bennie je zit er compleet naast , je kunt als sector van alles doen maar dat komt gewoon boven op wat ze al hebben bedacht, de energie moet in aanpassingen van het stikstofplan wat er nu ligt, en een ding moet zeker geschrapt worden dat ook andere sectoren de stikstof van de landbouw kunnen kopen, dat is de doodsteek voor de landbouw, en als jij daar anders dan spreek ik je over 10 jaar wel, maar dan zijn er veel opvolgers die nu boer wilden worden, maar dat toch niet geworden zijn

 • Storm

  Denk dat die opvolgers beter over de grens kunnen gaan kijken voor een toekomst in de melkveehouderij. In Nederland is die er niet meer.

 • Gebageit

  Bennie moet een beetje wakker worden, de intensieve veehouderij zit al lang niet meer rond natura 2000 , het is vooral melkvee sector die ze nu gaan scheren

 • veldzicht

  @Bennie Stevelink.Dat zie ik toch anders als jij.LTO moet zich druk maken dat net als Duitsland de emissie norm 1 inplaats van 0,1 mol per ha zo als hier in Nederland is en dat niet rondom ieder piep klein natura 2000 natuurgebiedje de boeren allerlei beperkingen opgelegd krijgen zo dat ze geen toekomst meer hebben.Ik heb toch hopelijk niet helemaal niks op de trekker naar het malieveld gereden om nu zo,n slap verhaaltje van LTO aan te horen. En wat krijgen we na het stikstof verhaal te horen wat voor bedrijgingen de boeren nu weer aanrichten?

 • Helemaal klaar met LTO, lidmaatschap word opgezegd !

 • Gijs Gans

  Lto zou zich druk moeten maken om de juiste cijfers boven tafel te krijgen.
  Niet meer en niet minder . En naast Vogelaar moeten gaan staan .
  Maar nee roepen dat ze blij zijn is het enige wat ze kunnen. Schande.
  Er zijn mensen genoeg in het bedrijfsleven en boeren die willen mee betalen om de juiste cijfers boven tafel te krijgen dat moet er gebeuren.

 • mirrich

  Weer zo n geval van creer je eigen werk

 • Henk.visscher

  Klopt Gijs en agrismolders

 • Storm

  MOB is boos omdat de maatregelen van het kabinet niet ver genoeg gaan. Dit is de schuld van de LTO lobby volgens hun.

  Een aantal collega's zijn boos op diezelfde LTO omdat zij vinden dat LTO niets voor hen doet. Mijn vraag is dan wie doet er wel iets voor jullie behalve roepen dat het anders moet?

 • René de jong

  Niks maatregelen gvd
  Laat ze eerst maar eens aantonen wat er aan depositie is.
  Mesdag heeft het antwoord al...

  Stikstof is geen probleem voor de vergunningen veehouderij:
  De Raad van State heeft besloten dat vooruitlopen op maatregelen niet is toegestaan volgens Europese normen.
  Het gaat om het aantonen van (toekomstige)maatregelen, iets wat in de PAS niet juist was omdat vooruitlopend op deze maatregelen alvast toestemming werd gegeven.
  Dat is wat de RvS 29 mei 2019 heeft gemeld NIETS MEER NIETS MINDER !! <>
  In heldere taal op video: <>

  De veehouderij heeft dit als enige sector perfect geregeld, het enige wat moet gebeuren is het (beter)aantonen dan zijn zelfs de PASmeldingen gereed voor een NBvergunning.

  SLA met de vuist op tafel i.p.v. POLDEREN en meelopen met de papegaaien in DEN HAAG
  vrgr René de Jong

 • hlevers

  In moeilijke tijden is het niet makkelijk om eensgezind te blijven, dat zien we nu weer. Logisch dat iedereen graag door wil op de huidige manier of nog liever, wat de regels betreft, een stukje terug. Maar dit laatste is geen reële optie. De politieke werkelijkheid is dat er snel stappen moeten komen en daar komen we niet het beste uit door met de vuist op de tafel te slaan. De 1 oktober actie was een hele goede om aan te tonen dat we als sector gewild zijn bij het grote publiek. Nu moeten we de onderhandelaars en lobbyisten in Den Haag de ruimte geven om samen (diverse organisaties) tot het beste korte termijn resultaat te komen met een doorkijk naar de toekomst. Dat zal niet zijn wat de meesten van ons willen, maar wel het minst slechte. Vervolgens zal aan de orde moeten komen wat wel en niet waar is over emissie, depositie etc.. Openbaarheid van onderzoeken en rekenmodellen is in deze erg belangrijk en wat dat betreft mogen we als sector eisen dat de onderste steen boven komt. Als ik me niet vergis wordt daar hard aan gewerkt.
  Op dit moment is belangrijk dat we de eensgezindheid van 1 oktober kunnen behouden en geen domme dingen gaan doen. Alle het goede komt langzaam!

 • Henk.visscher

  Alle het goede komt langzaam, de landbouwsector is langzaam opgebouwd tot de meeste geloofde sector ter wereld, en word nu heel snel naar de kloten geholpen

 • deB.

  Er zijn teveel naieve benny's manmanman
  Dit gaan wij NIET doen, anders gaan ze zelf de koeien maar melken.....

  Stoppen met deze onzin....waar is de bouw, waar is de luchtvaart....

 • cderuijter@live.nl

  Helemaal mee eens deB, onzinnige bijscholing in de schoolbankjes,heb wel andere dingen aan mijn hoofd

 • Attie

  En dat moet allemaal van de 36 melkgeld centjes betaalt gaan worden..??

 • Zuperboer

  Enkele jaren geleden kwam onze Stas van landbouw terug uit Brussel met het behoud van derogatie en deelde achteloos mee dat er een 80/20 eis kwam t.a.v. grasland en maisland op derogatiebedrijven. Nu komt het konijn uit de hoge hoed. De Nederlandse erven zijn bijkans te klein voor de enorme hoeveelheden gras die gewonnen worden en dit vormt nu dus de hoofdmoot van de rantsoenen. Volgende stap was de fosfaatrechten met 8,3% korten en u kunt wel raden waar al dat gras en de geslonken melkveestapel voor zorgden.......Juist een hogere N-uitstoot. Dit is koren op de molen van de gezagsdragers, want voor dat er ook maar enige reaktie uit de sector mogelijk is, gaat men al aan de haal met deze gestegen uitstootcijfers. Gewoon je nuchtere boerenverstand laten werken zou veel helpen. Maar de Randstad heeft maar één doel en dat is huizen bouwen op boerenland. Daar helpt geen cursus van LTO tegen.

 • 306lsa

  Punt is gewoon heeel duidelijk met de fosfaat zijn we ( hele sector)al giganties in de problemen gekomen en hebben we al flinke offers gebracht (zoals de 8.3% of zo iets) wat ik bedoel is de mensen die het regelen moeten ,moeten wel menselijk blijven en met elkaar om de tafel en niet alles zomaar 1 ruïneren (sector)
  Ik snap heel goed dat Lto zijn best doet maar de politiek moet zijn best ook heeel erg doen
  De tegenstanders zijn veel te ..........geweest
  Stel wij doen er nieuwe roosters in of een lucht wasser en volgend jaar is er een ......probleem
  Dan heb ik wel een groot probleem of niet ?

 • tinusje

  ga eerst maar eens stikstof depositie meten van verschillende stallen op natuurgebieden en nitraat in bodem ipv alles maar "aan te nemen" obv leugenachtige modellen van RIVM...zie agrifacts.nl!!!!

 • Attie

  Ko

 • Het RIVM zit te googelen met de cijfers luchtvaart daalt van 10 % naar 1% en de landbouw stijgt van 33% naar 46% stikstofuitstoot 2016/2018 <>

 • Axl

  Is al fout gegaan rond 2007 zijn te makelijk vergunningen afgegeven voor te grote stallen.
  Melkfabrieken politiek banken zagen geen probleem voor grote uitbreidingen ook zat er lang niet genoeg grond bij het bedrijf en bouwde de buren ook te grote stallen.
  Door de pas konden ze het emissie probleem teoretisch oplossen.
  Toen kwam 2015 en kwamen de politiek melkfabriek en banken erachter dat het misschien toch niet zo slim was.
  F rechten brachten eerst uitkomst om weer meer waarde in intensieve bedrijven te brengen want de schulden waren groter dan de waarde van de grond.
  Melkaanvoer werd er door geremd.
  En de politiek zat weer onder zijn fosfaat plafond.
  Alleen de boer bleef met een half vole stal zitten en te hoge kostprijs.
  Als ze iets eerder nagedacht hadden ook lto en in 2007 al een plan gemaakt hadden om 2015 de mest Norm per ha als begrenzing in te stellen ook bij nieuwbouw. Was er veel elende gespaard gebleven wel een paar koeien minder maar meer rendement en plezier.
  En nu komt het volgende hoofstuk met allemaal teoretische dure oplossingen.
  Wanneer komt er nu eens een duidelijk masterplan degelijk wat iedereen snapt en waar we 30 jaar mee vooruit kunnen.

 • Attie

  Voorlopers worden in het 🌞 gezet...🤔

 • Flepke

  <>

  Aan alle reageerders voor mij en na mij.
  Even het linkje openen en downloaden daarna opnieuw oordelen.

 • willepy

  Stikstofruimte weggeven, gratis en voor niks. Industrie heeft t beter geregeld met CO2. Krijgt middelen terug voor investeringen in duurzaamheid en heeft t voor elkaar gekregen dat investeringen een terugverdientijd van maximaal 5 jaar hebben.

 • Als we nu eens met zijn allen, maar dan ook allemaal, de eerste 3 jaar geen gebruik maken van deze nieuwe regelingen komt er geen ruimte vrij voor andere sectoren. Na die 3 jaar landelijke stand stil is de economie zo dood als een pier en hebben ze ons weer nodig. praten we dan verder.

 • Het grafiekje in 18.28 is blijkbaar de vliegtuiguitstoot zoals ie werkelijk is, dus met aankomende vliegtuigen , internationale vluchten en de uitstoot boven 3000 voet.

 • steenderen

  Miereneukerij van de LTO, stelletje kanslozen

 • willepy

  18.28: jouw cirkeldiagram betreft de uitstoot/emissie. De andere cijfers (1 en 46) betreffen de depositie. En daar zit de crux. De depositieberekeningen kennen een grote onzekerheid. Daarom moet veel meer en beter worden gemeten.

 • willepy

  Flepke, wel opvallend dat er geen stikstofemissietabel van de verschillende sectoren is opgenomen in het artikel van WUR.

 • Mbmb

  Ik stel voor dat een nieuwe organisatie van boeren gaat nadenken en meepraten in plaats of desnoods naast LTO. Het is wel heel duidelijk dat LTO nog maar een klein deel van de boeren vertegenwoordigd en daarom geen mandaat meer heeft als (enige) gesprekspartner met de overheid. Laten we dit moment benutten om een nieuwe organisatie op te richten met brede steun onder de boeren. Meer offensief en krachtig, veel minder meelullen, pappen en nathouden.

 • Henk.visscher

  flepke heb het gelezen. . de landbouw staat in alle tabellen bovenaan, maar wat wil je nu duidelijk maken

 • jorn

  weidemelk premie voor 240 dagen weide 4 cent maken

 • Flepke

  @Henk.visscher en overige
  Ik zie en lees op veel plaatsen discussies van boeren over van alles en nog wat en heb de indruk dat veel boeren de tabellen door elkaar halen en dan gaat de discussie de verkeerde kant uit.
  Ik heb ook mijn twijfels over de getallen die er in staan zoals de meeste ben ik bang.
  Ook ik wil niet inkrimpen voor een bobo in net pak.
  Ik vind dat er zeer gemakkelijk word geroepen dat LTO niet veel doet....Spreek als lid zijnde je mening naar LTO uit en niet op een of ander forum roepen dat je je lidmaatschap opzegd. En ja ik ben ook van mening dat LTO de laatse jaren op bepaalde dossiers behoorlijke steken heeft laten vallen. Maar het is ook niet gemakkelijk om in de zwijnnenstal van Den Haag het stalklimaat aan te passen.
  De agrarische sector zal voor de zoveelste keer zich moeten gaan aanpassen of we het nu leuk vinden of niet. We staan immers bij de uitstoot van wat dan ook overal bovenaan. Helaas, jammer wat we vastleggen komt ook weer snel vrij. En daar zit dus (voorlopig) de oplossing niet. Houd er als boer ook rekening mee dat als men dadelijk eens correct gaat meten dit ons ook in het gezicht kan slaan als de metingen hoger uitkomen dan de aannames die men nu maakt.

 • Henk.visscher

  Flepke, ik snap dat het voor LTO niet meevalt, maar vind het onbegrijpelijk dat als ze in de media zijn , dan niets vertellen over metingen die dubieus zijn, en dat in onze buurlanden de normen veel hoger zijn, ze hadden dat duidelijk kunnen maken en dat was de oplossing dan had het kabinet tot volgend jaar mei met een goed doordacht plan kunnen komen, nu is er iets in elkaar gepruts, en de gevolgen zijn niet te overzien

  ze hadden ook nooit accord mogen gaan dat de stikstog ook door partijen buiten de landbouw kan worden gekocht, dit is de doodsteek voor onze jonge genaratie.

 • deB.


  LTO is list en bedrog
  Daar zijn we het wel over eens toch!

  Gehele sector gaat naar de kloten, dat zie je al jaren aankomen...Dank Lto, blijft niets van jullie over, behalve de staats steun

 • Flepke

  @Henk.vissher
  Je opmerkingen zijn deels correct.
  Punt een is dat de media het vooralsnog niet opneemt en als ze dit al doen dan doen ze dat met de verkeerde getallen bij de verkeerde onderwerpen. Wel ben ik van mening dat LTO te snel akkoord gaat bij bepaalde dingen waarom is mij vooralsnog onduidelijk. Ook vind ik dat men zich harder moet gaan opstellen.

  Punt twee is dat LTO en de LLTB niet akkoord gaan met het uitwisselen van stikstof tussen landbouw en overige.
  Dit stond gisteren in de nieuwsbrief die de LLTB heeft gestuurd.

 • Alco

  De landbouw heeft van zich laten horen.
  Dat werd tijd, want er waren notabelen die dachten het wel even te kunnen regelen.
  De knuppel is zogezegd in het hoenderhok.
  Ook als de waarheid negatief uitvalt voor de boerenstand, zullen we dat moeten slikken. Maar het gekonkel ( En geshop in rekenmodules) moet afgelopen zijn.
  En het LTO moest op 1 okt uit zijn naam de boeren vertegenwoordigd hebben.
  Maar steeds meer komt naar boven hoe de grachtengordel zich daar ook al in gevestigd heeft.

 • <>

 • Een journalist die het wel snapt.

 • Alco

  Boerderij een onafhankelijk blad? Nou ik dacht het niet!!!

 • jan4072

  Als ik de reacties hierboven lees dan zijn het vooral reacties van rundveehouders. Waar waren jullie 30 jaar en 20 jaar geleden toen de kippen- en varkenshouders werden aangepakt? niet allemaal maar velen vonden het prima zolang de rundveehouderij toen buitenschot bleef. Even zolang hebben de kippen- en varkenshouders gigantisch veel geïnvesteerd in mestverwerking zonder bijdrage uit de rundveehouderij. DOM DOM DOM en jammer. De landbouw is door de jaren heen gewoon tegen elkaar uitgespeeld. En nu is de veehouderij aan de beurt. En ik kan je nu al wel vertellen dat je er na deze N depositie niet bent. De nitraat uitspoeling is ook nog niet afgewerkt en gaat ook nog weer opnieuw opgepakt worden om jullie verder uit te dunnen. Nu zullen er velen heel negatief op mijn reactie reageren. Dat mag maar ik zou zeggen: een gewaarschuwd mens telt voor 2.

 • Bennie Stevelink

  @jan4072, de melkveehouderij is al aangepakt vanaf 1983 toen het melkquotum werd ingevoerd. Sinds dat jaar is de melkveehouderij alleen maar gekrompen terwijl de varkens- en pluimveehouderij gegroeid zijn.
  Wat had de krimpende melkveehouderij moeten doen ter ondersteuning van de groeiende varkens- en pluimveehouderij?

 • Bennie Stevelink

  Blij dat er ook nog reacties zijn als die van @Flepke. Toch nog iemand met realiteitszin. Veel reageerders eisen dat zij op de oude voet door kunnen gaan, en LTO moet hun dat leveren. Als LTO dat niet kan deugt LTO niet.

  Ook ik twijfel aan de uitstootcijfers. Met name die van de luchtvaart kloppen niet.
  Maar ook al zouden er nieuwe cijfers komen waaruit blijkt dat het aandeel van de veehouderij maar de helft is, dan nog kunnen wij niet op de oude voet verder.
  LTO kiest ervoor om zoveel mogelijk ruimte voor melkvee te behouden en zet dus vol in op technische maatregelen.
  Welke keuze moet er volgens de reageerders gemaakt worden?

 • Bennie, even de realiteit de varkensstapel is al gekrompen van bijna 16 miljoen stuks naar minder dan 12 miljoen stuks.

 • 306lsa

  Mij leek het een idee om aan te kaarten wat we wel goed doen zoals een soort kennis centrum van de wereld enz enz en dat we wel een soort eerlijke kans krijgen om ons verhaal op t v of in de krant en in scholen te krijgen
  Zoals het verhaal van een (1) reageerder zei : ik stuur een ingezonden stukje in de krant en het komt er gewoon niet in (over........)
  Misschien heeft iemand wel de kennis om het positieve voor het grote publiek te krijgen dagelijks( liefst s morgens s middags en s avonds )wat boeren in NL beter doen of juist heel goed en wat we allemaal gedeeld hebben met de rest van de wereld
  Bij scholing is prima vooral bij scholing voor promotie en ..........noem maar op

 • kleine boer

  VIDEO: Boerenjournaal.. de ontmaskering van LTO, politici,eu VN en handel googel dit maar even en je staat verstelt...... maar dat wisten hier sommige al heel lang

 • <>

 • 14.10 , interessant vooral na 20 min.

 • kleine boer

  1410 dank voor de link hoop er veel even kijken ook al duurt t wat lang maar zeker de moeite tis toch een natte zondag middag....

 • 306lsa

  Misschien is het belangrijk dat iedereen deze YouTube van 14:10 filmpje ziet stel dat iedereen die het filmpje ziet hem ook een paar keer door wil sturen met de vraag om mee te strijden tegen onrecht
  Goed idee of niet ??

 • 306lsa

 • kleine boer

  306 lsa zeker belangrijk ik kreeg de link niet goed hier geplaatst dat heeft 1410 nu gelukkig gedaan.👍👍

 • Kleine boer en 306lsa , het is niet voor niks dat de overheid zo grof gezegd , vuistdiep in de Lto zit. Nu kun je ook begrijpen waarom alleen het LTO mocht meepraten met de commissie Remkes en het geen toeval is dat Calon aan het roer staat bij het LTO. Boven in de top zijn het allemaal dezelfde vriendjes die de dienst met list en bedrog uitmaken.

 • Alco

  Flepke in 6.57 schijnt er ook weer niets van te snappen door te stellen dat vastlegging ook weer snel uitgestoten wordt.
  Beste persoon: Dat is de normale kringloop.
  En die is bij de landbouw binnen een jaar en bij de delfstof slurpers miljoenen jaren

 • kleine boer

  15:27 mij hoef je niet te overtuigen zoals ik al schreef vele weten het al heel lang hoe het zit. Maar de rest moet nog overtuigt worden....

 • wruiten

  wat een flauwekul

 • edke

  LTO is er niet meer voor de boeren, maar wil de boeren alleen maar op kosten jagen, lidmaatschap direct opzeggen

 • vandenbrandcv1

  LTO heeft wegens nevenactiviteiten geen belang bij problemen voorkomen, ze leeft immers van problemen

 • vandenbrandcv1

  Al die boeren die de kop afgehakt worden zorgen al voor reductie

 • Bennie Stevelink

  @14:10, ik heb dat filmpje bekeken. Wat een onzin wordt daar vertelt. Politie die demonstranten zou ophitsen?
  Gewoon undercover agenten die verbinding zoeken met demonstranten om een beeld te krijgen van het sentiment onder de demonstranten. Ze zeggen dus bewust dingen waarvan ze denken dat die positief vallen bij de demonstranten om op die manier vertrouwen te winnen en contact te leggen. Deze undercover agenten zijn de ogen en oren van het politie apparaat die de demonstratie in goede banen moet leiden en incidenten moet bestrijden.

 • Bennie , er staat interessant VOORAL na 20 minuten.

 • BO(skabout)ER

  hou toch op de reageren Bennie. LTO is een stelletje vieze verraders.

 • kanaal

  weer zinloze kostprijs verhoging ,doen we lekker niet.

 • 112

  LEES DIT MAAR EENS BENNIE HOE JE GROOTE VRINDEN HET DOEN
  Marc Calon: Declaratiecampeón
  champions.jpgHet zijn de Dolle DeclaratieDagen in de polletiek. Gisteren trok RTL Nieuws de beerput open die voorheen het declaratiegedrag van provinciebestuurders in Nederland keurig verborgen hield. Zo weten we nu dat Commissarissen van de Koningin en gedeputeerden werkelijk ieder lullig dingetje declareren. Broodje haring hier. Rolletje drop daar. Een flesje Berenburger en ach waarom niet, laten we die vervelende verkeersboete ook maar met taxpoet betalen. Minister Hipsje ter Dorst noemt de gang van zaken verontrustend en vreest voor een nog langer uitstel van de door haar zo vurig gewenste opstand der elite. Om voor altijd van al dit gezeik af te zijn kondigde ze aan voortaan alle groezelige bonnetjes, kleverige servetjes met bedragen en chinese taxibonnen online te zullen gooien. Dit om verwarring in de toekomst te voorkomen. Sluiten we af met voormalig PvdA-gedeputeerde Marc Calon. Volgens RTL voert deze sociaal-democraat - die onlangs met horten en stoten afstand deed van zijn karige CAO-loontje a 1 miljoen euro per jaar - de lijst aan met onkostenvergoedingen. Maar liefst 29.000 euries liet hij voldoen door de belastingbetaler, waarvan 20 mille voor een cursus. Volgens Calon berust alles op een misverstand en is die cursus betaald "uit een potje van de provincie dat daar ook voor bedoeld is". Tja, ze zullen ook eens spontaan toegeven dat ze verkeerd zitten.

 • edke

  Calon en LTO bestuurders moeten een cursus volgen

 • Bennie Stevelink

  @112, in hoeverre is dit een argument in de discussie over noodzakelijke veranderingen in de landbouw? In hoeverre is het haalbaar dat boeren verder kunnen boeren zoals in de jaren zeventig? Kan LTO dit leveren? En als LTO dit niet kan leveren kunnen de NMV of FDF dat dan wel?
  Als de NMV en FDF dit ook niet kunnen leveren waarom dan alleen woede tegen LTO en niet tegen de NMV of FDF? Wat is de functie van de NMV en FDF als die niet meer kunnen leveren dan LTO?
  Genoeg vragen om over na te denken en een antwoord op te geven.

 • kleine boer

  Bennie waar word gevraagd om te boeren als in de jaren 70? Het gaat de meeste om de verkeerde cijfers die gebruikt worden om ons in kwaad dag licht te zetten en daar huppelt lto gewoon in mee!!! EN als de cijfers zijn zoals het werkelijk is kunnen we gewoon boeren zoals in de jaren 70 .... Er is amper een verandering nodig voor de landbouw. Langs de grens boeren wegkopen voor de natuur en net over de grens grote stallen bouwen vind jij gewoon kunnen?

 • kleine boer

  <>

 • 112

  BENNIE gij steekt je kop in het zand
  LTO moet veranderen bennie en niet de boeren bennie
  waarom gaat LTO niet achter het mesdag staan waar uit blijkt dat de uitstoot maar max 500 van het emissie punt komt . uit Deens onderzoek bennie
  waarom hebben zij die actie niet op touw gezet bennie
  waarom gaan ze 19.5 mil boeren melkgeld verkwanselen bennie
  waarom luisteren ze niet naar de boeren bennie
  ik hoop dat jij nooit geen bestuurder wordt bennie

 • Alco

  LTO is er voor boeren rustig te houden. Maw. Dat ze zich als schoothondjes gedragen.
  Zo'n Paus functie zullen we maar zeggen.

 • .....

  LTO projecten haalt weer een miljoenenopdracht binnen van de overheid

 • ghsmale

  Ze zijn de weg kwijt in dit land
  wat schiet de neptuur er mee op als twee koeien per hectare plek moet maken voor
  50 schotse hooglanders of 150 mensen die er gaan wonen.
  Zal wel een onderdeel zijn van het boerreductieplan.

 • LTO moet éérst grondig op de schop, Calon eruit , een echte boerenvoorzitter erin zonder belangenverstrengeling met de top.Dan de activiteiten die ze nu doen voor de overheid onder noemer van LTO eruit en onder brengen bij de overheid. Dat is de manier om het vertouwen vd boeren terug te krijgen in het LTO.

 • Bennie Stevelink

  @112, je hebt nog op geen enkele vraag een antwoord gegeven.

  @09:49, de eisen waar volgens jou LTO aan moet voldoen om de belangen van boeren goed te kunnen behartigen, voldoen op dit moment de NMV en FDF aan. Hoe komt het dat we daar tot nu toe geen resultaat van hebben gezien?

 • 112

  luisteren naar de boeren bennie en dat doen ze niet bennie het enige waar ze goed in zijn is hun eigen kontzak vullen bennie en je hebt kunnen lezen hoe goed calon daar in is bennie

 • Henk.visscher

  Bennie een krimp komt er, zelfs een gewdongen krimp gaat er komen, want ik denk niet dat er veel melkveehouders meegaan doen met de sanering, maar je bent het toch met mij eens dat je nooit, maar dan ook nooit stikstof vanuit de landbouw, verhandelbaar maakt ook voor buiten onze sector, een boer kan nooit op tegen shell, KLM en al die anderen

 • Bennie Stevelink

  @Henk.visscher, dat ben ik met jou eens. Bij de boeren stikstof uitstoot inkrimpen en elders weer uitbreiden heeft geen enkele nut voor de natuur, waar het toch om te doen was. Ook jaagt het de prijs op en belemmert daarmee de ontwikkelingsmogelijkheid voor jonge boeren.
  Inkrimping door stoppende veehouders zonder opvolger uit te kopen heeft wel nut zolang de grond maar beschikbaar blijft voor de sector.

  We hebben te maken met een toenemende concurrentie vanuit Oost Europa op onze thuismarkt (Noord West Europa). Zij kunnen veel goedkoper produceren dan wij. De hoge mestafzetkosten zijn dan niet meer te dragen. Mestverwerking lost dit niet op: je bent de mest wel kwijt maar niet de hoge kosten. De enigste oplossing is inkrimping totdat er geen mestoverschot meer is. Dan daalt het kostprijsniveau en kunnen jonge boeren beter de concurrentie aan met Oost Europa.

 • Henk.visscher

  Want ik moet mij sterk vergissen of er gaan maar weinig melkveehouders gebruik maken van de sanering, want maak je gebruik daarvan dan ben je de rechten kwijt of worden die wel betaald door de overheid, is mij nog niet helemaal duidelijk, bij varkens ligt het denk ik anders, maar daar winnen ze weinig stikstof mee


  Gr, Henk


 • 112

  henk
  vanuit de landbouw, verhandelbaar maakt ook voor buiten onze sector, een boer kan nooit op tegen shell, KLM en al die anderen

  dat gaat wel geburen let maar op

 • veldzicht

  @Bennie stevelink.Geloof er maar niks van dat er ooit geen mestoverschot is,er gaat wel zoveel grond naar een andere bestemming dan landbouw dat er en mest mest '''overschot'' blijft.En anders worden de bemesting normen wel weer aangescherpt(alleen het woord al, brrr) om de enorme vervuiling van de veehouderij tegen te gaan. Door de mest hebben de linkse en milieu partijen de boeren nu goed in de tang en daar blijven ze me door gaan tot er amper 1 boer meer over is tenzij we nu eens keihard terug meppen.

 • Henk.visscher

  Ik moet zeggen dat ik voor het eerst blij ben met LTO, het stuk op boerenbisness daar ben ik het mee eens
  Wil de actievoerders van 16 oktober op het hart drukken hier ook voor te gaan en eerlijke metingen en geen rekenmodellen en de depositie moet van emmisie worden afgetrokken
  Ga je te veel nadruk op dat je geen krimp wilt dan blijft bij de twijfelaars het beeld hangen dat de agrarische sector de grootste vervuiler is en daar niets aan wil doen
  Als je het voor elkaar krijgt dat er met eerlijke cijfers word gewerkt dan word de krimp automatisch kleiner, ga je te veel noemen, dan gaat de linkse pers en media daar iets uitzoeken waar ze het verhaal mee onderuit halen

 • koestal

  Shell,Schiphol,KLM en Hoogovens ,enz. hebben helemaal geen NB vergunning en gaan gewoon door. Een boer moet wel aan de regels voldoen. Ben ik nou gek of is de overheid gek ???

Laad alle reacties (86)

Of registreer je om te kunnen reageren.