Rundveehouderij

Achtergrond 12 reacties

Krachtvoer en mest cruciaal bij kringlooplandbouw

Door de krachtvoergift te verlagen en dierlijke mest beter te benutten, kunnen melkveehouders een flinke stap zetten in de richting van kringlooplandbouw.

Dat zegt Frank Verhoeven van Boerenverstand, een bureau dat advies geeft aan groepen boeren, verwerkende bedrijven en overheden op het gebied van duurzaamheid.

Transitie in landbouw stimuleren

Verhoeven is betrokken geweest bij de opstelling van de LNV-visie op kringlooplandbouw. Zo heeft hij in kaart gebracht wat er op dit vlak in de praktijk al in gang is gezet. Op dit moment werkt hij aan een advies aan het ministerie over prestatie-indicatoren om komende jaren de transitie in de landbouw te kunnen stimuleren.

Efficiënt benutten van grondstoffen

In essentie gaat het bij kringlooplandbouw om het efficiënt benutten van grondstoffen. Verhoeven: “Bij de melkveehouderij denk ik dan in de eerste plaats aan krachtvoer. Al decennia is bekend dat de krachtvoergift flink omlaag kan zonder dat de melkproductie daalt. Veel boeren, daarbij geadviseerd door hun voerleverancier, kiezen voor zekerheid.”

Lees verder onder de foto

Frank Verhoeven van Boerenverstand: "Al decennia is bekend dat de krachtvoergift flink omlaag kan zonder dat de melkproductie daalt." - Foto: Ruud Ploeg
Frank Verhoeven van Boerenverstand: "Al decennia is bekend dat de krachtvoergift flink omlaag kan zonder dat de melkproductie daalt." - Foto: Ruud Ploeg

Verhoeven spreekt over afdekking van risico’s. “Daardoor ligt op veel bedrijven de krachtvoergift op 25 kilo per 100 liter melk. Dat kan, afhankelijk van de bedrijfssituatie, met 5 tot 10 kilo omlaag. Dan is het natuurlijk wel nodig om de productie van ruwvoer op de eigen grond kwalitatief te verbeteren en vervolgens beter te benutten.”

Organische mest

Naast krachtvoer biedt organische mest mogelijkheden om een stap te zetten in de richting van kringlooplandbouw, zegt Verhoeven. “Bij kringlooplandbouw gaat het dan vooral om het verbeteren van de kwaliteit van de mest zodat deze beter aansluit bij de bodem. Drijfmest is vanuit die gedachte een slechte meststof. Gefermenteerde mest, ofwel bokashi, is een betere. Je kunt de mest ook composteren of scheiden in een vaste en een dunne fractie. Welke keuze een veehouder maakt, is afhankelijk van zijn bedrijfssysteem, maar ook van de grondsoort.”

Willen we in Nederland echt kringlooplandbouw realiseren dan moeten er meer onafhankelijke adviseurs komen

Verhoeven constateert dat de meeste melkveehouders nog te veel afgaan op het advies van zogeheten erfbetreders. Dat zijn in de meeste gevallen medewerkers van hun voerleverancier. “Ik pleit ervoor dat boeren eigenwijzer worden dan hun huidige adviseurs. Willen we in Nederland echt kringlooplandbouw realiseren dan moeten er meer onafhankelijke adviseurs komen.”

De advisering aan de boer is nu vrijwel volledig in handen van commerciële bedrijven. Als dat zo blijft, komt er weinig terecht van kringlooplandbouw, stelt Verhoeven. “De bal ligt ook bij de boeren zelf, zij moeten wel vragen om die onafhankelijke kennis. Melkfabrieken kunnen hierin bemiddelen.”

Laatste reacties

 • john***

  van een adviseur van de leverancier naar adviseur van de klant lijkt me een zinloze stap. In beide "adviezen" zal een commerciële boodschap zitten. Een onafhankelijke partij die netjes alle cijfers voor de bedrijven uniformeert en vergelijkt zal veel zinvoller blijken zowel voor de boer die de zwakke punten aan kan pakken en zijn verkoopadviseur kan wijzen op tekortkoming als voor de afnemer die hier kan toetsen of de leveranciers voldoen aan de kwaliteitseisen op gebied van milieu en welzijn.

 • Kelholt

  Wat je aan mineralen in vlees en melk afvoert zal terug moeten komen op het bedrijf middels aankoop voer en (kunst)mest. Anders krijg je de kringloop niet gesloten en verschraal je de bodem en je dieren.
  Voer je minder brokken dan verschraalt je mest en ben je dus gedwongen om meer kunstmest te strooien anders verschraalt je land. Mest- en bodemanalyses laten dit zien. Hoe moeilijk kan het zijn?

 • info36

  Boerenverstand?

 • koestal

  Weet iedereen wel.

 • Attie

  Grondgebonden snap ik, maar kringloop?
  Misschien moet Frank Verhoeven ook eens achterom kijken wat hij achterlaat..!!

 • farmerbn

  Kelholt zegt het helemaal juist en daar kan Verhoeven alleen aan toevoegen dat je nog iets extra moet doen omdat er onvermijdbare verliezen zijn. Minas was zo slecht nog niet.

 • Maas1

  Inderdaad Minas was zo gek nog niet,je moderniseert het met verdienmodellen en doelen,en een kringloop is geboren,toe pasbaar en vorm geefbaar voor elk bedrijfs type en markt.
  Zo moeilijk is het niet,als er maar stimulans is om er geld mee te verdienen,maar het zal wel uitlopen op betalen net zo lang tot de laatste voedsel producent de deuren sluit....voedsel!! Jaja dat is wat boeren doen....verrek dat waren we helemaal vergeten... en nu dan !! ....zoek het maar uit..

 • HGEERLIGS

  Het is onbegrijpelijk dat we denken dat de kringloop sluitend is te maken binnen de landbouw. De kern van het probleem ligt namelijk daarbuiten: bij de consument. Alle mineralen die de boeren in het voedsel weten te krijgen verlaten via de consument de kringloop en komen niet meer terug bij de boer.
  Nu zijn wij dus ons best aan het doen om voedsel te produceren met zo weinig mogelijk verliezen, terwijl het voedsel zelf één grote verliespost is. Penny wise... pound foolish

 • melkveehouder .

  @HGEERLIGS. Goede opmerking!

 • .....

  Bij Verhoeven moet eigenlijk een bijsluiter; Let op promotie van D66 landbouw, kan uw inkomen ernstige schade toebrengen

 • marco-vdb

  Wa ne zoanik. Er is altijd verlies! In elk proces!!! Natuurlijk kan je met minder eiwit/stikstof net zoveel melk maken, maar dan komen we toch weer bij meer mais + bestendige eiwit bronnen uit en koeien in de ligboxenstal en niet bij gras. Dat past echter niet in het Ot & Sien plaatje wat wordt geschetst bij kringloop , en andere idyllische termen.

 • marco-vdb

  Was de “ecologische footprint “ 6 jaar geleden per kg melk beter, toen er 2 -3 kg minder krachtvoer /koe/ dag werd gevoerd en er 6 kg minder melk / koe / dag werd geproduceerd beter dan nu? Of waren we toen allemaal achterlijk dat we geen 11000 kg konden melken?

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.