Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Gezoogde koe werkt harder om bij kalf te komen

Koeien die na afkalven hun kalf hebben kunnen zogen, doen meer moeite om bij hun kalf te komen dan koeien die niet gezoogd zijn.

In een proef zijn 34 Holsteinkoeien verdeeld over drie groepen. Een deel werd binnen twee uur na geboorte gescheiden van hun kalf; bij een tweede deel bleef het kalf na de geboorte bij de koe, maar kon niet worden gezoogd omdat de koe voorzien was van een uiernet en bij het laatste deel bleef het kalf bij de koe en kon het kalf ook zogen. Alle koeien kregen de gelegenheid om, via een poort, na de avondmelking naar hun kalf te gaan. De eerste groep bleef maar twee minuten bij hun kalf, om vervolgens, weer gescheiden te worden. De tweede en derde groep mochten in de nacht bij hun kalf blijven, waarbij de tweede groep niet gezoogd kon worden. De toegang naar het kalf werd steeds meer bemoeilijkt door het tegengewicht van de toegangspoort steeds meer te verzwaren. Doel van het onderzoek is om te weten of koeien de drang hebben om hun kalf op te zoeken, ook als ze direct gescheiden zijn. Het antwoord daarop is ja, waarbij niet gezoogde dieren, al dan niet direct gescheiden, even hard werken om bij hun kalf te komen. Echter de groep die wel gezoogd kon worden deed meer moeite om bij het kalf te kunnen zijn.

Twee discussiepunten

Het onderzoek levert twee discussiepunten op voor de praktijk. Enerzijds is het blijkbaar goed voor de koe om haar de gelegenheid te geven haar kalf op te kunnen zoeken en haar ook die mogelijkheid te bieden. Aan de andere kant betekent zogen een sterkere binding met het kalf, deze koeien doen immers meer moeite, die na de onvermijdelijke scheiding tot meer stress kan leiden. Deze stressfactor is echter niet onderzocht, omdat de kernvraag beperkt is om de wil te achterhalen of koeien bereid zijn moeite te doen om hun kalf op te zoeken.

Deelonderzoek

Bovenstaande is de uitkomst van een deelonderzoek, als onderdeel van een omvangrijk onderzoek naar de effecten van het moment van scheiden van koe en kalf. Wageningen University & Research startte in samenwerking met het Louis Bolk Instituut dat onderzoek in het najaar van 2017.

Verschillende strategieën

Margret Wenker, promovenda bij Wageningen University & Research, voert het onderzoek uit. Er worden verschillende strategieën gevolgd, met verschillende niveaus van contact tussen koe en kalf. Uiteindelijk moeten de nieuwe inzichten leiden tot praktische handvatten voor veehouders en hun medewerkers om de kalveropfok te verbeteren, al dan niet met koe-kalf contact.

Het onderzoek wordt afgerond in 2021 en wordt gefinancierd uit publiek-private samenwerking, waarbij de helft wordt betaald door Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de andere helft door de overheid.

Eén reactie

  • AA1

    wat een geneuzel , elke melkveehouder weet dit.

Of registreer je om te kunnen reageren.