Rundveehouderij

Achtergrond 5 reacties

Friese melkveehouders goed op weg met duurzaamheid

Friese melkveehouders scoren goed op wat ze aan eiwit van eigen land halen, maar evenwichtsbemesting wordt steeds lastiger door afvoer van fosfaat op basis van stikstofexcretie.

De analyse van de Vruchtbare Kringloop Noord Nederland toont dat de Friese melkveehouders goed op weg zijn met duurzaamheid. De melkproductie is per bedrijf iets toegenomen, terwijl de intensiteit, uitgedrukt in kilo melk per hectare, nagenoeg ongewijzigd is.

De Vruchtbare Kringloop Noord Nederland is een vervolg op de reeds bestaande Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Overijssel. In Noord Nederland scoren de melkveehouders die weiden het hoogst. Dat blijkt uit de resultaten van het project Vruchtbare Kringloop 2016-2018, op basis van de KringloopWijzer 2016-2018 van 46 melkveebedrijven.

Duurzaamheid

De duurzaamheid wordt vastgesteld via de eisen van het keur ‘On the way to PlanetProof’ van SMK. Zes criteria van deze normen staan in de KringloopWijzer. Vrijwel alle bedrijven voldoen in de periode 2016-2018 moeiteloos aan drie van deze criteria van de PlanetProof-basisnorm. 35% van de bedrijven voldoet aan alle zes criteria. 70% voldoet aan de basisnorm van beweiden, terwijl 80% voldoet aan het topniveau eiwit van eigen land. De eiwitnorm voor grondgebondenheid is 65%. In de periode 2016-2018 haalt bijna 60% van de melkveehouders deze norm uit eigen teelt en 17% voldoet daar bijna aan. De Friese bedrijven scoren vooral goed op percentage eiwit van eigen land, ammoniakuitstoot en percentage blijvend grasland. Voor die laatste twee geldt dat 87% van de bedrijven voldoet aan het topniveau van ammoniak uitstoot en 81% voldoet aan de norm voor blijvend grasland. Op het onderdeel stikstofbodemoverschot kan het nog wel beter. Daar haalt 68% de norm.

Afvoer op basis van stikstof

Ook zijn meer bedrijven gaan beweiden en is het aantal uren beweiding gestegen. Ook het ruw eiwit in het rantsoen is gestegen, onder meer doordat het eiwitgehalte in graskuil is toegenomen. Doordat het eiwitniveau in het rantsoen is gestegen, stijgt de stikstofexcretie ook. De fosfaatexcretie daalt door minder jongvee en een lager fosfaatgehalte in het krachtvoer. Deze ontwikkelingen maken dat er nog wel plaatsingsruimte is voor fosfaat, maar niet voor stikstof. Daardoor moet er mest afgevoerd worden op basis van stikstof en verlaat dus ook fosfaat het bedrijf waardoor evenwichtsbemesting steeds lastiger wordt.

Verschillen

Tussen de bedrijven bestaan nog wel grote verschillen. Zo hebben de beste bedrijven, met 15.000 tot 19.000 kilo melk per hectare, tot 20% meer eiwit van eigen land dan de minst scorende bedrijven in dezelfde intensiteitsklasse. De beste bedrijven kenmerken zich door meer en intensievere beweiding. Voor het gemiddelde melkveebedrijf betekent meer gebruik van voer van eigen land een financieel voordeel van € 4.000, zo wordt becijferd.

Laatste reacties

 • Attie

  Precies hier het zelfde verhaal, evenwichtsbemesting wordt steeds lastiger. Koppel aan de lagere fosfaat klassen van de derogatie monsters een ruimere N gift uit mest, ipv kunstmest.

 • kleine boer

  En laat varkensmest ook voor derogatie mee tellen op grasland dit werkt super op gras veeeel moooier als kunstmest. Staldieren mest hoe krijg je het verzonnen.....

 • schooteind1

  Eiwit van eigen land heeft helemaal niks met duurzaamheid te maken. Althans als je vindt dat duurzaamheid iets met je "footprint" te maken heeft. Integendeel, de omzetting van gras naar melk is niet zo'n efficiente omzetting. Blijkt ook wel uit de ureumcijfers en de resultaten uit de KLW. De meest duurzame melk wordt geproduceert door koeien die een gemengd rantsoen van mais en gras/voordroog hebben.
  Dus mijn vraag aan Wijnand Hogenkamp is dan ook; wat is de milieu technische onderbouwing van de 65% norm??

 • Attie

  Bij gras heb je soja er gratis bij..??🤔

 • schooteind1

  eiwit groeit in de vorm van soja veel efficienter dan in gras. Bovendien voeren wij in het veevoer niet de soja, maar de afval van het soja (sojaschroot) dat wordt gebruikt voor de humane consumptie.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.