Rundveehouderij

Achtergrond

EU voorspelt lichte groei melkproductie

De Europese Commissie verwacht een toename van de totale melkproductie van 0,5% in 2019 ten opzichte van 2018.

Voor 2020 voorspelt de EU een groei van 0,7%. Daarbij is de verwachting dat de melkproductie per koe met 1,2% zal stijgen. Het aantal stuks melkkoeien zal echter met 0,4% afnemen.

Melkprijs Europa

De melkprijs in Europa ligt op € 33 per 100 kilo melk, stelt de EU vast. De vooruitzichten voor de melkprijs zijn licht negatief. De prijs in de markt voor magere melkpoeder is weliswaar gestegen van € 1.500 naar € 2.150 per ton, maar dat is onvoldoende om de scherpe daling van de prijs van boter op te vangen. De prijs daarvan daalde in september tot € 3.700 per ton en dat is 34% lager dan de prijs in dezelfde periode vorig jaar.

Afzet magere melkpoeder

De afzet van magere melkpoeder over de eerste helft van dit jaar is 30% hoger dan de eerste helft van 2018. Dit is vooral het gevolg van de sterk toegenomen afzet naar China. Vanwege lage voorraden en nog altijd stijgende prijzen voor magere melkpoeder wordt verwacht dat de EU-export langzaam zal afnemen. Toch zal de totale export dit jaar waarschijnlijk uitmonden in een record van 950.000 ton.

Betere beschikbaarheid botervet

Voor botervet geldt een veel betere beschikbaarheid en omdat de prijs meer concurrerend is geworden, groeit de export met 10% ten opzichte van vorig jaar. Van het botervet gaat ongeveer een kwart naar de Verenigde Staten.

Daling consumptie

De consumptie van dagvers melk blijft dalen. in 2018 was een afname van 2% zichtbaar. In 2019 zal dat beperkt zijn tot 1% daling als gevolg van een iets aantrekkende exportmarkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.