Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

Dit gaat er veranderen in rantsoenen voor melkvee

De omgeving van de melkveehouderij verandert en dat heeft ook gevolgen voor de rantsoenen. Nutritionist Leo Tjoonk van Agrifirm voorziet meer productie van eigen land waarbij mais een belangrijke functie blijft houden.

Er komt nogal wat op de melkveehouderij af: grondgebondenheid/65% eiwit van eigen land, circulaire landbouw en eisen uit zuivelconcepten, denk aan biodiversiteit en kruidenrijk grasland. Ze hebben ook direct of indirect invloed op de teelt van ruwvoeders en op de samenstelling van het rantsoen. Op veel bedrijven wordt de potentie van ruwvoer ook niet volledig benut. Aan de andere kant krijgen aspecten als bodemvruchtbaarheid en een gezonde veestapel meer aandacht dan vroeger.

Ook staat er maatschappelijke en politieke druk op de sector. “De economische druk komt vanuit de bedrijven zelf. Zij willen dat de potentie van het kapitaal dat ze in hun eigen land hebben zitten beter kan worden benut”, aldus Leo Tjoonk, nutritionist rundvee bij Agrifirm. Hij ziet door dit alles de rantsoenen de komende jaren veranderen.

Lees verder onder de foto

Leo Tjoonk. - Foto: Hans Prinsen
Leo Tjoonk. - Foto: Hans Prinsen

Wat zijn volgens u de belangrijke ontwikkelingen?

“Veehouders gaan hun eigen land maximaal benutten en zodoende meer voer van eigen grond halen. Eiwit komt straks van dichter bij huis. Dat betekent niet meer eiwit in het gras, maar wel een hogere grasopbrengst met eiwit van een hogere kwaliteit dat beter benutbaar is. Veehouders optimaliseren de grasteelt en gebruiken mogelijk ook andere grasmengels.”

Goed en veel eigen ruwvoer was altijd al belangrijk. Wat moet er gebeuren om echte stappen vooruit te zetten?

“Er is nog veel te verbeteren in de ruwvoerteelt. Ik voorzie dat melkveehouders en akkerbouwers vaker gaan samenwerken of grond ruilen, aangezien beiden daar voordeel van hebben. Beiden moeten zien dat er voordelen zijn te halen en elkaar wat gunnen.”

En de positie van snijmais?

“Mais is een heel goed product en blijft nodig voor een efficiënte vertering. Het past zeker bij de grasteelt van de toekomst, zeker als het gras relatief jonger wordt. Wel zal de vorm mogelijk veranderen in meer ccm of mks waardoor meer gewasresten op het land achterblijven. Een deel van de bedrijven gaat andere gewassen telen, bijvoorbeeld suikerbieten of graan. Graanteelt heeft voordelen ten opzichte van mais: het is eerder van het land, is te telen op minder rijke gronden en past goed in grasrijke rantsoenen.”

Wat betekent een groter aandeel van kruidenrijk of natuurgrasland?

“Ik voorzie een grote splitsing in productie van ruwvoer: een deel zeer effectief van hoge kwaliteit en een ander deel extensiever met minder voederwaarde. Er komen daarbij meer gegevens beschikbaar zoals voor plaatsspecifieke bemesting en modellen die grasgroei en -kwaliteit voorspellen. Er is al veel, maar de komende jaren ligt de focus vooral op het praktijkrijp maken en hoe te beïnvloeden.”

Betekent dat alles ook minder aanvoer van mengvoer?

“Bij optimaal gebruik van eigen grondstoffen kan het aandeel omlaag. We verwachten dat het op een deel van de bedrijven met 10% kan dalen. De crux is om de koeien rondom het afkalveren blessurevrij te houden en de productiepiek zo lang mogelijk vast te houden. In het juiste tempo gaat de krachtvoergift omlaag en richting maximale ruwvoeropname.”

Laatste reacties

 • nita

  Vaker grond ruilen met akkerbouwers is niet te combineren met een hoger gewenst areaal blijvend grasland

 • farmerbn

  Ik denk dat Tjoonk gelijk heeft in gebieden waar je kunt en mag ploegen. In de gebieden met blijvend grasland wordt het een slagveld. Blijvend grasland in een gebied met een vertrekkende generatie melkveehouders zal een veel lagere grondprijs geven.

 • witrug123

  agrifirm , vertegenwoordigers , en specialisten hebben blijkbaar belang bij mais.
  Het moet er altijd in blijven, maar ik ben al jaren gestopt met mais en dat bevalt alleen maar beter!

Of registreer je om te kunnen reageren.