Rundveehouderij

Achtergrond

Verschillen met zwartbont geven roodbont toekomst

De fokkerij met roodbonte Holsteins moet zich blijven toeleggen op de verschillen die er zijn met de zwartbonte tegenhangers. Alleen die verschillen geven het ras toekomst.

De toekomst van de roodbonte Holstein ziet er goed uit, mits het ras zich kan blijven onderscheiden van zwartbont. Dat is de belangrijkste conclusie uit de inleidingen die tijdens jaarlijkse bijeenkomst van Platform Roodbont werden gegeven.

Genen zwart- en roodbont vermengen steeds meer

Het lijkt er op dat de verschillen tussen roodbont en zwartbont steeds kleiner worden. Deels komt dat door bloedvernauwing, waardoor de roodbonte fokkerij in het kader van bloedverversing nogal eens uitwijkt naar zwartbont roodfactor-stieren. Andersom gebeurt trouwens ook volop. Zo vermengen de genen van de zwartbonte en roodbonte Holsteins zich meer en meer. Logischerwijs komen de populaties dan ook dichter bij elkaar te staan.

Bij de KI-organisaties, zoals hier in het CRV Dairy Breeding Center, is een vast deel van de stieren roodbont. - Foto: Anne van der Woude
Bij de KI-organisaties, zoals hier in het CRV Dairy Breeding Center, is een vast deel van de stieren roodbont. - Foto: Anne van der Woude

Verschillen in gehalten, gewicht en conditie

Toch zijn er nog wel duidelijke verschillen. Deze uiten zich met name in de gehalten en in gewicht, dan wel conditie. De roodbonte Holsteins hebben net dat spiertje meer waardoor ze het makkelijker volhouden en meer restwaarde hebben bij afvoer, zo geeft Erik Laarhuis, foktechnisch specialist van KI Kampen aan. Daar vallen Ralph Engelen, directeur van KI Samen en Jaap Veldhuisen, hoofd foktechniek bij CRV hem bij. Ook benadrukken ze het belangrijkste verschil tussen rood- en zwartbont: de gehalten. Genetisch geven de roodbonten 0,21% meer vet en 0,11% meer eiwit. De 3 specialisten geven aan dat die verschillen bewaard moeten worden of liefst nog iets meer worden uitgebouwd. Dat maakt het ras onderscheidend ten opzichte van zwartbont.

Meeste kilo’s vet en eiwit binnen fosfaatquotum

Een van de belangrijkste voordelen van die hogere gehalten is dat hiermee, binnen het ‘fosfaatquotum’, de meeste kilo’s vet en eiwit kunnen worden geleverd. Dit economische voordeel zou meer uitgebuit kunnen worden als de verschillen in gehalten bewaard of zelfs vergroot kunnen worden.

Benen dragen de koe naar het voer en brengen de melk naar de melkstal

Ralph Engelen, directeur van KI Samen

In de fokdoelen, zoals de 3 KI-organisaties die melden, komt die nadruk dan ook terug. Behalve de gehalten staan ook gewicht en conditie met stip in de fokdoelen net als een functioneel exterieur, met nadruk op benen. Zoals Engelen aangeeft: benen dragen de koe naar het voer en brengen de melk naar de melkstal.

Kansen genoeg voor roodbonte Holstein

Ook over de omvang van het fokprogramma hoeven de roodbontliefhebbers niet te vrezen. Gemiddeld is een derde van de jonge stieren die ingezet worden voorzien van een rood vel. Ook neemt het gebruik van roodbonte stieren door veehouders met een zwartbonte veestapel steeds meer toe. Kansen genoeg dus voor de roodbonte Holstein om zich door te ontwikkelen en een vaste plek in de markt te behouden.

Of registreer je om te kunnen reageren.