Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

‘JoinData voor enorme ontwikkeling melkveehouderij’

Alle melkveehouders maken dit jaar kennis met JoinData, het digitale platform en de distributeur van agrarische data. Voor menigeen een openbaring. Big data gaan zorgen voor revolutionaire ontwikkelingen, voorspelt Sener Celik.

Wie had 10 jaar geleden gedacht dat hij in een auto kon rijden zonder het stuur vast te houden? Of wie had ooit verwacht dat een koelkast zelf boodschappen kan bestellen? Dat is alleen maar mogelijk doordat de ontwikkelaars van deze nieuwigheden over enorme hoeveelheden gegevens (big data) beschikken, legt Sener Celik, directeur van JoinData, uit. Hij voorziet voor de landbouw vergelijkbare spectaculaire ontwikkelingen. “Daarop kijken we over 20 jaar terug als een revolutie.” Een voorbeeld? De melkrobot die het exacte moment van tochtigheid bepaalt en precies op tijd de inseminator belt. Daar komt geen veehouder meer aan te pas. Zonder big data kan dat nooit.

Sener Celik (43) is sinds september 2017 directeur bij JoinData in Wageningen. Voor die tijd werkte hij bij Rabobank, de laatste jaren als adjunct directeur voor de ontwikkeling van de data activiteiten bij de bank. - Foto: Bert Jansen
Sener Celik (43) is sinds september 2017 directeur bij JoinData in Wageningen. Voor die tijd werkte hij bij Rabobank, de laatste jaren als adjunct directeur voor de ontwikkeling van de data activiteiten bij de bank. - Foto: Bert Jansen

De coöperatie JoinData plaveit in de Nederlandse landbouw de weg om dit soort ontwikkelingen mogelijk te maken. Zij brengt allerlei gegevens (data) van sensoren, computers, app’s, machines et cetera bijeen en distribueert ze. Niet alleen van boeren, maar ook gegevens van bedrijven in de volgende schakels van de keten: van melkfabrieken tot machineleveranciers en van veevoerbedrijven tot de accountants.

6 oprichters en 40 gebruikers

JoinData als gezamenlijke coöperatie voor het beheer van big data van boeren is vrij uniek in de wereld. Sener Celik kent alleen in Amerika een vergelijkbare coöperatie. In Nederland is dat gebeurd onder aanvoering van 6 partijen; Rabobank, Agrifirm, CRV, FrieslandCampina, LTO en EDI-Circle van 6 accountantskantoren. Zo’n 40 bedrijven, die hardware en software gebruiken, zijn inmiddels aangesloten.
Ook in het buitenland ontstaan initiatieven om big data van boeren te verzamelen. Daarmee wil JoinData samenwerken, zodat gemakkelijker nog meer data benut kunnen worden.

Sener Celik vergelijkt JoinData met een nutsbedrijf, zoals de waterleiding of het stroomnetwerk. JoinData boort zo veel mogelijk gegevens aan en distribueert ze op een digitale datasnelweg, die bedrijven en ontwikkelaars vervolgens kunnen benutten voor nieuwe vindingen, app’s en advisering, mits ze toestemming hebben van de boer. Het mooie volgens de JoinData-directeur is dat de boer beschikkingsrecht houdt aan wie hij de gegevens beschikbaar stelt. De coöperatie gaat ook stimuleren dat bedrijven met de gegevens aan de slag gaan om nieuwe innovaties en app’s te ontwikkelen, zodat de boer op zijn bedrijf profiteert. Dat moet nog komen.

Schets eens het belang voor melkveehouders in de komende 5 jaar?

“We kunnen er niet meer omheen. De boer kan, doordat hij gebruikmaakt van steeds meer sensoren, via zijn smartphone al veel sturen en monitoren. De volgende stap zal zijn dat hij slimme meldingen krijgt op basis van voorspelmodellen. Al die gegevens van robotsensoren, stappentellers en gezondheidsmetingen kunnen app-leveranciers verrijken en combineren, zodat de boer beter en meer inzicht krijgt. Dat aantal apparaten en sensoren en dus ook de data nemen stormachtig toe, meer dan een verdubbeling in 2, 3 jaar. De toekomstige toepassingen om als ondernemer betere beslissingen te treffen, nemen net zo hard toe. Denk aan het voorspellen van ziektes bij de koe op basis van geluid en visuele analyses door sensoren. Boeren gaan met steeds minder middelen meer en beter produceren, met meer welzijn, duurzaam en beter voor het klimaat. Daarmee reduceren ze ook kosten. Big data zijn een noodzaak om dat voor elkaar te krijgen.”

JoinData, of diens voorganger Smart Dairy Farming, is bij veel veehouders nauwelijks bekend.

“Dat gaat veranderen. Te beginnen bij de melkveehouders. Zij krijgen dit jaar als eerste de beschikking over Mijn JoinData. Daar kunnen ze precies zien welke gegevens van hen worden gedeeld en met welk doel ze gebruikt worden. Ze kunnen dan aanvinken als ze vinden dat hun gegevens door een partij niet benut mag worden. We zijn inmiddels met proefprojecten gestart. Stap voor stap gaan we vervolgens Mijn JoinData invoeren. ”

In het verleden hebben veehouders al machtigingen gegeven aan diverse partijen, zoals bijvoorbeeld de zuivelfabriek of CRV. Wat voegt JoinData toe?

“Nogal wat boeren zijn zich niet bewust dat ze die machtigingen hebben afgegeven. Verschillende zijn verouderd en moeten worden vernieuwd. Er zijn er nog die indertijd op papier zijn vastgelegd. Via Mijn JoinData kunnen ze straks zien welke machtigingen zijn verstrekt en waarvoor.”

Degene op wiens bedrijf de data worden vergaard, is in principe de eigenaar van de gegevens en kan dus nee zeggen. Dat klinkt mooi, maar is dat in werkelijkheid ook zo? De data voor de KringloopWijzer moet hij bijvoorbeeld verplicht via JoinData laten lopen.

“Er is een verschil. Wij verplichten niet. Dat doet de zuivelindustrie. Daar staan wij buiten. JoinData heeft bestaande machtigingen overgenomen, waaronder die van de KringloopWijzer. De melkveehouder heeft de keuze om te weigeren. Het zal in de praktijk kunnen betekenen dat hij dan geen melk meer kan afleveren aan de fabriek. Maar dat is dan niet de beslissing van JoinData.”

Je voorkomt dat een partij als Google straks de baas is over jouw gegevens

Wie profiteert er nu eigenlijk?

“Iedere schakel, ieder bedrijf in de keten erkent dat big data een kans zijn. Niet voor niets noemen ze het het nieuwe goud. Als ik een slimmere toepassing krijg omdat ik data heb gedeeld met een partij waardoor ik mijn energiekosten, voerkosten of wat dan ook kan verlagen, is dat waardevol. Veehouders leggen niet zo snel de connectie dat het verzamelen van veel gegevens en het verkrijgen van slimme toepassingen bij elkaar horen. Wie deze gegevens slim combineert en dat het intelligentst doet, is in het voordeel en kan zorgen voor de beste toepassingen. Het is belangrijk dat je daarvoor 1 platform hebt van waaruit die gegevens worden gedistribueerd. Dat is beter dan dat iedere schakel of iedere partij dat zelf doet. Alleen al uit het oogpunt van kosten is dat voordelig.”

Data zijn geld waard, roept iedereen, maar geen melkveehouder heeft tot nu toe een cent gezien.

“Nu al maken veehouders gebruik van app’s gebaseerd op hun data, waarmee ze betere beslissingen kunnen nemen. Het belang is dat hij toegevoegde waarde krijgt door het beschikbaar stellen van de data. Als je dankzij een app gebaseerd op de data gezondere koeien krijgt, ziektes kan voorkomen of veel minder antibiotica gebruikt, is dat veel geld waard. Om zoiets te kunnen maken, heb je heel veel data nodig. Die toepassingen zullen uiteindelijk in het voordeel van de boer zijn. Het hoeven niet altijd euro’s te zijn, die hij extra verdient, het kan ook meer gemak, een betere kwaliteit, meer welzijn enzovoort zijn.”

De kosten voor JoinData zijn voor de boer tot nu toe € 0. Blijft dat zo of gaan ze straks betalen?

“Primair is het zo dat degene die bijvoorbeeld aan de hand van de datastroom straks app’s gaat maken, daarvoor betaalt. Dat moet op termijn voldoende zijn om onze kosten af te dekken. Het is ook zo dat boeren nu betalen voor datadistributie binnen hun bedrijf, bijvoorbeeld bij de zuivelcoöperatie. Die datastroom gaat straks via JoinData lopen. Ons streven is het om datadistributiekosten voor de gehele keten te verlagen. De vraag is dan, hoe gaat het met de tarifering? Dat zijn we nu aan het onderzoeken.”

Google en Facebook zijn groot en machtig geworden dankzij big data. Wordt JoinData ook zo machtig?

Een grote glimlach en dan: “Nee hoor. Wij worden geen Google. Wij doen zelf niets met de gegevens, maar we zorgen alleen dat data ontsloten worden, zodat anderen er toepassingen van kunnen maken met nieuwe app’s en nieuwe ontwikkelingen waarvan de boer profiteert. We zijn geen groot bedrijf en dat willen we ook niet worden. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat de veehouders meedoen. Je voorkomt dat een partij als Google straks de baas is over jouw gegevens. Dankzij onze coöperatieve opzet houdt de boer onder controle met wie hij die data deelt en waarom.”

Laatste reacties

  • farmerbn

    Die ex-rabo man gebruikt steeds andere woorden voor de verkoop van data die hijzelf gratis krijgt. Het ziet er gelikt uit maar boeren die mee (moeten) doen gaan het schip in. Als de overheid straks ook nog partner wordt krijgen de boeren een appje van minister schouten dat er een koe kreupel loopt en als dat nog twee dagen duurt dat FC dan de melk niet komt ophalen.

  • ENDE902

    Mevrouw Merkel zei volgens mij, dat de boer de eigenaar van de data moest blijven. Mijn vraag is echter wat houdt eigenaar in, als bij niet machtigen je melk niet wordt opgehaald. Merkel begrijpt dus ook niet, wat de gevolgen van digitalisering kunnen zijn.

  • Ik heb bij FrieslandCampina 10 jaar lang geprobeerd de eigen celgetalbepaling (dagelijks) mee te mogen nemen in plaats van de celgetalbepaling van de veeverbeteringsorganisatie (min 4 keer per jaar) voor de berekening van CDM. Mij is verteld dat dit niet kon omdat minimaal 4 keer per jaar via CRV de gouden standaard was. En CRV wilde alleen meewerken als de celgetalmeters bijna continue gekalibreerd zouden worden omdat zij anders gegevens niet konden gebruiken. Het doel voor celgetalmeting in CDM zou mijn eigen uiergezondheid en antibiotica-reductie moeten zijn, maar de belangen lagen dus heel anders. Nu gaan deze zelfde 2 organisaties mij vertellen dat het delen van info goed voor ons is en we er geld mee gaan besparen. Ik ben enigszins gereserveerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.