Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Bemest op maat, benut elke kilo

De bemesting met stikstof wordt in de loop der jaren beperkter, dus wordt de voorziening met andere elementen belangrijker voor een goede gewasproductie.

Deze maand stelt het merendeel van de melkveebedrijven het bemestingsplan op in het kader van derogatie. Vanaf nu zullen veel veehouders op basis daarvan hun meststoffen bestellen en zo tussen half en eind maart, afhankelijk van de omstandigheden, ook strooien. Het bemestingsplan ligt dan al lang in de la om daar niet meer uit te komen.

Nu is echter een goed moment om te beslissen welke acties nodig zijn. Met het beperken van de stikstofgebruiksnormen door de jaren heen is het belangrijk dat elke kilo goed wordt benut. Op die manier haal je een zo hoog mogelijke opbrengst met behoud van kwaliteit.

Kies voor meststof met groot aandeel ammonium

Het begint er al mee of de veehouder de keuze maakt voor een voorjaarsmeststof die een groter aandeel ammonium bevat ten opzichte van nitraat. Nitraat is wel sneller, maar heeft het risico op uitspoeling, waar ammonium juist kan vervluchtigen in de vorm van ammoniak. Daarom zijn aan veel voorjaarsmeststoffen middelen toegevoegd die deze laatste omzetting vertragen en zo ook verlies tot een minimum beperken.

Pas geadviseerde hoeveelheden fosfaat en kali toe

De opbrengst en kwaliteit worden echter niet alleen bepaald door stikstof. Ook de andere elementen moeten op orde zijn, zo leert de ervaring. Te beginnen met fosfaat en kali. Fosfaat kan op derogatiebedrijven alleen gebruikt worden uit de beschikbare dierlijke mest. Daarmee is het zaak om op basis van de fosfaattoestand de dierlijke mest zo te verdelen dat elke perceel voldoende krijgt. Bemesten op maat. Een goede reden om dit mee te laten rekenen in het bemestingsplan en de geadviseerde hoeveelheden ook daadwerkelijk toe te passen. Ga niet voor de one size fits all-benadering met overal 25 kuub te plaatsen, ‘want dat is zo handig voor het loonbedrijf’.

Strooi zwavel een eerste en tweede snede

Ook zwavel is een element dat de laatste jaren veel meer in de aandacht staat. Veelal zit er wel voldoende zwavel in de bodem, maar deze komt pas (langzaam) vrij bij een bepaalde bodemtemperatuur en mineralisatie. Verder is zwavel een onmisbaar element in de opbouw van eiwit. Strooien van zwavel in de eerste en tweede snede heeft daarom naast een verhoging van de opbrengst ook een effect op de hoeveelheid en kwaliteit eiwit.

Kies maaidatum met oog op eiwitgehalte gras

De keuze van de maaidatum heeft invloed op de kwaliteit. 1 kilo stikstof kan theoretisch voor 6,25 kilo eiwit zorgen. Bij een bemesting van 100 kilo zuivere stikstof levert dat 625 kilo eiwit. Hoe zwaarder gemaaid wordt, hoe lager logischerwijs het eiwitgehalte in het gras.

Pas bemestingsplan daadwerkelijk toe

Het loont om het bemestingsplan niet in de la te leggen, maar prominent aan het prikbord te hangen. Toepassen van de geïnvesteerde kennis, verdelen van de mest op perceelsniveau en bijstrooien op behoefte, levert de beste garantie op succes, mits er iets meer water valt dan in 2018.

Lees meer artikelen over mest

Eén reactie

  • koestal

    ja, elke kilo wordt benut,zijn we ook nodig

Of registreer je om te kunnen reageren.