Rundveehouderij

Achtergrond 10 reacties

Hoofdbrekens om ruwvoer vanwege droogte

Hoewel de ergste droogte achter de rug is, heeft de lange periode zonder échte regen veel schade aangericht op mais- en graslanden.

Bruine graslanden en maisplanten die meer weg hebben van stengels prei; voor melkveehouders zorgt de droogte voor hoofdbrekens: wat moeten ze doen nu ze wel eens met minder ruwvoer kunnen komen te zitten?

Ruime opbrengst vorig jaar vaak redding

Door goede groeiomstandigheden is vorig jaar veel ruwvoer geoogst. De opbrengsten van de maisoogst waren in veel gevallen goed. Daarnaast groeide ook het gras sterk en dat zorgt dat veel boeren een mooie voorraad ruwvoer konden aanleggen.

Die voorraad komt nu goed van pas, want door de aanhoudende droogte vallen de opbrengsten dit jaar vies tegen. En zicht op verbetering is er niet direct. Hoewel de tropische warmte uit het land is verdreven, blijft de schade die de droogte heeft aangericht nog wel even zichtbaar.
Lees verder onder de foto‘s

Fouragehandel Wim van de Panne levert snijmais bij melkveehouder Van Laar in Amerongen (Utrecht). - Foto: Herbert Wiggerman
Fouragehandel Wim van de Panne levert snijmais bij melkveehouder Van Laar in Amerongen (Utrecht). - Foto: Herbert Wiggerman

Mais op zandgrond slecht

Melkveehouders die tijdens de droogte hebben kunnen beregenen zullen minder snel in de problemen komen. Zeker die melkveehouders die hun regeninstallatie ook op hun maispercelen konden gebruiken zullen minder hinder ondervinden van de aanhoudende droogte. Zij konden beregenen op het moment dat de mais water nodig had voor de kolfzetting. De opbrengst van deze mais zal naar verwachting stukken beter zijn de mais die niet beregend is. In de Achterhoek, waar de mais veelal op de droge maisgronden staat, dreigt een halvering van de opbrengsten per hectare.

Vooral mais op zandgronden de klos. Melkveehouders maken zich zorgen en in sommige gevallen is de mais al in een vroeg stadium gehakseld. Dat is ook iets wat voeradviseurs en handelaren melkveehouders meegeven. Het advies is om nu je verlies te nemen en alvast te hakselen. Als de planten nog groene bladeren hebben, zit er nog voldoende suiker in. Daardoor is de mais voor de koeien veel smakelijker dan verdroogde mais.

Het lossen van een vracht kuilmais. Veel melkveebedrijven kopen mais bij vanwege een dreigend mislukte oogst of ter overbrugging richting de nieuwe oogst. - Foto: Henk Riswick
Het lossen van een vracht kuilmais. Veel melkveebedrijven kopen mais bij vanwege een dreigend mislukte oogst of ter overbrugging richting de nieuwe oogst. - Foto: Henk Riswick

Na het hakselen kan het maisperceel worden ingezaaid met gras, zodat in het najaar nog één of twee sneden gras kan worden binnengehaald. Daarvoor moet het echter geen nat najaar worden, want dan valt de kwaliteit van het gras flink tegen.

Kuilmais liever zelf houden

Volgens verschillende handelaren willen melkveehouders de problemen voor zijn en zich nu al verzekeren van mais. En daar wringt nu juist de schoen dit jaar: het aanbod aan kuilmais is door de droogte heel erg krap.

In het begin van het jaar lieten melkveehouders met een goede ruwvoerpositie nog weten dat ze wel kuilmais wilden verkopen. Diezelfde melkveehouders houden nu de boot af. Ze verwachten door de aanhoudende droogte minder opbrengst tijdens de maisoogst van dit jaar. De extra kuil die eerst nog wel verkocht kon worden, kunnen ze nu zelf wel eens nodig hebben.

Bij stoppende melkveehouders zit vaak nog wel kuilmais, maar ook deze mais wordt rap verkocht.

De prijs voor kuilmais ligt duidelijk hoger dan voorgaande jaren. Meer vraag en een krap aanbod trekt de prijs omhoog.

Dat het aanbod aan kuilmais een stuk minder ruim is dan in het begin van het jaar werd gedacht, zorgt ervoor dat de prijzen voor mais een stijgende lijn te pakken hebben. Al een aantal weken gaat de prijs omhoog. In sommige gevallen is zelfs tot € 85 per ton kuilmais betaald. Handelaren geven aan dat het hier wel om extremen in de markt gaat, maar het toont wel aan dat de situatie op sommige bedrijven nijpend is.

Begin augustus ligt de prijs voor kuilmais op zo’n € 75 per ton, franco geleverd. Voor kwalitatief goede mais wordt zelfs nog iets meer betaald en ook transport speelt een rol bij de prijs. Hoe verder weg de mais wordt gehaald, hoe hoger de transportkosten.

Bekijk het actuele prijsverloop van snijmais en ander ruwvoer via Boerderij Op Maat

Rantsoen aanvullen met alternatieven voor mais

Alternatieven voor mais zijn er genoeg. Het zijn producten die een aanvulling zijn in het rantsoen om zetmeel en energie aan te vullen. Veelgebruikt zijn mais-, aardappel- en graanproducten met veel zetmeel en een hoog aandeel onbestendig zetmeel.

Aardappelpersvezels worden vaak op doorvoercontract geleverd. Afgelopen seizoen lag de prijs op zo’n € 28 per ton. Dat was een stuk lager dan voorgaande jaren, toen de prijs nog boven de € 30 per ton lag. Gezien de verwachte tegenvallende aardappeloogst, ligt een hogere prijs voor persvezels in het verschiet.

Bierbostel is eveneens een zeer populair product om het eiwit aan te vullen. De prijs voor bierbostel ligt met zo’n € 2,30 per procent droge stof wel wat hoger. Bij een drogestofgehalte van 22% betekent dit al snel € 50 per ton voor bierbostel.

De prijs van bierbostel heeft de stijgende lijn te pakken. Geen gekke ontwikkeling voor deze tijd van het jaar.

Bekijk het actuele prijsverloop van bierbostel en andere vochtige voeders via Boerderij Op Maat

Ruime voorraad graskuil

Toch is over het algemeen de paniek niet heel groot onder melkveehouders. De graskuilvoorraad is, mede door een goede opbrengst vorig jaar, ruim tot zeer ruim. Daarnaast hebben veel veehouders zich al ingedekt met de aankoop van producten als perspulp of een doorvoercontract voor aardappelpersvezel.

Ook de aankoop van stro om hiermee het jongvee in de winter door te voeren, aangevuld met krachtvoer, zorgt voor relatieve rust op het erf. Melkveehouders die wel kuilgras bij willen kopen, zijn rond de € 50 per ton kwijt.

Voor tarwestro in grote balen wordt zo’n € 130 per ton betaald. Dat is weliswaar zo’n € 20 per ton meer dan in de zomer van vorig jaar, maar nog ver weg van de prijzen die in Zweden worden betaald.

Ook voor tarwestro wordt beduidend meer betaald dan een jaar terug. Hier geldt ook dat de vraag groter is dan het aanbod.

Dat er ook in Nederland wat meer voor stro wordt betaald, heeft niet zo zeer te maken met een krapper aanbod, maar met een sterkere vraag. Datzelfde geldt voor weidehooi. Daarvan liggen de prijzen boven de € 200 per ton. De kwaliteit is goed en het aanbod schaarser. Dat trekt de prijzen omhoog.

De vraag naar tarwestro en hooi is wat sterker, omdat bij de melkveehouders die krap in de ruwvoervoorraad zitten, stro met meng- of krachtvoer aan het jongvee wordt gevoerd. Op die manier hopen deze melkveehouders niet te veel in te teren op hun ruwvoervoorraad. Dat is bij veel melkveehouders de grootste uitdaging.

‘Aankoop kuilmais ter overbrugging’

Maatschap Gerbrandy in het Friese Nijland kocht begin augustus een aantal vrachten kuilmais. Niet omdat de droogte zorgt voor een krapte in het ruwvoer, maar ter overbrugging richting de nieuwe oogst.

“Onze ruwvoerpositie is absoluut geen probleem”, vertelt Sjoerd Gerbrandy (25). De maatschap Gerbrandy is van zijn vader en oom, maar Sjoerd en zijn neef Marten (20) zijn werkzaam binnen de maatschap. “Dat we nu kuilmais hebben aangekocht is puur ter overbrugging van een aantal weken.”

Over de maisoogst van dit jaar is Gerbrandy positief. “Onze eigen mais, zo’n 10 hectare, staat er goed bij.”

Marten (20) en Sjoerd Gerbrandy (25) houden in Nijland (Friesland) 170 melkkoeien en 55 stuks jongvee. - Foto: Henk Riswick
Marten (20) en Sjoerd Gerbrandy (25) houden in Nijland (Friesland) 170 melkkoeien en 55 stuks jongvee. - Foto: Henk Riswick

Gerbrandy betaalde € 73 per ton voor de mais die begin augustus op het erf van de maatschap werd geleverd, op dat moment een marktconforme prijs. Handelaren maakten in die week melding van prijzen die, afhankelijk van transsportafstand en kwaliteit, tussen de € 72,50 en € 77,50 per ton lagen. De mais werd geleverd door Duynie en komt uit het westen van Duitsland. Gerbrandy is te spreken over de kwaliteit van de mais.

Vraag naar kuilmais trekt elk jaar aan

Met de aankoop van enkele vrachten kuilmais ter overbrugging is Gerbrandy geen vreemde eend in de bijt. Veel melkveehouders kopen in juli of augustus wat kuilmais bij richting de nieuwe oogst. Door die aantrekkende vraag loopt de prijs van mais in deze maanden altijd iets op. Door de droogte van dit jaar is de vraag echter iets sterker, omdat veel boeren hun mais zien verpieteren op het land.

Dat de aankoop van de kuilmais bij Gerbrandy ter overbrugging dient, blijkt ook uit het feit dat het bedrijf zelfs gras heeft verkocht. “De droogte zorgt bij ons niet voor problemen in de ruwvoervoorraad”, vertelt Sjoerd. “Dat we nu even moeten overbruggen richting de oogst van dit jaar, betekent niet dat we verderop in het seizoen in de problemen gaan komen.”

Laatste reacties

 • Kletskoe

  Wie kan mij uitleggen dat tarwestro 130 euro/ton kost en kuilgras 50 euro/ton?

 • Eminem2010

  niemand maar het is zo

 • jfvanbruchem1

  prachtig artikel prijs omhoog praten.

 • Gat

  Begin van het jaar praten die voeradviseurs dat boeren met hoop voer voorraad knettergek waren. Die hoor je nu ook niet meer. De mais op zandgrond slecht? De meeste hebben wel haspel op hoge zandgronden. Die beregende mais is super mais hier overal.

 • Gerjo-Kompier1

  @ Kletskoe, stro ca 85% droge stof, kuilgras ca 40% droge stof. Stro geeft meer pensprik, wat nodig is bij het voeren van veel (natte) bijproducten. En misschien de belangrijkste reden: het 'geloof' dat aankoop van (kuil)gras en hooi weinig mag kosten. Kijkt men wereldwijd, bijvoorbeeld naar VS of Nieuw Zeeland, dan zijn telers prijzen voor grote balen gras omgerekend zo'n € 0,20 per kg ds gebruikelijk en marktprijzen geleverd liggen rond € 0,25 per kg ds.

 • xw

  Gerjo, wat is hier in NL momenteel dan de gangbare ds prijs voor balen gras?

 • Mtstermors1

  De grasbalen waren altijd ook veel te goedkoop. Die mogen wel 45 euro kosten. Van het voorjaar schreeuwde iedereen we hebben genoeg. Wat moeten we er toch mee. En nu lopen zeuren. Je moet naar adviseurs luisteren. Maar niet doen wat ze zeggen of het beste er uit halen

 • Kletskoe

  Bedankt Gerjo

 • husky007

  Ik denk dat de mais op stam in gebieden waar beregend kon worden niet de pan uit zal gaan rijzen, behoorlijk wat melkveebedrijven gestopt en de vaak beregende mais willen ze toch kwijt, benieuwd of ze de extra kosten van soms wel 4x beregen betaald krijgen, misschien beter dorsen en lekker een pak organische stof op het veld.

 • Gerjo-Kompier1

  @ xw , prijzen zijn regio afhankelijk. In het Groene Hart kan je als teler met moeite de oogstkosten (van maaien t/m opstapelen in opslag) a € 30,- vangen voor balen natte kuil (40 a 50 % ds). Bij 400 kg droge stof per baal is dit dan 7,5 cent per kg ds. Rechthoekige foliebalen voordroog kuil ( 65 tot 80% ds) doen hier af erf teler zo'n € 100 per ton, dus 12,5 tot 15 cent per kg droge stof. Het meeste hiervan wordt door foerage handel opgekocht voor maneges rond de grote steden. De oude voorraden zijn nu grotendeels weggewerkt, dus prijsherstel richting kostendekkend niveau komt in beeld.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.