Rundveehouderij

Achtergrond 2 reacties

Groei in melkvee, saneren varkenstak

Een aantal jaren geleden twijfelde Peter Verberne of hij door wilde gaan als gemengd bedrijf of juist specialiseren in koeien. Hij koos voor die laatste optie. Als intensief bedrijf kan dat wel consequenties hebben.

Melkvee- en varkenshouder Peter Verberne (55) heeft een intensief melkveebedrijf met bijna volledige teelt van snijmais in plaats van gras. Drie jaar geleden stond hij voor de keuze, zoals ook in een reportage in Boerderij beschreven: stoppen met de varkens en flink uitbreiden met de koeien of een gemengd bedrijf blijven met beperkte groei in beide takken. De ondernemer koos voor de eerste optie; voor het einde van het jaar wordt een varkensstal gesloopt en voor 2020 gaat hetzelfde gebeuren met de laatste stal.

Peter Verberne heeft in Vlierden (N.-Br.) in vof met Hanneke circa 100 koeien op 19 hectare. Ze hebben sinds vorig jaar ook een kleinschalig gastenbedrijf: De Schooteindhoeve. - Foto: Bert Jansen
Peter Verberne heeft in Vlierden (N.-Br.) in vof met Hanneke circa 100 koeien op 19 hectare. Ze hebben sinds vorig jaar ook een kleinschalig gastenbedrijf: De Schooteindhoeve. - Foto: Bert Jansen

Ondanks de komst van fosfaatrechten koos hij bewust voor groei in melkvee. Op dit moment wordt de ligboxenstal uitgebreid om te kunnen groeien naar uiteindelijk 150 koeien.

Waarom groeien in melkvee in plaats van beide takken aanhouden?

“De varkensstallen zijn versleten, dus dat houdt echt op. We konden wel bouwen voor zo’n 1.800 vleesvarkens, maar dat is eigenlijk nog te weinig tegenwoordig. En de belangrijkste reden is dat de interesse toch meer bij de koeien ligt. Bij mezelf, maar zeker ook bij onze opvolger Wils.”

U bent al een intensief bedrijf; past groeien in melkvee dan wel?

“Op milieugebied scoren we heel goed en de ecologische footprint van mijn bedrijf is lager dan van het gemiddelde melkveebedrijf. We hebben bijvoorbeeld jarenlang geen kunstmest hoeven aanvoeren.

‘Zo’n slecht plan moet wel op de grote hoop ooit gemaakte plannen belanden’

Het is voor mij onbegrijpelijk dat de Commissie Grondgebondenheid eigen eiwitproductie zo belangrijk maakt. Dat is hier en op veel bedrijven gewoon niet haalbaar. Het heeft mijns inziens niets met het halen van milieudoelen te maken, maar alles met beeldvorming. Ik ben ook erg benieuwd hoe het advies aansluit bij het Klimaatakkoord dat onlangs door de overheid is gemaakt. Dus zorgen maak ik me er niet over, want zo’n slecht plan moet wel op de grote hoop van plannen die ooit gemaakt zijn belanden.”

En qua mestafzet?

“Alle mest blijft in de buurt en ik verwacht dat daar de komende jaren ruimte genoeg blijft, gezien het aantal stoppende melkvee- en varkenshouders. Mest afzetten blijft voor mij goedkoper dan grond kopen of huren; huurprijzen liggen hier boven € 1.500 en onder € 8 per meter krijg je niks gekocht. Daar hoef je het rendement niet eens van uit te tellen.”

Drie jaar geleden had niemand van fosfaatrechten gehoord; nu zijn ze realiteit. Heeft dat nog invloed gehad op de keuze?

“Niet echt, het is een gegeven waar we het beste van moeten maken. Net als elk bedrijf zijn we gekort en moeten we fosfaatrechten aankopen. Ik heb nu twee keer gekocht en kan volgend jaar 115 koeien melken. We willen het aantal rechten zoetjesaan aanvullen. Niet te snel, want Wils moet nog een aantal jaren naar de HAS.

‘Varkenshouders zijn wat rationeler dan melkveehouders’

We melken nog in de 2x5-melkstal dus die moet ook een keer vervangen worden. Ik verwacht trouwens dat de rechten lange tijd op een hoog prijsniveau blijven. Bij de varkens waren de rechten destijds heel snel nog maar een derde waard van de beginprijzen. Varkenshouders zijn toch wat rationeler denk ik en emotie speelt minder een rol dan bij melkveehouders.”

Laatste reacties

  • Attie

    Maak er een mooi bedrijf van Verberne (schooteind1?)
    Samen met je opvolger, succes.

  • succes peter! waar een wil is is een weg! past goed bij je opvolger wils,we gaan het mee maken, hoop dat men de plannen nog bij stelt want ze zijn te ambitieus en hypokriet

Of registreer je om te kunnen reageren.