Rundveehouderij

Achtergrond

Verkoop melkveebedrijven in lijn met 2017

Er is iets meer beweging op de vastgoedmarkt voor melkveebedrijven. De verkoop is ongeveer gelijk aan die van vorig jaar. En die lag toen hoog.

De agrarische vastgoedmarkt voor melkveebedrijven lijkt gestaag wat meer los te komen. Het loopt niet plotseling hard, maar makelaars merken dat er iets meer aanbod is dan vorig jaar. Makelaarsvereniging NVM stelt op basis van de meest recente cijfers dat op 30 april van dit jaar 100 melkveebedrijven in de portefeuille zaten. Bij makelaarsvereniging VBO waren dat er begin juni 26.

‘De tendens van meer stoppers zet door’

NVM-voorzitter Ard Klijsen verwacht dat het aanbod straks nog wat verder zal toenemen. “De tendens van meer stoppers zet door. Rendementen worden minder, er is vaak geen opvolger en dan is er de fosfaatproblematiek.” Zijn VBO-collega Hans Peters ziet het aanbod ook licht groeien. “Het propt wat op. De fosfaatrechten hebben een opdrijvend effect. Die zijn voor een bepaalde groep boeren de druppel om toch te stoppen.”
Artikel gaat verder onder de grafiek.

De verkoop van melkveebedrijven is flink toegenomen. Nog niet in de grafiek, maar dit jaar lijkt net zo te verlopen als 2017.

Verkoop gelijk met 2017

De verkoop loopt ondertussen redelijk vlot door en houdt gelijke tred met vorig jaar. Tot en met april zijn in 2018 via NVM-makelaars 23 melkveebedrijven verkocht. Liefst 14 daarvan stonden in Drenthe, Groningen, Friesland én Gelderland. In Noord-Brabant en Limburg was de spoeling juist dun. Daar ging slechts 1 bedrijf van de hand.

Knelgevallenregeling fosfaatrechten

Ondertussen is de vraag naar fosfaatrechten in mei en juni fors toegenomen. Onder meer door de duidelijkheid over de knelgevallenregeling. Klijsen: “Wie moest inleveren en door wil, is in de markt.” Dat is te merken aan de prijs. In week 17 was de notering nog € 177 per kilo fosfaat, maar in week 27 was dat al opgelopen tot € 232 per kilo. Vooral de laatste 3 weken ging het hard. Toen kwam er € 27 bij de prijs op. Makelaars merken op dat sommige veehouders in de eerste maanden van het jaar fosfaatrechten verkochten om ‘los’ van de bank te komen. Zo hoefden ze in ieder geval geen grond te verkopen. Nu lijken boeren weer even de balans op te maken. Het aanbod van fosfaatrechten is zeer beperkt.

Artikel gaat verder onder de grafiek.

Fosfaatrechten noteren nu € 232 per kilo fosfaat. Nu de prijs boven € 230 is gestegen, komt er wel meer aanbod. Voor 1 melkkoe zijn – afhankelijk van de melkproductie – ongeveer 42 à 43 fosfaatrechten nodig.

Regionale verschillen

De verkoop van melkveebedrijven loopt niet overal even hard. In Brabant en Limburg is weinig vraag naar complete melkveebedrijven die vaak 30 tot 35 hectare grond tellen. Ook al omdat de regelgeving in Brabant zo streng is. Het is redelijk windstil, zeggen makelaars. Veehouders zijn wel bereid om een deel van hun fosfaatrechten te verkopen, maar ze blijven op hun grond zitten. Daarnaast zijn er weinig projectontwikkelaars op de markt.

Situatie in Noorden anders

In de 3 noordelijke provincies in de situatie anders. Hier gaan complete bedrijven relatief vlot van de hand. Makelaars stellen dat bedrijven in deze provincies qua gebouwen, verkaveling én vergunning vaak goed in balans zijn. Daar staat tegenover dat het aanbod van fosfaatrechten in vergelijking met andere regio’s zeer tam is. Verkopers houden hun kaarten tegen de borst.

Artikel gaat verder onder de grafiek.

De meeste bedrijven werden in Drenthe en Groningen verkocht. In het Zuiden ging slechts één bedrijf van de hand. Aantallen kunnen nog oplopen, niet alle verkopen zijn namelijk al als verkocht afgemeld.

Meer aanbod in Oosten

In het Oosten en dan vooral Gelderland worden iets meer melkveebedrijven verkocht dan vorig jaar. Er is ook meer aanbod. Makelaars merken daarnaast op dat de groep boeren – die op het bedrijf blijft wonen – groeit. Die groep verkoopt eerst een deel van de fosfaatrechten, stoot daarna wat grond (veldkavels) af en houdt dan jongvee aan. Opvallend is verder dat de vraag naar fosfaatrechten in de Achterhoek iets kleiner is. Hier lijken minder knelgevallen te zijn. Volgens makelaars zijn hier in de laatste jaren ook minder stallen gebouwd.

Maatwerk in Randstad

In de Randstad ten slotte wordt maatwerk steeds belangrijker. Hier drukken de aantrekkende economie en het woningentekort hun stempel het meest op het landelijk gebied. Er zijn veel projectontwikkelaars en (rijkere) particulieren op de markt. Volgens makelaars gaan slechts 2 of 3 van de 10 te koop staande bedrijven verder als melkveebedrijf. Bedrijven wordt in dit dichtbevolkte deel van Nederland vaker uit elkaar getrokken. Dan wordt eerst het bouwblok met een paar hectare verkocht. Daarna volgen de omringende lappen grond.

Of registreer je om te kunnen reageren.