Rundveehouderij

Achtergrond 13 reacties

Politiek in de knel door knelgevallen

Coalitiepartijen sluiten de gelederen rondom de minister bij het fosfaatrechtendossier. Ze steunen pogingen om toch tot een oplossing te komen niet.

Het was vorige week niet makkelijk voor minister Carola Schouten van landbouw. Ze moest in een zaal vol bezorgde en wanhopige boeren blijven zeggen dat ze echt geen oplossing heeft voor bedrijven die buiten de knelgevallenregeling vallen, maar wel een probleem hebben. Tweede Kamerleden konden onder toeziend oog van tientallen melkveehouders hun zorgen uiten en mogelijke oplossingsroutes bij de minister neerleggen. De minister moest met bedrukte toon aangegeven dat ze alle opties had onderzocht, maar dat er geen uitweg te vinden was.

Geen oplossing in zicht

Op verzoek van de Tweede Kamer zegde Schouten wel toe om nog eens in Brussel te gaan praten. Die handschoen pakte de minister gelijk op. Maandag had ze al contact met de Europese Commissie over de zaak. Tot een snelle oplossing leidde dit nog niet. Wel staan er nog wat pannetjes op het vuur, maar enige hoop wil het ministerie hiermee niet wekken. De angst om ondernemers te moeten teleurstellen is groot. De CBS-cijfers voor fosfaat- en stikstofproductie, waarbij het stikstofplafond nu wordt overschreden, werkt natuurlijk niet mee aan een oplossing.

Moties van SGP en SP

SGP en SP legden zich niet bij de uitlatingen van de minister neer. Ze stelden moties op om specifieke groepen bedrijven toch verder te helpen. Coalitiepartijen hadden het moeilijk. Hoewel ze de schrijnende gevallen graag zouden willen helpen, scharen ze zich achter het beleid van de minister.

D66 en ChristenUnie leken hier tijdens het debat wel moeite mee te hebben. Na de motie van SGP-Kamerlid Roelof Bissschop, die pleit voor het benutten van alle ruimte die er is om knelgevallen tegemoet te komen, schoten Tjeerd de Groot (D66) en Carla Dik-Faber uit de slof.

“Ik denk dat iedereen in deze Kamer deze motie wel had willen indienen en ondersteunen, maar het eerlijke verhaal is dat we fosfaatruimte nodig hebben als we deze motie gaan uitvoeren. Hoe krijgen we die? Door alle bedrijven met een nieuwe korting te confronteren. Dat is het eerlijke verhaal”, sprak Dik-Faber fel. Ze noemde de actie van SGP laf. Ook De Groot benadrukte dat de motie van SGP volgens hem niet kan zonder nieuwe generieke korting.

VVD en CDA hielden hun mond. Ze zoeken meer heil in het optimaliseren van het bestaande systeem, door de invoering van een marktmeester voor de handel van fosfaatrechten of het kunnen verleasen zonder afroming om het stelsel wat flexibeler te maken. Aan de knelgevallen brandden ze hun handen niet. Bij CDA leidde het zelfs tot een scheur in het beleid: Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik vindt dat de knelgevallen geholpen moeten worden en dringt in Brussel aan voor een oplossing, terwijl CDA in de Tweede Kamer een dergelijk verzoek van SGP niet steunt. Zij blijven achter de minister staan.

Annie Schreijer-Pierik spreekt in het Europees Parlement tijdens een toespraak van Minister-president Mark Rutte over de Nederlandse visie op de toekomst van de Europese Unie. - Foto: Jonas Roosens
Annie Schreijer-Pierik spreekt in het Europees Parlement tijdens een toespraak van Minister-president Mark Rutte over de Nederlandse visie op de toekomst van de Europese Unie. - Foto: Jonas Roosens

Juridische houdbaarheid

Of de problematiek echt bij de fosfaatruimte ligt, is de vraag. De juridische houdbaarheid van het verruimen van de knelgevallenregeling kan wel eens zwaarder spelen dan de fosfaatruimte zelf. Het is niet voor niets dat de minister fosfaatruimte reserveert voor de veehouders die rechtszaken aanspannen. Als er vertrouwen zou zijn in een goed systeem, zou deze extra ruimte niet nodig zijn.
Vooralsnog moeten de boeren het doen met begripvolle woorden van de politiek. maar daar koop je geen fosfaatrechten mee.

Laatste reacties

 • slagsteeg

  G

 • koestal

  op is op

 • ghsmale

  Boeren in de knel door knelgevallen
  die teleurstelling komt er zo wie zo
  is het niet voor de één, dan wel voor de ander

 • slagman

  De oplossing is eenvoudig importeer geen kalveren en afmestkoeien meer uit het buitenland ,dan komt er genoeg fosfaatruimte voor de knel gevallen (kalveren 1 miljoen maal 9kg is 9 miljoen kilo fosfaat koeien 100000 maal 40 kg is 4 miljoen kilo fosfaat

 • hspons

  fosfaatruimte voor knelgevallen reserveren...is voor knelgevallen....
  dus....voor knelgevallen, die benoemd zijn. Er zijn nog steeds knelgevallen, die geen antwoord hebben of die bezwaar hebben lopen tegen de uitslag.
  Deze fosfaatruimte is niet voor nieuwe knelgevallen of voor boeren die meer als 8% gekort worden omdat ze op dat moment te weinig grond hadden+.

 • info519

  zou het nitraat in grondwater nu echt dalen door deze onzin?....want daar ging het om of is iedereen dat al weer vergeten?

 • koestal

  Het nitraat in het grondwater gaat dalen als er geen foute monsters worden genomen,dus op de juiste diepte,hiermee worden de boeren belazerd!

 • melkveehouder .

  “VVD en CDA hielden hun mond”.Wat een dubbelrol van het CDA. Vóór de buhne roepen dat ze minister Schouten steunen en via de achterdeur electorale goudvink Annie en haar collegae varkenshouders uit de penarie helpen over de rug van de melkveehouders.

 • Bertus Buizer

  Nog een andere oplossing: gebruik van goede dierlijke en andere organische mest in plaats van de energieslurpende en bodem verzurende kunstmest en derogatie.

  Het mestbeleid moet op de schop. Fosfor is een eindige delfstof, geen afvalproduct. Het is een mineraal dat van levensbelang is voor alle leven op aarde, maar heeft door ongebreidelde bulkproductie van onder andere melk en vlees en het daarvan afgeleide omstreden mestbeleid het stempel van milieuvervuiler gekregen. Heel bizar. Met toepassing van mest kan het beschikbare fosfaat weer goed benut worden.

  De mest moet uiteraard antibiotica-vrij, GMO-vrij en chemisch-residu-vrij zijn.

  Dit zou alles bij elkaar al een heel belangrijke stap in de omslag naar ecologisch verantwoorde landbouw zijn, wordt boeren weer leuk en lossen de problemen van alle knelgevallen van melkveehouders die geheel grondgebonden werken vanzelf op.

  Een van de schrijnende knelgevallen is nu nota bene de voorbeeldige biologisch-dynamische zorgboerderij De Naoberhoeve. Een mooi kleinschalig boerenbedrijf waaraan mensen met een handicap met dagelijks plezier meewerken. Grondgebonden en amper 40 koeien. Een zeer toegewijd team van begeleiders, bedrijfsleider en anderen. Zo'n parel van een boerenbedrijf zou de overheid moeten koesteren. Maar in plaats daarvan kreeg De Naoberhoeve van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een immens grote boete van 21.000 euro, oftewel ruim 500 euro per aanwezige koe. Daar gaat het hele kapitaal aan levende have.

  Zie de lezenswaardige column van een terecht heel boze boerin en columnist Hanna Hilhorst. https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/07/03/boete-voor-levende-koeien

 • Alco

  Het belangrijkste vergeet je Bertus.
  Namelijk dat door de consumptie van producten nutriënten in de wc pot belanden en daar door chemie en medicijn resten onbruikbaar worden.
  Dit zal een uitputtingsslag voor de grond betekenen.
  Dus is biologisch ook geen wet van Meden en Perzen.
  Vroeger was men echt biologisch, maar akkers werden alsmaar schraler.
  Toen ging men schapen weiden op de heide en 's nachts werden de keutels in de schapenstallen opgespaard en die maakten het land weer vruchtbaar.
  Dit geschied niet meer en ook het vak van putjesschepper is er niet meer.
  Dit is de angel waar we onze aandacht aan moeten geven

 • Bertus Buizer

  Alco, dank voor je aanvulling. Het gebruik van menselijke ontlasting in de landbouw is ook een heel belangrijke uitdaging inderdaad. Eigenlijk ook onontbeerlijk bij het sluiten van de kringloop. In met name urine komen zoals je weet echter nog veel residuen van medicijnen voor.

  Als de ontlasting vrij is van chemische residuen, zoals medicijnen, past gebruik van menselijke ontlasting prima in ecologisch verantwoorde landbouw. Je zou zeggen dat de toename van de wereldbevolking dan een pré wordt ;-)

  Er lopen al wat bescheiden initiatieven om het medicijnen probleem op te lossen, zoals aanpak bij de bron (medicijnenfabrikanten vragen om hun medicijnen biologisch afbreekbaar te maken, en terugname van niet-gebruikte medicijnen aantrekkelijk te maken) en gescheiden opvang van urine en faeces. Dit is een mooie uitdaging voor als de riolering aan vervanging toe is. Of eerder, nog beter. De overheid zou hiervoor alvast de ontwikkeling en start van innovatieve projecten kunnen stimuleren.

  In ziekenhuizen wordt urine al apart opgevangen en gezuiverd.

  Bronaanpak is ondermeer mogelijk via de toelating van medicijnen.

 • Alco

  Om dan te zeggen dat toename van de wereldbevolking een pré is!!!!
  Alle luxe die dieren niet hebben is natuurlijk bij de mens ook een groot struikelblok.
  Maar waar het in het onderwerp over gaat is dat biologisch nog lang niet het ei van Columbus is, al moeten we wel die kant op, omdat mineraal voorraden wereldwijd op geraken.

 • Bertus Buizer

  Er zijn meerdere wegen naar Rome. Belangrijk is in ieder geval dat de landbouwsystemen en productiemethoden ecologisch verantwoord moeten zijn.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.