Rundveehouderij

Achtergrond

Prijs zwartbont stierkalf gaat toch wat omhoog

De prijs voor zwartbonte stierkalveren op de veemarkt in Purmerend is met € 5 gestegen.

De onverwachte stijging is het gevolg van een krappe aanvoer aan zwartbonte stierkalveren.

Handelaren zagen dat het aantal zwartbonte stierkalven dat op de markt werd gebracht tegenviel. En dat terwijl een grote inkoper juist op zoek was naar deze dieren. Dat zorgde voor de prijsstijging van € 5 per kalf. Voor een zwartbont stierkalf werd dinsdag € 160 tot € 185 betaald. Door de prijsverhoging ligt de prijs nu € 10 hoger dan exact een jaar terug. De noteringen voor de 50% Belgisch blauwe kalveren kwamen deze week niet in beweging.

Hoe de markt zich de komende weken ontwikkelt, moet nog blijken, maar dat de prijsdruk aanwezig is, is duidelijk. Ook in voorgaande jaren ging de prijs voor nuchtere kalveren vanaf eind juni/begin juli een paar stappen terug. Handelaren verwachten dat, ondanks de prijsstijging van vandaag, de noteringen ook dit jaar wat in moeten leveren.

Het animo om nu nuchtere kalveren op te zetten is niet groot onder vleeskalverhouders. Dat heeft alles te maken met de periode waarin de dieren slachtrijp zijn. Na de eerste weken in januari laten de noteringen voor vleeskalveren vaak een daling zien.

Prognose: prijs onder druk.

Meer informatie over de prijzen en aanvoer op de kalvermarkt in Purmerend vindt u in Boerderij op Maat:  

Prijs zwartbonte stierkalveren
Aanvoer zwartbonte stierkalveren
Aanvoer roodbonte stierkalveren
Aanvoer vleesrassen

Of registreer je om te kunnen reageren.