Rundveehouderij

Achtergrond 54 reacties

‘Open brief laatste poging om minister te overtuigen’

De brandbrief van actiegroep Innovatief uit de Knel is de laatste poging om de minister te overtuigen om boeren die fors hebben geïnvesteerd tegemoet te komen.

De Brabantse melkveehouder Alexander Vugts uit Haaren is een van de initiatiefnemers van de brandbrief over knelgevallen in het fosfaatrechtenstelsel. Vugts heeft zelf geïnvesteerd in een nieuwe stal en komt nu in financiële problemen vanwege een tekort aan fosfaatrechten.

Wat willen jullie met deze brief bereiken?

“We willen aan de burgers laten weten wat de problemen zijn in onze sector. Boerin Agnes heeft de problemen voor haar bedrijf goed uitgelegd bij het programma Onze Boerderij en veel burgers leven met haar mee. Daar maken we met deze brief gebruik van door te laten weten dat er nog meer boeren zijn die in hetzelfde schuitje zitten. De sector zelf is verdeeld, dat maakt het moeilijk om sterk te staan. Als we de publieke opinie achter ons krijgen, wil de minister hopelijk luisteren.”
Artikel gaat verder onder de Facebook-video

In de brief wordt gesproken over 800 boeren, hoe komen jullie aan dat aantal?

“We hebben gekeken naar bouwvergunningen voor melkveestallen die zijn verleend tussen 2013 en 2015. Daarnaast hebben we geïnventariseerd hoeveel bedrijven een procedure zijn gestart. We heten ‘Innovatief uit de knel’, maar we zijn er voor alle boeren die door investeringen in de knel komen. Deze groep wordt buitenproportioneel geraakt door het fosfaatbeleid. Het zijn bijna allemaal gezinsbedrijven, vele ook met een opvolger.”

‘Het zou een win-winsituatie zijn als deze groep boeren varkensrechten tijdelijk varkensrechten kan inwisselen’

Op wat voor oplossing hopen jullie?

“Het is niet de bedoeling dat er een hogere generieke korting komt, we willen onze collega’s niet onder onze problemen laten lijden. Voor onze groep ondernemers is ongeveer 1,3 miljoen kilo fosfaatruimte nodig. Onze vorige petitie heeft tot nuttige gesprekken op het ministerie geleid, maar heeft helaas niet voor oplossingen gezorgd.”

“We hopen met de minister in gesprek te kunnen gaan. Volgens mij zou het een win-winsituatie zijn als deze groep boeren varkensrechten tijdelijk varkensrechten kan inwisselen. Het is een warme sanering voor stoppende varkenshouders. Melkveebedrijven die hebben ingezet op de toekomst zijn hiermee gered.”

Hebben jullie er vertrouwen in dat het nu wel gaat lukken?

“Dat is nog spannend, we willen weer in gesprek met het ministerie. Ook hebben we contact met de belangenbehartigers, maar we kunnen het nog niet eens worden. Anders rest ons alleen nog een juridisch traject, maar dat zal voor veel bedrijven te lang duren.”

Laatste reacties

 • Mtstermors1

  hoe denken jullie dat dan te gaan doen, de rechten krijgen of zo, je kunt ze toch nu ook kopen, moet een ander ook.

 • boePiet

 • wmeulemanjr1

  Alleen fosfaat gratis krijgen als je zeer fors geïnvesteerd hebt zou niet eerlijk zijn tegenover degenen die gekort zijn die 'wat gewoner' gedaan hebben

 • Bennie Stevelink

  Bij mij in de buurt zit een jongere boer die wilde uitbreiden. Hij had de financiering al rond maar heeft even gewacht vanwege de onzekerheid, direct na afschaffing van het melkquotum. Hij heeft de gok niet genomen. Als hij nu nog wil uitbreiden moet hij fosfaatrechten kopen voor de volle prijs terwijl degenen die de gok wél genomen hebben zouden worden geholpen met een regeling voor goedkope fosfaatrechten. Er ontstaat dus rechtsongelijkheid. De regeling voor goedkope fosfaatrechten moet dus niet alleen gelden voor boeren die de gok wel genomen hebben maar moet ook gelden voor boeren die de gok niet genomen hebben.
  Een regeling zoals Harm Holman die voorstelt in zijn laatste column lijkt mij het meest rechtvaardig.

  Dan nog de extra melk die dit oplevert. Deze moet waarschijnlijk voor vele jaren worden afgezet op de internationale bulkmarkt tegen een prijs die onder de garantieprijs ligt. Als daar wél de garantieprijs en prestatietoeslag voor betaalt wordt, moeten de niet-gegroeide boeren het verlies betalen voor de extra melk van de groeiboeren. Om dit recht te trekken moet voor deze extra melk voor vele jaren een lagere prijs betaalt worden.

 • Mtstermors1

  komt uit de varkenshouderij maar moet wel betaalt worden toch. dat moet het nu ook dus wat is het probleem

 • familiebeldman1

  Gaat wel om gemiddeld ongeveer 40 koeien per bedrijf maal 8200 euro is een subsidie van ruim 320000 euro.

 • John*

  nouja als koeien boeren zo gek zijn om 8000 euro per koe betalen hoeft het varkensfosfaat ook niet voor minder weg toch?

 • Lekkere emissie arme vloer in het filmpje!!!

 • krulsaart

  Er stoppen koeienboeren genoeg dus er komen genoeg fosfaatrechten op de markt. Niemand is gebaat bij nog meer rundveemest en nog meer melk. Behalve die paar zogenaamde knelgevallen dan.

 • Alco

  @Bennie. Wat kun je het weer in je gelijk uitdrukken.
  We zullen een ander voorbeeld noemen.
  De buurman kocht jaren terug grond.
  Een andere buurman niet, deze is nu jaloers.
  Het gaat om het feit dat de regels onder de wedstrijd worden veranderd.
  De juridische strijd zal gaan om wat de boeren is voorgespiegeld!!!!

 • ghsmale

  Bij mijn weten is discriminatie verboden in dit land.
  Je kunt de éne boer geen rechten geven en de andere wel.

 • familiebeldman1

  Alco door de overheid is niks voorgespiegeld.

 • Laat de markt gewoon zijn werk doen. Fosfaatrechten kunnen gewoon gekocht worden. Geen varkensfosfaat omzetten naar melkveefosfaat. Op de extra melk die geproduceerd wordt (we hebben het hier wel over 800*40= 32000! koeien erbij) zit niemand te wachten.
  Zoals het er nu uitziet gaat RFC deze 'liters' ook korten met 0.10€ per kg en kom je alleen maar verder in de knel.
  Je bent zelf verantwoordelijk voor de investeringen die je doet of juist niet doet.
  Er is niemand die je gedwongen heeft om te tekenen of om juist niet te tekenen.
  De ene keer pakt het goed uit en de andere keer niet; zo is het leven nu eenmaal.

 • Bennie Stevelink

  @alco, jouw vergelijking met iemand die grond kocht ontgaat mij geheel. Iemand die grond koopt neemt daarmee productie van een ander over en veroorzaakt geen schade aan anderen. Hij vraagt daar in een later stadium ook geen steun voor. De groeiboeren waar het in dit geval om gaat hebben geen productie van anderen overgenomen maar de totale productie opgevoerd. Ze zitten in moeilijkheden juist omdat ze heel fors uitgebreid hebben. Vaak 100% of nog meer. Als ze 20% of 30% hadden uitgebreid hadden ze geen moeilijkheden gehad, dan hadden ze het zelf wel kunnen opvangen. Een flink deel van deze uitbreiders hebben ook nog uitgebreid zonder daar grond voor te hebben.

  Desondanks vind ik het toch goed dat er een oplossing wordt gezocht, maar dan wel met dezelfde rechten voor degenen die de gok niet genomen hebben.

 • Mfb

  Ik heb in mijn stal al langer extra plekken om geleidelijk door te kunnen groeien.
  Klein spurtje gemaakt toen het quotum er af ging maar nog steeds ruimte over die nu niet vol komt doordat ik het fosfaat te duur vindt.
  Ben ik dan ook een knelgeval? Zo voelt het niet maar als meneer Vugts uit Brabant dat wel is dan ben ik het ook.

 • kleine boer

  @Alco bedoel je met grond kopen in het kader van grondgebonden en daar door niet gekort en dus nu een jaloerse buurman?

 • Pietje L

  Omzetten van varkens naar koeien zou voor de blijvende varkensboer zeer ongunstig uitpakken door het stijgen van de prijs van de productie rechten. Ook als dit maar tijdelijk kan. Er komen immers minder rechten. Dit i alleen gunstig voor een stoppende varkens houder. Dus waarom moeten de varkenshouder het zelf gecreeerde probleem van de rundvee houder moeten oplossen?

 • Alco

  Nee. Ik bedoel dat de grond nu nog veel meer waard is, vandaar de jaloersheid.
  Dit is een vergelijk met de stelling van @Bennie dat de ene niet geïnvesteerd heeft.
  Maar waar het hier om gaat is dat de investeerders op het verkeerde been gezet zijn door uitspraken van de overheid dat grondgebonden en verwerking alleen uitbreiding gedoogden.

 • Bennie Stevelink

  http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/kamerbrief-met-kabinetsreactie-op-ex-ante-beleidsevaluatie-toekomstig-mestbeleid.pdf

  In de bovenstaande brief van toenmalig Staatssecretaris Dijksma blijkt dat boeren vrij mochten uitbreiden zolang ze maar onder het fosfaatplafond bleven. Niemand is op het verkeerde been gezet maar aan de collectieve plicht om onder het fosfaatplafond te blijven werd geen uitvoering gegeven door een tijdige individuele begrenzing. Men had de naïeve veronderstelling dat boeren daar vanzelf wel onder zouden blijven. En dat terwijl men ook nog grondloze groei met mestverwerking toe wilde staan!

  Ook de uitbreidende boeren is een verwijt te maken. Velen hebben uitgebreid met 100% of meer. Het leek wel een wedloop: zoveel mogelijk productieruimte grijpen als je kunt.
  Gezien de grote zekerheid dat het fosfaatplafond overschreden zou worden en dat daarmee productierechten ingevoerd zouden worden hadden de uitbreidende boeren zich moeten beperken tot een uitbreidingspercentage wat geen problemen zou geven bij plotselinge invoering van productierechten. De zeer grote uitbreidingspercentages wijzen erop dat men er van uit is gegaan dat men wel productierechten toegewezen zou krijgen.

 • Firma Vellenga

  Ik las dat de gegroeide boeren gewoon door melken om hun hypotheek te kunnen blijven betalen. Eind dit jaar krijgen ze de rekening en gaan ze misschien falliet. Is dit niet wederom struisvogelgedrag van deze boeren? wij zouden dan toch zeggen er moet wat gebeuren dan maar grond verkopen of het hele bedrijf en weer klein beginnen??? Ik weet zeker dat deze mensen eind dit jaar weer geholpen worden en wij er weer voor mogen boeten

 • Gewoon ondernemersrisico. De regering zal niet van de overige melkveehouders kunnen verlangen om nog meer te krimpen. Dan is het hek van de dam.

 • krulsaart

  @vellinga mee eens. Het risico is bewust genomen en ik verwacht niet dat veel bedrijven failliet zullen gaan met de huidige landbouwgrondprijzen van globaal 60 tot 90.000 euro per hectare. Er moeten gewoon pijnlijke beslissingen in de vorm van krimp of misschien zelfs stoppen.

 • Jan-Zonderland

  Onze lieve Agnes wordt steeds maar als voorbeeld genomen Ze jammert en klaagt dat ze geen 180 koeien mag melken en de hypotheek niet kan betalen met de de huidige 120 ofzo en eind van het jaar gedwongen wordt om te stoppen terwijl ze zegt genoeg land te hebben voor die 180 koeien. Dan is het toch niet zo moeilijk. Verkoop die extra grond en boer rustig verder met 120 koeien. Bouw het overtollige deel van de stal om voor jongvee of iets dergelijks en klaar. Ze zei ook dat zij en haar buiten de deur werkende man nooit voor 10 uur 's avonds klaar waren. Ok als je dat leuk vindt moet je het doen maar normaal vind ik het niet. En hoewel het nooit leuk is dat je je toekomstdroom niet helemaal waar kunt maken, in gevan van Agnes is er echt wel een oplossing zonder failliet te hoeven gaan.

 • wmeulemanjr1

  Er zullen ook genoeg boeren zijn die in bestaande oudere stal extra koeien kunnen melken waarvoor ze geen fosfaatrechten hebben nu, behoren die niet tot de knelgevallen zeker omdat zij financieel wat sterker staan? Zij mogen het dan zeker op eigen kracht zien te rooien t.o.v. de (te-laat)gegroeide 'modernere' stalboeren die nu ineens gratis fosfaat willen?

 • gjh

  Hopen dat de minister de brief in de vuilnisbak gooit ze hebben immers uit vrije wil gebouwd en moeten nu niet zeuren en janken. Ik wil de stal ook graag vol met gratis fosfaat rechten .

 • Kletskoe

  Iedereen wil er wel gratis rechten bij voor latente ruimte in stal en/of op eigen grond. Niet alleen de mensen met een nieuwe stal moeten voldoende omvang hebben om op termijn te kunnen blijven bestaan. Laat maar mooi over aan de rechter. De laatste uitspraak is 'voorzienbaar risico'. Politiek kan het dus niet maken deze groep te voorzien van extra fosfaatrechten. En helemaal niet op rekening van boeren die niet als een gek hebben uitgebreid omdat ze wel rekening hielden met het gegeven dat de ruimte in Nederland om te groeien beperkt is .

 • Sivert&Anita

  Feit is dat al enkele jaren voor de afschaffing van het melkquotum het fosfaatplafond om de hoek kwam kijken, iedereen met een beetje verstand kon zien aankomen dat er een nieuw soort beperking aan kwam. Dat is geen misleiding. Bovendien kunnen de bedrijven die nu in de problemen zijn geraakt bij aankoop van fosfaat hun schuld per kg melk zelfs verlagen uitgaande van een omgerekende prijs van fosfaatrechten van € 1,- per kg melk. De rente is laag en dan hangt het vooral van de bank af of die daarin meegaat. Daar moeten ze zijn en niet bij de overheid c.q. de andere boeren die dan fosfaat zouden moeten inleveren. Verder zouden we als melkveehouderij in het verleden raar hebben gekeken als de varkenshouderij toen melkquotum had kunnen kopen om meer varkens te houden, eigenlijk een beetje vreemd dat sommigen het andersom wel normaal vinden.

 • gradje1966@

  Ik wil wel eens willen weten hoeveel er echt op moeten houden van deze 800 .
  Ik denk zeer weinig alleen ze kunnen nu niet zo ruig leven.
  Dat zou makkelijker gaan bij gratis fosfaat rechten Deze bedrijven zijn ook helemaal niet inventief bij Agnes is het een veredelde varkensstal van 180 stuks melkvee met luchtwasser deze koeien komen niet buiten en dat is nouw net wat de maatschappij niet wil En zo zijn er wel meer bedrijven van deze 800 die niet aan de maatschappij eisen voldoen . Verder vind ik dat ze met grote leugens de maatschappij proberen te paaien. De rest die ingeleverd heeft zijn ook bedrijven die het zeer moeilijk hebben onder andere wij zelf maar daar word niets voorgedaan dit vind ik verder niet erg als hun ook maar niet geholpen worden door gratis fosfaat te krijgen . en geen verruiming bij Friesland Campina ten koste van de andere leden want ze denken dat ze alles moeten krijgen ike ike en de rest kan stikken zo zitten ze in elkaar Henk denkt hun te steunen om er zelf weer beter van te worden ik zou zeggen Henk ga weer terug naar school en probeer zoveel te leren dat je een goede begroting op kan stellen zodat je ze echt vooruit kan helpen nu heb ik er grote twijfels aan

 • Mtswie

  Vraag me wel eens af of ze zoveel beter uit geweest waren als de stallen wel vol waren gekomen met koeien. Hoeveel meer melk was er dan op de markt gekomen, en wat was dan de melkprijs geweest?
  De kans was groot dat ze dan veel werk hadden en geen inkomen vanwege de lage melkprijs en de hoge kostprijs.
  Ook hier nog wel wat ruimte in de stal voor extra koeien. Kunnen ook nog wel wat gratis fosfaatrechten gebruiken.

 • Alco

  Beste mensen
  We praten allemaal voor eigen parochie.
  Ik had een vergunning voor een stal erbij voor +/- 100 koeien.
  Wat een gezeur om dat voor elkaar te krijgen, tot de brandweer aan toe.
  De put was gegraven.
  Maar ik heb het gat weer dichtgegooid.
  Dus.
  Maar waar ik moeite mee heb is dat de veroorzakers van de plafond doorbraak spekkoper zijn en mensen die na lange voorbereiding net na de 2 juli de stal klaar hadden de dupe zijn.

 • witrug123

  wijs man die alco

 • Gat

  Een warme sanering voor varkenshouders. De overheid wil niet betalen en die 800 boeren ook niet. Dus wie wel. Ook met collectebus rond gaan onder de inwoners van Nederland?

 • melkveehouder .

  Hallo Alco. We zijn het vaak eens, maar nu niet. Ook jij had meegewerkt aan het ‘doorbreken van het fosfaatplafond als je eerder was geweest. Maar daar was ook niks mis mee geweest, dus in zoverre enige nuance. Dat hele fosfaatplafond is flauwekul. Ingesteld door een stommiteit van LTO en nu misbruikt voor politieke belangen.

  Voor mij inmiddels onbegrijpelijk hobbelt iedereen achter dit ‘fosfaatplafond’ aan. Alsof dit een dichtgetimmerde verplichting was en een milieuschandaal als dit overschreden zou worden. Het tegendeel is waar: het was een (tijdelijk) ruilmiddel voor derogatie. We zijn er als melkveesector ingeluisd door erbarmelijk slechte belangenbehartiging, dubbele agenda’s en een slim politiek spel van andere sectoren en belanghebbenden.
  Niet voor niets is in de varkenssector het gebruik van fosfaatarm voer gestimuleerd om onder het Nationaal fosfaatplafond te blijven (om invoering van het fosfaatrechtenstelsel veilig te stellen). Nee, dat verzin ik niet, en kun je letterlijk lezen in de rapportage van het CBS 2016 over de nationale mestproductie.

  En tot overmaat van ramp rollen we over elkaar heen omdat iedereen wel een argument heeft c.q. kan verzinnen waarom hij uitgezonderd moet worden van korting of rechten bij moet hebben. En LTO stond erbij en keek ernaar.

 • Sjaak

  Die open brief is een wanhoopsdaad. Tegenstanders zouden met een soortgelijke brief ook de publieke opinie kunnen beïnvloeden...
  Nee, de enige juiste weg is de juridische!
  Feit is dat zowel de staat, periferie ( denk aan de zuivel- en financiële sector) als belangenbehartigers debet zijn aan de ontstane chaos.
  Als die zogenaamde 'voorzienbaarheid' geen punt van discussie kan zijn, vraag ik me af waarom men dan niet ingegrepen heeft...?
  Immers, dan had men dit kunnen voorkomen... en dat is altijd beter dan genezen!
  Verder wordt er ook wel erg kortzichtig gedacht, omtrent hoe om te gaan met deze groep knelgevallen.
  Als zij recht hebben op een tegemoetkoming, wil dat nog niet zeggen, dat dat in de vorm van fosfaatrechten zou moeten.
  De staat kan deze groep ook financieel tegemoet komen!

 • Firma Vellenga

  Ik zou graag willen weten waar we nu naar toe moeten..... Iedereen roept een raast maar, iedereen melkt maar wat door, we worden tegen elkaar opgezet, de melkprijs voor de veehouder is te laag maar er komt niets vanuit de regering waar we over 10 jaar moeten staan. Misschien doen we nu alles ook weer net verkeerd. Ik wil graag duidelijk hebben wat er van ons verwacht wordt en dat dat beloont gaat worden. Dit is oeverloos

 • Alco

  @Melkveehouder.
  Ik begrijp niet waar jij het met mij oneens bent.
  Ik zeg echt niet dat de "spekkopers" iets verkeerds hebben gedaan.
  Ik zeg alleen dat ik wel kan begrijpen dat boeren die al jaren bezig waren voor het verkrijgen van een vergunning zich bestolen voelen omdat ze na de 2 juli de stal klaar hadden.
  Het is zoals je zegt. De LTO, overheid en de melkverwerkers stonden erbij en keken ernaar.

 • melkveehouder .

  @alco. Ik begreep dat je er moeite mee had dat de ‘veroorzakers’ spekkoper zijn. Ik heb alleen maar willen aangegeven dat niemand onder de melkveehouders veroorzaker is. Dat is LTO die gehapt heeft op een worst die ze voorgehouden is. In de talloze discussies die tot heden ( onderling ) gevoerd zijn wordt inmiddels wel duidelijk dat veel partijen er beter van zijn geworden. Maar niet de melkveehouder die verder moet/wil.. Die betaalt de rekening. En waar ik echt veel moeite mee heb is dat het inmiddels gelukt is de melkveehouderij een probleem aan te praten waar oplossingn voor moeten komen.
  En iedere oplossing, of welke oplossing dan ook, kost de blijver en de bedrijfsopvolgers veel geld.

  Met dank aan LTO en het NAJK. Want zij waren degenen de roeptoeterden dat het draagvlak had binnen de sector. Welk belang heeft het NAJK behartigd? Ik denk van de varkenshouderij. Als ik me hierin zou vergissen, dan neem ik aan dat ik een pittige tegenreactie krijg van het NAJK en een berekening waar het voordeel van de jonge melkveehouder nou zit!

  Het Gerechtshof heeft in een ( onbegrijpelijke) uitspraak handig misbruik van gemaakt van dit ‘sectoraal draagvlak’, de overheid legt alles vlug vast in een nieuwe meststoffenwet en de zaak dicht getimmerd. Ik kan me zomaar voorstellen dat deze gang van zaken de drijfveer is geweest van het ondertekenen van de brief van ‘ innovatief uit de knel’ door o.a. mr Bruil.

 • Buijs10

  Feitelijk zit het probleem voor een groot deel in de veel te hoge fosfaatprijzen. De makelaars hebben ze inmiddels ver op de € 200 gekregen. Krijgen we deze terug naar een normaal bedrag van max € 100 per kg is het probleem al meer te overzien. Daarnaast zou een tijdelijke ontschotting een maatregel zijn die de knelgevallen kan helpen. Waar een wil is is ook voor de minister een weg.

 • Pietje L

  Melkveehouder. Leg mij eens uit wat de varkenshouder er beter van wordt. Ik kan me in geen geval wat bedenken.

 • melkveehouder .

  @pietje L Dat is niet zo moeilijk. Door het fosfaatrechtenstelsel komt er minder mest op de markt. De varkensmest kan in de markt niet concureren met de rundveemest. En dat zeg niet ik , maar. Cumula en de varkenssector zelf zoals in diverse artikelen valt te lezen.

  Daarom had ook gekozen moeten worden voor mestverwerking/mestverwaarding. Dat was beter geweest voor zowel de varkens- en de rundveesector.

  Nu worden de sectoren ‘leeggezogen’ doordat rechten veel geld kosten. Dat geld had gebruikt moeten/kunnen worden voor innovatieve mestverwaarding. Uiteindelijk is dit een doodlopende weg doordat wij door de meerkostsn de grilligheden in de markt niet langer kunnen opvangen. Wij worden op achterstand gezet met andere europese landen en uiteindelijk doet de laatste het licht uit.

 • farmerbn

  melkveehouder vergeet de rol van de banken. Door de lage melkprijzen kwamen veel melkveehouders onder water te staan zodat de banken een flinke geldwaarde onder de bedrijven wilden. Dat is door de fosfaatrechten geregeld en heeft voor de banken veel risico's weggenomen. Ook FC kwam in de problemen door een erg groot melkaanbod. Die wilde dus ook wel die fosfaatrechten. Iedereen happy behalve de blijver en de jonge boer. Gek eigenlijk dat de boeren dit goed gevonden hebben.

 • farmerbn

  Veel boeren wilden o zo graag die derogatie waardoor ze hun kop vrijwillig in de strop hebben gestoken terwijl ze goed wisten dat het een chantage-middel was. Nu is het wachten wie het stoeltje onder hen vandaan schopt.

 • Kelholt

  Ik lees net dat ze bij de NVWA (valt onder het departement van Schouten) 40.000 euro per werknemer uitgeven aan ICT. Dan moet het toch ook niet zo moeilijk voor Carola zijn om 800 knelgevallen te compenseren voor de nadelige gevolgen van een achterlijk stelsel dat door haar is ingevoerd?

 • melkveehouder .

  @farmerbn. Ik was dat zeker niet vergeten maar kan niet alles in één reactie opsommen. Los daarvan heb je helemaal gelijk. Dat de boeren dat goed vonden is niet vreemd als je halve waarheden en hele leugens voorgehouden krijgt. Een van die leugens is dat LTO den meerderheid van de sector vertegenwoordigd. Zelfs de rechter heeft dit niet getoetst, maar oo basis van deze aanname wel geoordeeld.

 • Alco

  De laarzen actie was misschien goed bedoeld, maar het gaf alleen maar duidelijk aan dat het chantagemiddel derogatie goed werkte om fosfaatrechten erdoor te krijgen.

 • koestal

  LTO [2 bestuursleden]en AJK en de Rabobank[prof Huirne ]hebben meegewerkt aan deze huidige situatie ,waar nu de problemen zijn.Zij zaten bij de minister aan tafel om dit door te drukken.

 • j.r.j.porsius1

  Alle boeren willen wel extra fosfaatrechten hebben al helemaal als de overheid ze gratis weg geeft omgekeerde wereld lijkt mij. Dan eerst de 8.3% korting terugdraaien en dan iedere boer rechten geven en niet één bepaalde categorie bevoordelen. Al die schreeuwers die vooraf riepen dat groeien de toekomst was en de melkfabrieken die riepen dat alle melk verwerkt zou worden hoor je nu niks meer van. Tuurlijk word alle melk wel door hun verwerkt alleen de producent de boer dus krijgt er geen drol voor tja dat is mooi geld verdienen voor die melkfabriek.
  Ik blijf erbij deze mensen hebben de gok genomen en helaas verloren en hun stal kan vol komen gewoon fosfaatrechten kopen als zij land genoeg hebben wat iedere keer gezegd word nou dan dat maar verkopen hierna terug pachten en fosfaatrechten aanschaffen. Wij moeten ook roeien met de riemen die wij hebben en hebben ook al het nodige vee af moeten voeren en iedere maand moet je gezonde koeien afvoeren vanwege instroom van nieuwe vaarzen en zo is iedereen een knelgeval van dit geweldig nieuwe systeem. Het quotum was goed en dat had zo moeten blijven wij hebben altijd gezegd dat dat er niet af moest want dan zou er iets anders komen nou en dat kwam er en diegene die dat erzo graag af wilden hebben noemen zich nou knelgeval!

 • Bolder01

  ALS DIE KOEIEN MET VOOR KENNIS WEER TERUG GAAN ( IS ZO TE ZIEN VIA I&R EN DAT WAREN ER DIK 50000 )) dan was het probleem al opgelost, het is toch een schande dat DAT KON GEBEUREN

 • AA1

  getver boer AGNES weer

 • arie-visser1

 • velskamp

  Als de veroorzaker beloond wordt.
  Moeten wij als niet groeier ons ook maar eens gaan VERZETTEN !!

 • Batenburg

  Zou graag zien dat boeren die in de 3 maanden voor de referentiedatum onverklaarbaar veel aanvoer van koeien op hun bedrijf hadden getoetst werden aan de welzijnswet voor dieren. De overbezetting van aanwezige stallen was op heel veel plaatsen veel meer dan de toegestane 5-10%. Als diegenen die hiermee juridisch in overtreding waren gekort zouden worden op hun toegewezen fosfaatrechten tot aan het aantal koeien dat aanwezig mocht zijn vanuit welzijnsoogpunt, dan kunnen de resterende fosfaatrechten verdeeld worden over de echte knelgevallen en dan hoeft er niet meer gefluisterd te worden over voorkennis bij LTO bestuurders of sukkels die gewoon te laat zijn. Er zijn boeren die al dan niet door voorkennis heel veel aan deze fosfaat(reductie)wet verdienen en er zijn er die bijna omvallen. Dat kan/moet beter Minister.

 • koestal

  De landbouwpolitiek is verrot .In het Europees parlement hebben ze het veel te druk met declareren van de extra,,kosten ''die ze maken,wat kan hun die rotboeren schelen ?

 • koestal

  Laatste poging,en dan schluss.

Laad alle reacties (50)

Of registreer je om te kunnen reageren.