Rundveehouderij

Achtergrond

Notering nuchter kalf blijft staan in Purmerend

De prijzen voor nuchtere kalveren komen op de veemarkt in Purmerend niet in beweging deze week.

Handelaren zagen dat de stemming op de markt van dinsdag 5 juni niet veel anders was dan op de markt van een week terug. De aangeboden dieren, iets meer dan 600, werden vlot verkocht. Een verdere verhoging van de prijzen zat er echt niet in. Kopers waren niet bereid om nog eens meer te betalen voor de nuchtere kalveren.

Zwartbont stierkalf

Voor een zwartbont stierkalf werd, net als vorige week dus, € 165 tot € 190 per dier betaald. Een jaar terug ging de prijs nog wel met € 5 omhoog in deze week. Desondanks blijven de notering van dit jaar nog altijd ruim boven die van een jaar terug. Toen werd voor een zwartbont stierkalf maximaal € 155 per dier betaald in deze week.

Voorlopig lijkt de prijs op de veemarkt in Purmerend het plafond te hebben bereikt. Historisch gezien is juni een maand waarin de prijs nog wel stijgt of stand weet te houden, maar in juli doet de notering dan toch uiteindelijk een stapje terug. Het animo om nuchtere kalveren op te zetten is in die periode simpelweg wat kleiner en dat resulteert in minder vraag naar deze dieren.

Een flinke prijsval wordt echter niet verwacht. Het aanbod neemt naar verwachting iets af en de komende 2 tot 3 weken blijft de vraag nog wel levendig. Hoe de markt zich na medio juni ontwikkelt blijft lastig te zeggen. Wat wel zeker lijkt, is dat de grens van € 200 voor een zwartbont stierkalf niet gehaald gaat worden.

Prognose: stabiel met lichte prijsdruk.

Meer informatie over de prijzen en aanvoer op de kalvermarkt in Purmerend vindt u in Boerderij op Maat:  

Prijs zwartbonte stierkalveren
Aanvoer zwartbonte stierkalveren
Aanvoer roodbonte stierkalveren
Aanvoer vleesrassen

Of registreer je om te kunnen reageren.