Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Mycoplasma al lang verspreid bij klinische uitbraak

Het aantal infecties en de ernst van klinische symptomen door Mycoplasma bovis in Nederland lijken toe te nemen. Dat stelt Debora Smits, rundveedierenarts in het blad Herkauwer, dat door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) wordt uitgegeven.

Uit onderzoek op 20 bedrijven volgt de conclusie dat mycoplasma al verspreid is op de bedrijven als er zich een klinische uitbraak voordoet. Als er een klinisch geval is, zijn er op het bedrijf al veel dieren die dan ook al de bacterie bij zich dragen of antistoffen aanmaken, of aangemaakt hebben. Daarnaast blijkt dat sommige ogenschijnlijk gezonde koeien levende mycoplasma uitscheiden in de melk. Deze dieren zijn een besmettingsbron voor de rest van de koppel.

Verspreiding van mycoplasma

De spreiding van mycoplasma binnen een bedrijf blijkt groter als de hoogcelgetalkoeien niet apart worden gemolken dan op een bedrijf waar dat wel gebeurt. Isolatie van zieke dieren kan de verspreiding van mycoplasma wel verminderen maar niet voorkomen, omdat op het oog gezonde dieren met mycoplasma in de koppel blijven.

Verder blijkt dat de kalveren en het jongvee door de melkkoeien worden geïnfecteerd en niet andersom. Soms is de besmetting bij kalveren of jongvee beperkt. Als echter kalveren besmet zijn, is vaak ook het oudere jongvee besmet. Dat betekent dat managementmaatregelen die zich richten op vermindering of voorkoming van de verspreiding van mycoplasma zich op alle leeftijdsgroepen moeten richten.

Ook blijkt overdracht van mycoplasma vanuit de omgeving mogelijk. In drinkbakken, speenemmers en ligplaatsen is op veel bedrijven mycoplasma aangetroffen. De tendens is echter dat de besmetting via die weg lijkt uit te doven. Het aantal omgevingsmonsters waarin de bacterie wordt gevonden is na 12 weken sterk afgenomen.

Conclusies:

 • Bij een klinische uitbraak van mycoplasma is de bacterie al ruim verspreid op het bedrijf.
 • Er is altijd (in wisselende mate) verspreiding naar andere leeftijdsgroepen van koeien en naar de omgeving.
 • 12 weken na de klinische uitbraak is geen enkel bedrijf vrij van de bacterie.

Onderzoek op 20 bedrijven met klinische uitbraak

De Gezondheidsdienst voor Dieren voerde onderzoek uit op 20 bedrijven die recent getroffen waren door klinische uitbraak met mycoplasma bij melkkoeien. Daarbij ging het om klinische mastitis en/of gewrichtsontsteking. In 12 weken tijd zijn de bedrijven 5 keer bemonsterd. Onderzoek richtte zich op zieke maar ook op gezonde dieren en ook over alle leeftijdsgroepen. Melk en traanvocht werden onderzocht op aanwezigheid van de bacterie zelf en bloed op de aanmaak van antistoffen.

Wat kun je doen tegen mycoplasma op je bedrijf?

 • Pas management aan.
 • Houd de bedrijfsvoering gesloten.
 • Voorkom overdracht van mycoplasma. Voer daarom kunstmelk.
 • Verstrek melk aan kalveren individueel.
 • Huisvest kalveren individueel of in kleine groepen.
 • Houd leeftijdsgroepen apart.
 • Voer dieren met klinische uitbraak mycoplasma af. Behandeling bij gewrichtsontsteking en of mastitis vallen vaak tegen.
 • Onderzoek tankmelk op aanwezigheid mycoplasma.
 • Laat bij klinische uitbraak onderzoek uitvoeren op aanwezigheid kiem of antistoffen bij andere dieren om de verspreiding van de besmetting vast te stellen.

Eén reactie

 • Frederiqe

  Weer iets om de GD vet te mesten

Of registreer je om te kunnen reageren.