Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

‘Verdere verduurzaming is een uitdaging’

René Robbemont uit Beilen zit in een kopgroep van 50 Drentse veehouders die meedoen in het project voor betaalde verduurzaming van de melkveehouderij. Hij wil de uitdaging aangaan en is in eerste instantie erg nieuwsgierig naar de uitkomsten van de nulmeting op zijn bedrijf.

Hoe hij zijn bedrijf verder gaat verduurzamen, weet melkveehouder René Robbemont (50) nog niet. “Ik heb al zonnepanelen op mijn dak en weidegang pas ik ook al toe. Wat ik verder moet doen, dat is afwachten.” Sinds hij in maart instapte in het Drentse provinciale project voor verdere verduurzaming van de melkveehouderij, heeft hij vooral heel veel kengetallen opgehoest. Die waren nodig voor het adviesbureau, dat ermee aan de slag moest voor een op maat toegesneden verduurzamingsplan. Daar is het wachten nu op, tot licht ongeduld van Robbemont. “Ik wil wel eens zien waar we nu staan.”

U klinkt enthousiast. Hebt u zichzelf aangemeld voor dit verduurzamingsinitiatief?

“Nou, ik ben gevraagd. Ik had al deelgenomen aan het provinciale project ‘Duurzame kringloop’, en omdat de provincie een groep mensen zocht die al in beeld waren voor verduurzaming, wisten ze mij te vinden.”

Staan jullie er als familiebedrijf allemaal achter om mee te doen?

“We hebben er samen over gesproken, met mijn vrouw en zoon, en we hebben geconcludeerd dat het goed was om mee te doen. Ik hoop ook echt dat het iets oplevert voor ons bedrijf.”

Bedoelt u qua beloning of andersoortige ‘winst’?

De provinciale subsidie is een mooi zetje: 3 jaar lang maximaal € 2.500 per jaar. Maar daar gaat het niet alleen of vooral om. We hopen ook als bedrijf verder te komen, via nieuwe inzichten, besparingen of misschien meeropbrengsten door op een andere manier te werken.”

René Robbemont: "Met de zonnepanelen wek ik 100% van mijn eigen stroomgebruik op, maar ik gebruik ook nog wel een hoeveelheid gas. Voor de rest weet ik het nog niet. Uit het plan moet blijken waar ik nog extra stappen kan zetten.” - Foto: Hans Banus
René Robbemont: "Met de zonnepanelen wek ik 100% van mijn eigen stroomgebruik op, maar ik gebruik ook nog wel een hoeveelheid gas. Voor de rest weet ik het nog niet. Uit het plan moet blijken waar ik nog extra stappen kan zetten.” - Foto: Hans Banus

Heeft uw bedrijf een redelijke uitgangspositie om mee te doen?

“We hebben een kleine 90 melkkoeien en 45 stuks jongvee op 55 hectare grond. Daarvan gebruik ik zo’n 10 hectare voor mais, de rest als grasland. Ik ben dus net aan grondgebonden. Met de zonnepanelen wek ik 100% van mijn eigen stroomgebruik op, maar ik gebruik ook nog wel een hoeveelheid gas. Voor de rest weet ik het nog niet. Uit het plan moet blijken waar ik nog extra stappen kan zetten.”

U bent niet bezorgd of u wel genoeg nieuwe stappen kunt zetten of dat u teleurgesteld zult raken over de mate van inspanning die u nog moet verrichten?

“Nee, het gaat mij ook best wel om de uitdaging, om te kijken wat ik nog meer zou kunnen doen. Misschien moet het kunstmestgebruik wel omlaag of moet ik andere dingen aanpakken rond bemesting of bodem. Aan meststoffen gebruik ik wat wettelijk mag, en dat is elk jaar al minder, maar we zullen zien. Het kan ook zijn dat we gemakkelijker met onze omgeving om kunnen gaan. Er zitten hier bijvoorbeeld ook enkele natuurgebieden waar we rekening mee moeten houden. En zij met ons. Een vertegenwoordiger van de Natuur en Milieufederaties zei dat, als wij door het plan de emissies sterk zouden beperken, we dan ‘de PAS zouden uitlachen’. Ik hoop het.”

Eén reactie

  • koestal

    Blijkbaar weten de milieufederaties nog beter wat de PAS inhoudt dan de boeren zelf !

Of registreer je om te kunnen reageren.