Rundveehouderij

Achtergrond 2 reacties

RFC zet in op meerdere melkstromen en nieuwe Topline-melk

Tegelijk met de introductie van groeibeperkingen voor ledenbedrijven zet FrieslandCampina (RFC) vanaf 2019 meer melkstromen in de markt.

Naast de gangbare stroom en de bijzondere melkstromen komt er een nieuwe Topline-melkstroom, die volgens CEO Hein Schumacher mogelijk 3 cent per kilo extra kan opleveren.

Dit is vergelijkbaar met wat productie van Albert Heijn-huismerkzuivel bij A-ware oplevert.

FrieslandCampina gaat voor de komende jaren niet uit van een nulgroei. De huidige marktgroei is volgens coöperatievoorzitter Frans Keurentjes zo’n 1,5%. Het gemiddelde ledenbedrijf kan met een dergelijk percentage meegroeien (‘marktconform’). Het precieze groeipercentage vanaf begin 2019 moet nog worden vastgesteld. Het idee is dat een eenmaal vastgesteld percentage marktgroei voor ongeveer 2 jaar blijft gelden, om de leden voldoende zekerheid te bieden. Elk ledenbedrijf krijgt vervolgens een referentiehoeveelheid toegekend. Wie meer levert dan het vastgestelde volume inclusief groei, wordt voor het teveel met 10 cent per extra kilo melk gekort.

Voldoen aan extra eisen voor Topline-melk

Wie extra melkgeld wil beuren, kan zich aanmelden voor de Topline-melkstroom. Daarvoor moet de leverancier wel voldoen aan extra eisen op gebied van duurzaamheid, biodiversiteit, dierenwelzijn en klimaat. Deze melk zal volgens CEO Hein Schumacher hoger gepositioneerd zijn dan andere melkstromen die nu in de markt zijn. Hij verwacht dat 10 tot 15% van de leden zullen intekenen op deze melkstroom. Ook voor dit segment geldt een marktconforme groei, inclusief ‘zachte quotering’.

De voorstellen voor deze aanpassingen wil de zuivelcoöperatie komende maanden met de leden bespreken. Volgens Keurentjes kunnen details van het plan nog worden gewijzigd, maar ligt de hoofdlijn vast.

Toplijnproducten in 2019 in winkelschap

FrieslandCampina wil ook het aantal bestaande duurzame en speciale melkstromen verder uitbreiden. De eerste zuivelproducten uit de toplijn staan naar verwachting in 2019 in de winkelschappen.

Voor de melkvolumes die in 2019 en later mogen worden geleverd, kunnen leden straks kiezen uit 5 referenties, zo blijkt uit een brief aan de leden. Het gaat om 4 tijdsperiodes en 1 fosfaatreferentie. Aan de hand van een van deze referenties in de voorbije tijd worden de groeimogelijkheden voor de komende tijd bepaald.

‘Plan vergroot opties extra waardecreatie voor leden’

Volgens coöperatievoorzitter Keurentjes en CEO Schumacher is het plan niet zozeer bedoeld om beperkingen te creëren, maar juist om de mogelijkheden tot extra waardecreatie voor de leden te vergroten.

Laatste reacties

  • Trot

    Ik mis wat en wel knelgevallen die nog niet weten wat rvo gaat doen!

  • koestal

    De RMO,s van FC rijden hier allemaal door elkaar. Ze rijden van hot naarher ,dat is tegenwoordig duurzaam.

Of registreer je om te kunnen reageren.