Rundveehouderij

Achtergrond

Melkrobot nog lang geen gemeengoed

De verschillen zijn enorm: waar in Noorwegen al de helft van de bedrijven met een robot melkt, is dat in Italië en Ierland slechts enkele procenten.

De toenemende interesse voor de automatische melksystemen geldt niet alleen voor Nederland, maar is zichtbaar in heel West-Europa. Dat blijkt uit een analyse van Melkvee100plus.

In Nederland is het percentage bedrijven dat met een melkrobot werkt inmiddels toegenomen tot bijna 23%, ofwel iets meer dan 4.000 bedrijven.

De in het kaartje vermelde percentages bedrijven dat automatisch melkt per land is mede tot stand gekomen op basis van inschattingen van de verschillende melkrobotleveranciers. Voor Duitsland zijn 2 percentages vermeld omdat daar een duidelijke scheiding is tussen de automatiseringsgraad van het melkproces op de gezinsbedrijven in het Westen en de grote bedrijven in het Oosten van Duitsland.
De in het kaartje vermelde percentages bedrijven dat automatisch melkt per land is mede tot stand gekomen op basis van inschattingen van de verschillende melkrobotleveranciers. Voor Duitsland zijn 2 percentages vermeld omdat daar een duidelijke scheiding is tussen de automatiseringsgraad van het melkproces op de gezinsbedrijven in het Westen en de grote bedrijven in het Oosten van Duitsland.

In Zweden melkt bijna 30% van de bedrijven met een melkrobot, terwijl dat in Noorwegen al op 45% ligt. Melkrobots worden daar ook veel vaker geplaatst bij nieuwbouw en renovatie. In Nederland is dat ongeveer 50%. In Noorwegen en Zweden worden nauwelijks nog conventionele melkinstallaties verkocht. In Noorwegen is de toename versneld door subsidieprogramma’s van de overheid.

Bekijk ook de fotoreportage: Automatisch melken, voeren én instrooien

Van de 3.500 Deense bedrijven werkt nu nog 22% van alle bedrijven met een automatisch melksysteem. Dat percentage is nagenoeg gelijk aan dat in 2010, maar het aantal robotbedrijven is wel gedaald door de kaalslag na de sterke grondprijsdalingen.

In Duitsland melkt 7% met een automatisch melksysteem. In het Noordwesten en Westen, met veel bedrijven zoals in Nederland, melkt 1 op de 5 met robots. Dat is net zoveel als Zuid-Duitsland waar de bedrijven wat kleinschaliger zijn. In het Noordoosten en Oosten met zijn grootschalige bedrijven begint de robotisering net door te dringen, met 5% marktaandeel.

In Italië werkt slechts 3% met robots en wordt de komende jaren nauwelijks groei verwacht. De melkveehouders, van oudsher herenboer, zijn daar vooral manager die het melken overlaten aan Indiërs.

In Zwitserland en Oostenrijk melkt 20% van de veehouders automatisch, in Frankrijk ongeveer 10% en in Engeland 7%. In Ierland ligt het aandeel melkrobot op slechts 3% al is deze markt nu wel snel groeiende.

Of registreer je om te kunnen reageren.