Rundveehouderij

Achtergrond

LTO: meer winst met minder dieren

LTO Noord is op zoek naar veehouders die willen deelnemen aan het project Dubbel Doel Dieren in regio West. Doel is om veehouders handvatten te bieden voor een tweede tak onder hun bedrijf.

Doel is om veehouders handvatten te bieden voor een tweede tak onder hun bedrijf. Deelnemers worden begeleid in het anders verzorgen van de dieren en het zoeken van een (lokale) afzetmarkt voor de producten. Het uiteindelijke doel is een hoger rendement per dier, waardoor minder dieren nodig zijn voor een goed inkomen.

De oproep is geen reactie op actuele gebeurtenissen als de discussie over melkaanvoer bij FrieslandCampina en de recent gepresenteerde definitie van grondgebondenheid. Projectleider Andries Middag legt uit dat het plan al vorig jaar werd opgevat. Het wachten was echter op een subsidietoezegging van Provincie Zuid-Holland. Deze is nu binnen.

Succesvolle tweede tak

LTO ziet goede voorbeelden van melkveehouders die succesvol een tweede tak aan hun bedrijf hebben toegevoegd, zoals het houden van vleesvee in natuurgebieden. Het gaat volgens Middag om een niche, maar biedt voor een bepaalde categorie bedrijven zowel sociaal als financieel kansen. Doel is om geïnteresseerde veehouders aan informatie te helpen en in contact te brengen met ketenpartijen, zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden.

Start van het project, 6 tot 8 bijeenkomsten, staat gepland voor oktober/november. Veehouders kunnen zich aanmelden bij projectleider Andries Middag via amiddag@ltonoord.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.