Rundveehouderij

Achtergrond 15 reacties

Een derde melkveebedrijven volledig grondgebonden

Een derde van de melkveebedrijven was in 2015 grondgebonden. Dat blijkt uit de nulmeting van de grondgebondenheid die Wageningen Economic Research (WER) heeft gedaan in opdracht van het ministerie van LNV.

Grondgebondenheid van de melkveehouderij is een gevoelig punt. Belangenorganisaties buigen zich over de definitie van grondgebondenheid en in 2016 werd via de Wet grondgebonden groei een begrenzing gesteld aan grondloze groei. Om het effect daarvan te meten, deed WER een nulmeting.

In 2015 was 32% van de melkveebedrijven volledig grondbonden op basis van forfaitaire fosfaatproductie. Wanneer rekening wordt gehouden met de bedrijfsspecifieke excretienormen (BEX) had 39% van de melkveebedrijven genoeg plaatsingsruimte voor de fosfaatproductie van de veestapel. Dat blijkt uit de nulmeting van grondgebondenheid die WER heeft opgesteld in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De nulmeting werd gedaan in 2015, voordat de Wet grondgebonden groei van kracht werd.

Fosfaatoverschot

In totaal heeft 32% van de bedrijven met melkvee een fosfaatoverschot van meer dan 20 kilo per hectare, waarbij rekening is gehouden met het BEX-effect. Zonder BEX is dit 38%. Bij 12% van de bedrijven is het fosfaatoverschot meer dan 50 kilo per hectare. Zonder BEX is dit 15%.

De meeste bedrijven met een hogere veebezetting zitten in de regio’s Zuid en Oost. In het Zuiden heeft, rekening houdend met BEX, 40% van de melkveebedrijven een fosfaatoverschot van meer dan 50 kilo per hectare. In de regio Oost is dit 11%, in de rest van het land is dit 6% van de bedrijven.

Verdeling van grondgebondenheid naar grond en veestapel

In het onderzoek is ook gekeken naar de verdeling van grondgebondenheid naar de grond en de veestapel. Wanneer wordt gekeken naar oppervlakte landbouwgrond, blijkt dat op 37% van het areaal van de melkveehouderij geen fosfaatoverschot is. Op 33% is een fosfaatoverschot tot 20 kilo fosfaat per hectare, op 20% een fosfaatoverschot van 20 tot 50 kilo per hectare. Op een kleine 10% van het melkvee-areaal geldt een fosfaatoverschot van meer dan 50 kilo per hectare.

Op basis van de veestapel heeft 24% van de 1,62 miljoen melkkoeien geen fosfaatoverschot op bedrijfsniveau, 33% een fosfaatoverschot tot 20 kilo per hectare, 25% tussen de 20 en 50 kilo en 17% meer dan 50 kilo fosfaat per hectare. Daaruit blijkt dat bedrijven met een fosfaatoverschot gemiddeld meer dieren hebben dan bedrijven die geen fosfaatoverschot hebben.

Landelijk hebben melkveebedrijven gemiddeld 78 melkkoeien op 46 hectare grond, waarmee de veebezetting uit komt op 1,68 koe per hectare. In Noord-Brabant en Flevoland is de veedichtheid het grootst met meer dan 1,9 melkkoe per hectare.

Bekijk het volledige rapport: Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij

Laatste reacties

 • deB.

  Geen fosfaatoverschot!!maar waarom moeten de derogatiebedrijven dan op stikstofbasis mest afvoeren, terwijl men onder het afvoeren in aanvaring komen met de bulkauto met stikstof kunstmest die het erf op rijdt!?

  Wat een gedrocht, waar zijn we mee bezig!!!!

 • Attie

  Precies deB, daar is nog heel wat te halen, zeker op grond met lagere P waarde.

 • kleine boer

  Heb je 100% gelijk in deB gaat nergens meer over zelfde als staldieren graasdieren verschil ik voer vaak varkensmest aan ivm het weer lekker vreetzaam houden richting herfst voor de koeien maar mag dan minder aanvoeren gaat toch nergens over. Zal in de nieuwe derogatie wel helemaal niet meer mogen.

 • Nickk

  Onze grond(40%) in Duitsland telt niet mee voor de grondgebondenheid, daardoor zijn we niet grondgebonden en moeten 8,3% van onze fosfaatrechten inleveren, terwijl onze huiskavel doorloopt in Duitsland en onze koeien er weiden. Ze produceren daar fosfaat, maar die telt weer mee voor Nederland.

 • Firma Vellenga

  Dat vind ik wel heel krom Nickk. Dat kunnen ze toch niet maken?

 • mtsjansens1

  @Nickk, herkenbaar verhaal , alleen ligt onze buitenlandse grond in Belgie en zijn wij niet volledig grondgebonden. Daarom is dit onderzoek niet geheel zonder nuance. Het is dan ook niet raar dat in het zuiden en oosten van het land een hoog fosfaatoverschot per ha op papier hebben,terwijl het in de praktijk heel wat minder is dan deze nulmeting. De ambtenaren van minister Schouten willen niet meewerken om voor grensboeren een acceptabele regeling te treffen, onder het mom van de controleerbaarheid van de buitenlandse grond .zie artikel hier over in de Boerderij. " Schouten wil geen voermestcontracten voor grondgebondenheid"

 • farmerbn

  Grensboeren moeten zich groeperen en een advocaat aanstellen.

 • koestal

  grond in het buitenland is moeilijk te controleren voor de Nederlandse overheid en fraudegevoelig

 • jfvanbruchem1

  een derde grondgebonden in 2015, min 8.3 procent ,is waarschijnlijk nu al 50 procent grondgebonden.

 • koestal

  zorg dat grondgebondenheid 100 % wordt,dan ben je van veel gezeur en problemen af

 • lepercheron 46

  van bruchem; grondgebonden in 2015 hoeft geen 8.3 procent in te leveren.

 • Gat

  Hier pakken zo ook meeste grond af voor bedrijventerreinen en natuur. 10 jaar geleden was er in Brabant nog heel andere verdeling! Werd grond aangeboden, tegenwoordig moet je erom vechten

 • ghsmale

  Alles wordt doorberekend op aannames van een fosfaatproductie
  op een grote luchtbel dus met een luchtje
  volgens jaar mag er weer minder mest op land met hogere
  gehaltes dus het aantal grondgebondenbedrijven zal wel weer dalen

 • juul244

  Mest plaatsen op eigen land is gekheid, Grondgebondenheid is onzin, welke mest moet er dan op de 100 ha aan mijn huiskavel grenzende akkergrond?

 • beekg@planet.nl

  Waarschijnlijk wil men graag dat de akkerbouwer naast je ook weer een gemengd bedrijf wordt?

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.