Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Trots op haar nieuwe club

Joke Breembroek (58) is melkveehouder in het Friese Oudega. Ze verruilde per 1 maart een baan als ambtenaar bij gemeente Tytsjerksteradiel voor die van algemeen secretaris van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden. Een omslag met een trieste aanleiding.

Twee jaar geleden overleed plotseling de man van Joke Breembroek. Ate Oosterhof kwam met zijn ouders in 1968 in de polder Hegewarren, waar zij een grondgebonden melkveebedrijf met tweehonderd koeien opbouwden. Breembroek werkte sinds 1991 als ambtenaar bij de gemeente Tytsjerksteradiel.

Ineens alleen

Tot het overlijden van haar man was dat een vrij comfortabel leven. Ineens moest ze samen met haar zoon – toen 16 – en een bedrijfsverzorger de melkveehouderij runnen. “Je staat er ineens alleen voor en je doet dat dan gewoon. Ik kwam er zo achter dat je veel meer kunt dan je denkt. Ik ben daardoor wel veranderd, heb veel meer zelfvertrouwen gekregen. Twee jaar geleden had ik nooit durven solliciteren op die baan van algemeen secretaris bij de Noardlike Fryske Wâlden.”

Goede combinatie

En zo is ze na 27 jaar ambtenaar te zijn geweest sinds 1 maart de dagelijks bestuurder van een van de grootste agrarische natuurverenigingen van Nederland, met negen bureaumedewerkers en bijna achthonderd boerenleden. Ze kent het gebied goed. Haar boerderij – De Breemhof – ligt aan het zuidelijke randje van de Noardlike Fryske Wâlden.

Ze is zelf al jaren lid van de vereniging. En als oud-ambtenaar kent ze de wereld van de gemeenten en provincies, die belangrijke subsidiestromen voor agrarisch natuurbeheer verdelen. Die combinatie maakt haar heel geschikt voor de baan, zegt Breembroek.

Joke Breembroek is sinds 1 maart dagelijks bestuurder van een van de grootste agrarische natuurverenigingen van Nederland: de Noardlike Fryske Wâlden. Foto: Anne van der Woude
Joke Breembroek is sinds 1 maart dagelijks bestuurder van een van de grootste agrarische natuurverenigingen van Nederland: de Noardlike Fryske Wâlden. Foto: Anne van der Woude

Oog voor natuurbelangen

Volgens haar hebben de honderden boeren in het gebied van oudsher altijd oog gehad voor de natuurbelangen. “In de zogeheten landschapspijn herkennen we ons hier niet. Na de provincie Limburg gaat het meeste geld voor agrarisch natuurbeheer naar de Noardlike Fryske Wâlden. Natuurbeheer is ook het eerste bestaansrecht van onze vereniging.” De biodiversiteit is groot in het gebied, vertelt ze. Er zijn veel elzensingels, houtwallen, er is veel aandacht voor weidevogelbeheer, er zijn veel kruidenrijke randen, plasdrasgebieden, en er zijn ganzengedooggebieden.

Samenwerkingsverbanden tussen melkveehouders en akkerbouwers

Maar de Noardlike Fryske Wâlden is veel meer dan alleen agrarisch natuurbeheer. Zo ontstaan er steeds meer samenwerkingsverbanden tussen melkveehouders en akkerbouwers, bijvoorbeeld voor het lokaal betrekken van veevoer zoals bieten en graan. Er wordt gewerkt aan landschapsherstel rond de zogeheten Centrale As: de nieuwe weg die dwars door het land loopt tussen Dokkum en Nijega. De NFW werkt ook samen met het wetenschappelijk en hoger onderwijs. Van Hall Larenstein voert gebiedsgericht praktijkonderzoek uit in ‘living labs’ over innovaties in de landbouwketen, technische innovaties en verdienmodellen. Met Wageningen UR worden kennisuitwisselingsbijeenkomsten gehouden rond de rol van collectieven, kringloopboeren en bodem- en voerkwaliteit.

Een goed verdienmodel voor de boeren is steeds weer de uitdaging

Als algemeen secretaris van de NFW moet Breembroek de medewerkers aansturen, veel netwerken, projecten ondersteunen en subsidies binnenhalen. Naast het verder bevorderen van de biodiversiteit wil ze dit jaar vooral inzetten op het realiseren van de energietransitie in het gebied. Zo wil de vereniging boeren en burgers verbinden door op grote schaal op stallen zonnepanelen te leggen, waar burgers dan stroom van kunnen afnemen. “We willen zo min mogelijk panelen op goede grond, want dat is eeuwig zonde. Er zijn daken genoeg. En met burgers als afnemers van de stroom ontstaat een goed verdienmodel voor de boeren. Dat is uiteindelijk steeds weer de uitdaging; er moet ook brood op de plank.”

Breembroek heeft er in elk geval veel zin in om haar schouders er onder te zetten. “Ik ben trots op deze club. Het is een fantastische vereniging.”

Eén reactie

  • koestal

    Dappere vrouw en boerin !

Of registreer je om te kunnen reageren.