Rundveehouderij

Achtergrond 46 reacties

Schouten oogst lof met I&R-aanpak

Het debat over de I&R-affaire in de Tweede Kamer toonde een opmerkelijke wending. De minister oogstte geen kritiek, maar vooral lof van de oppositie.

Vooraf was al niet veel vuurwerk verwacht bij het debat in de Tweede Kamer over de affaire rondom de registratie van runderen in het I&R-systeem. Maar dat de oppositie uiteindelijke enthousiaster over het optreden van de minister zou zijn dan de coalitiepartijen, gaf het debat toch een verrassende wending.

Debat I&R-affaire met veel ophef aangevraagd

Met veel ophef werd het debat over de I&R-affaire een paar weken geleden aangevraagd. De berichtgeving van het ministerie dat er mogelijk tot 7.700 bedrijven gefraudeerd hadden met de registratie van koeien en kalveren, de blokkade van 2.200 bedrijven die daarop volgde en de hevige kritiek hierop vanuit de melkveehouderij was reden tot een debat. De Kamer wilde opheldering.

Minister kan weinig opheldering geven

Donderdag tijdens het debat kwam er weinig opheldering. Het onderzoek naar de vermeende fraude is nog in volle gang, waardoor minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) inhoudelijk weinig opheldering kon geven. Het antwoord op de vraag hoeveel bedrijven nu daadwerkelijk fraude hebben gepleegd met de registratie van de runderen, kan Schouten niet geven. De Kamer accepteerde dit.

‘De minister heeft de crisis goed aangepakt en ze is fair geweest bij de communicatie’

Tweede Kamerleden waren opvallend mild tegenover de minister. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop uitte de meeste kritiek. Hij vindt dat boeren de kosten niet moeten dragen voor DNA-onderzoek als blijkt dat ze geen fouten hebben gemaakt. SGP vindt dat de minister niet met een kanon met hagel had moeten schieten bij het ontdekken van onvolkomenheden in het I&R-systeem, maar dat ze chirurgisch te werk had moeten gaan om de de problemen op te lossen.

Tijdens het debat kwam er weinig opheldering. Het onderzoek naar de vermeende fraude is nog in volle gang, waardoor minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) inhoudelijk weinig opheldering kon geven. - Foto: ANP
Tijdens het debat kwam er weinig opheldering. Het onderzoek naar de vermeende fraude is nog in volle gang, waardoor minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) inhoudelijk weinig opheldering kon geven. - Foto: ANP

Boeren ten onrechte als fraudeurs weggezet

Coalitiepartijen VVD en CDA vinden het goed dat fraude wordt aangepakt, maar vinden dat de communicatie beter had gemoeten. Ze vinden dat boeren ten onrechte als fraudeurs zijn neergezet en dat had anders gemoeten. De reactie van Schouten – dat het haar raakt dat boeren zich als fraudeur weggezet voelen en dat ze de impact van het woord fraude heeft onderschat – is voor de coalitiegenoten voldoende spijtbetuiging.

Schouten kreeg veel lof, vooral van de oppositiepartijen, maar ook D66-Kamerlid Tjeerd de Groot was helder: “De minister heeft de crisis goed aangepakt en ze is fair geweest bij de communicatie. Complimenten daarvoor.” Ook vanuit GroenLinks regende het complimenten: Rik Grashoff sprak expliciet zijn waardering uit voor de aanpak van de minister én dat zij publiekelijk excuses aanbood toen bleek dat het toch wat anders zat.

Lelijke woorden uit de sector

PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand vindt dat de minister ook het woordgebruik niet te verwijten valt. “Hoe zorgvuldig woorden ook worden gekozen, ze worden soms ook anders uitgelegd dan bedoeld. Dat gebeurt gewoon.” Ze vindt dat sectorvertegenwoordigers wel verwijten valt te maken. “Daar zijn heel lelijke woorden gebruikt.”

Dat de oppositie enthousiaster is over een minister dan de coalitie, is opmerkelijk te noemen. Al gebeuren in verkiezingstijd wel meer opvallende dingen. Al met al is de Kamer tevreden over de aanpak van Schouten, al is iedereen het eens dat verbeteringen nodig zijn.

Laatste reacties

 • deB.

  Wat vreemd dat de linkse oppositie gelukkig is met het harde optreden! NOT, dus helemaal niet opmerkelijk

  Het kan hen niet hard genoeg gaan om boeren kapot te maken!

 • alco1

  De oppositie vindt het maar wat fijn dat de sector een opdonder kreeg en de regeringspartijen willen haar niet afvallen.

 • nvanrooij1

  Dit is politiek
  Met een verborgen agenda spreken omdat ze het goed uitkomt(linkse oppositie) dat de boeren in een verdomhoek worden gezet
  Ik vraag me af hoe ze gereageerd zouden hebben als andere bevolkingsgroepen op dezelfde manier weggezet zouden zijn.
  Maar ik weet het antwoord al, dan hadden ze het aftreden van de minister geeist.
  Al met al wordt mijn vertrouwen in de politiek met de dag minder

 • farmerbn

  SGP verdient de boerenstem.

 • agratax(1)

  In dit dossier heeft Den Haag voor zijn beurt gepraat. Niet eerst goed uitzoeken hoe de vork in de steel zat, maar eerst gillen "Fraude" en dan na gedegen onderzoek tot de conclusie komen dat de gepubliceerde fraude beruste op systeem fouten bij invoeren doorvoer van het ene programma naar het andere programma. Computers zijn prachtig maar niet feilloos en soms maken ze een foutje. Nu vermoedelijk ook, want de boeren waren het niet of misschien een enkeling/ Fraudeurs kom je in alle bedrijfstakken tegen.

 • ghsmale

  D66 kamerlid noemt dit een crisis,
  ze hebben van een mug een olifant gemaakt.
  en de sector te kijk gezet

 • Marco22

  Vind ik typisch " Ook vanuit GroenLinks regende het complimenten: Rik Grashoff sprak expliciet zijn waardering uit voor de aanpak van de minister én dat zij publiekelijk excuses aanbood toen bleek dat het toch wat anders zat."
  Leest eigenlijk als; groenlinks ambtenaren op LNV (nvwa hey Rob vd Lint ppr/cpn grlinks) hebben Carola Schouten minister van LNV goed onder controle.
  Carola Schouten is niks anders dan een sokpop van de linksdraaiende rooie ambtenarenkliek op LNV.
  Een door LNV eigen opgezette crisis dat is het. Niks meer niks minder.

 • alco1

  CH is in principe ook het Christelijke links.

 • melkveehouder .

  Nooit gedacht dat ik het nog eens met de PvdD eens zou zijn.

  Inderdaad zijn lelijke woorden door de sectorvertegenwoordigers gebruikt......maar waar zijn de excuses? Komt LTO / Calon hier mee weg, dames en heren bestuurders? Ik zou dat grof schandalig vinden.


 • 344412

  PvdD zit gewoon te stoken: wat klopt er niet in wat Calon zegt? Aantoonbare fraude is toch ook asociaal en dom? https://nos.nl/nieuwsuur/video/2213470-fraude-melkveeboeren-is-onprofessioneel-asociaal-en-vreselijk-dom.html? Natuurlijk wel aantoonbaar.

 • koestal

  geen lof van boeren

 • koestal

  geen lof op het platteland,ze moet alleen de linkse fracties tevreden stellen

 • melkveehouder .

  @ 344412. Blijkbaar heb je niet altijd dit forum gevolgd. Het punt is niet dat frauders niet moeten worden aangepakt. De ergernis betreffende Calon is dat hij in het begin zijn mond veel te ver heeft opengetrokken door 7700 boeren als fraudeurs te bestempelen.
  Calon had zijn achterban moeten verdedigen totdat hij overtuigend was van wat er echt aan de hand was. Maar hij heeft zijn achterban geschoffeerd en onterecht beschuldigd van grootschalige fraude wat achteraf storm in een glas water bleek te zijn. In de volksmond noemen ze zo iemand ‘matennaaier’ , snap je dat?

 • 344412

  Melkveehouder: kijk eens terug, waar dan?

 • gdluggenhorst1

  Boeren hebben weer het nakijken, volgende keer ook maar weer hoog van de toren schreeuwen dat boeren "crimi's" zijn, dan is het linkse kamp daarna weer tevreden..

 • alco1

  344412 Kijk jij nooit tv?

 • 344412

  Alco, jawel nieuwsuur, zie link

 • Bennie Stevelink

  Calon, Meulenbroeks en Wiegersma hebben goed gereageerd. In eerdere discussies heb ik dat ook al gezegd maar wordt blijkbaar nog steeds niet begrepen. Ik zal het nogmaals uitleggen aan de hand van een vergelijking.

  De Marokkaanse bevolkingsgroep heeft een slecht imago ivm de hoge criminaliteitscijfers.
  Als de Marokkaanse bevolking zich nou eens met kracht van crimineel gedrag zou distantiëren? Personen met crimineel gedrag worden niet meer toegelaten in de moskee en niemand wil nog met hun te maken hebben. Ze worden uitgestoten uit de gemeenschap.
  Dan zal het imago van de Marokkaanse gemeenschap plotseling veel beter zijn, ook als de criminaliteitscijfers nog steeds dezelfde zijn!
  Het slechte imago wordt dus niet alleen veroorzaakt door de hoge criminaliteitscijfers maar vooral door hoe de rest van de Marokkaanse gemeenschap daar op reageert.
  Ze maken de fout dat ze criminaliteit ontkennen, bagatelliseren, als bevolkingsgroep een slachtofferrol aannemen en tegenover de Nederlandse samenleving de rijen sluiten met criminelen in hun midden.
  Ze doen precies dat waarvan @melkveehouder vindt dat wij dat in de melkveehouderij ook moeten doen. Het gevolg is dat de gehele bevolkingsgroep de criminaliteit wordt aangerekend.

  Wordt vervolgt.......

 • Bennie Stevelink

  Vervolg

  Bij maatschappelijk ongewenst gedrag is er maar één goede manier van reageren: met kracht distantiëren en de betreffende personen op afstand plaatsen. Royeren, krediet opzeggen, enz. Opvallend is dat alle leiders op dezelfde manier reageren of het nu Calon, Meulenbroeks, Wiegersma of Draijer is. Ik kan mij niet voorstellen dat al deze heren dezelfde communicatie-adviseur hebben. Dat ze allemaal in dezelfde lijn reageren wijst erop dat alle communicatie-adviseurs blijkbaar hetzelfde adviseren. Onder communicatie-adviseurs is dus grote eensgezindheid hoe in dit soort gevallen gereageerd moet worden.

  Voel ik mij als boer door deze manier van reageren gesteund?
  NEE.
  Voel ik mij hier prettig bij?
  NEE.
  Maar, deze reacties zijn dan ook niet bedoelt voor JOUW of MIJN gevoelens. Ze zijn bedoelt voor de gevoelens van het PUBLIEK. De bedoeling was dat HET PUBLIEK zo weinig mogelijk negatief gevoel jegens de sector ontwikkelt.

  Sommige boeren kunnen blijkbaar niets begrijpen buiten hun EIGEN gevoelens. Ze eisen ten alle tijden een reactie die ten goede komt aan HUN gevoelens.
  Als je zo’n behoefte hebt om in je EIGEN gevoelens gesteund te worden vraag je maar een gesprek aan met de plaatselijke dominee/pastoor of een psycholoog. Die zijn daarvoor.

 • farmerbn

  Als je in Nederland op tv zegt dat de helft van de Marokkanen crimineel zijn , krijg je problemen met de overheid. Als je dat zegt over boeren, vindt Bennie het goed.

 • 344412

  Beetje lange uitleg. Maar met de kamerbrief van 23 januari voor zich konden ze niet anders reageren. Dat deze brief achteraf vol fake-News blijkt te staan is hen niet aan te rekenen, maar de NVWA. Deze club lijkt er toch wel een dubbele agenda op na te houden, lekker boertje bashen zogenaamd in het algemeen belang.

 • Bennie Stevelink

  @344412, ik vermoed dat Milieudefensie hier achter zit via GroenLinkse ambtenaren. Er zijn nauwe contacten tussen GroenLinks en Milieudefensie net zoals die er ook zijn tussen de PvdD en Wakkerdier. Dat is waarschijnlijk ook de verklaring dat Grashoff van GroenLinks zoveel lof heeft voor de gang van zaken. Het doel is het beïnvloeden van de besluitvorming over derogatie die Milieudefensie kost wat het kost wil tegenhouden.

 • alco1

  344412 en Bennie geven allebei toe dat de minister ed. verkeerd geïnformeerd zijn.
  Door de opzet van de kamerbrief had ik mijn bedenkingen al.
  Er werd me zelfs verweten in de ontkenningsfase te zitten.
  Des te belangrijker voor de belangenbehartigers om pas te oordelen na kennis van feiten.

 • melkveehouder .

  @Bennie. Je schrijft: "Ze maken de fout dat ze criminaliteit ontkennen, bagatelliseren, als bevolkingsgroep een slachtofferrol aannemen en tegenover de Nederlandse samenleving de rijen sluiten met criminelen in hun midden. Ze doen precies dat waarvan @melkveehouder vindt dat wij dat in de melkveehouderij ook moeten doen."

  Bennie, nou ga je echt te ver. Je zet mij apert onjuist neer wat nogal grievend is. Je kunt behalve nadenken zelfs niet eens lezen geloof ik!
  Ik ontken niets, bagatelliseer niets, zit zeker niet in een slachtofferrol en sluit ook niet de rijen met fraudeurs. Hoe durf je!

  Wat ik wel heb is een rechte rug, een schoon blazoen en inlevingsvermogen. Maar vooral collegialiteit. En juist dáárom heb ik vanaf het begin gezegd dat eerst de feiten bekend moeten zijn alvorens een leider zijn oordeel over de achterban vormt.

  Maar jij bent geen haar beter dan Calon. Zoals Calon de aandacht verschuift naar Schouten om zijn eigen stommiteit te verbergen, probeer jij mensen op dit forum met kul-argumenten te bestoken om je eigen misrekening weg te moffelen. Want ook jij had in het begin grote woorden maar toont nu weinig ruggengraat.

 • Bennie Stevelink

  @melkveehouder, als Calon, Meulenbroeks of Wiegersma zouden reageren zoals jij wilt, welke conclusie zou de televisiekijkende Nederlander daar uit trekken?
  Dat inlevingsvermogen waar jij over spreekt bestaat blijkbaar alleen in de richting van van melkveehouders, zoals je zelf ook bent. Ik mis inleving in de richting van burgers. En dáár was de reactie van Calon, Meulenbroeks en Wiegersma nou juist op gericht.

 • melkveehouder .

  @bennie, je bent een draaikont!

 • Bennie Stevelink

  Wat Calon wel verkeert gedaan heeft is dat hij later op hoge toon excuses van de minister eiste. Het verhaal van de I&R fraude is nog lang niet ten einde. We weten niet wat er nog boven water komt. Waar zitten bv de Duitse vaarzen? Het verhaal gaat dat na het bekent worden van de fraude veel aanpassingen zijn gedaan in de I&R. Boeren die na 23 januari hals over kop aanpassingen hebben gedaan in de registratie van 2017 wísten dat hun registratie niet in orde was. Als er echte fraudeurs zijn (ik weet niet of die er zijn) dan zijn ze te vinden in de “24 januari lichting”.
  Wat over bleven waren boeren die niet wisten dat er een fout zat in hun registratie, deze waren onschuldig. Het waren hoofdzakelijk boeren met een fout geregistreerd dood kalf. Die kregen alle shit over zich heen. De mogelijk echte fraudeurs zaten op dat moment al onder de radar. Daar wordt komende maand onderzoek naar gedaan. Ik heb geen flauw idee hoeveel er zijn. Maar stel dat er 500 of 1000 gevonden worden terwijl wij excuses van de minister vragen dan staan wij als sector toch enorm voor schut.

 • kleine boer

  bennie je reacties worden met de dag zieliger met je ik vind ,ik weet het niet ik heb geen flauw idee net of jij de enigste bent die wat weet. Ik ik ik man wat een verbeelding heb je gekregen

 • alco1

  En anders mag alles wel georeerd worden?
  Dit slaat op @Bennie.

 • Bennie Stevelink

  @kleine boer, jij vindt het dus verstandig om excuses te eisen terwijl het onderzoek nog gaande is en wij niet weten wat er nog boven water komt. Misschien niets, maar misschien ook wel wat. Je neemt met excuses eisen in ieder geval een enorm publicitair risico.

 • kleine boer

  @bennie van wie zou ik excuses eisen? van schouten of lto of rabo .....ze zetten ons allemaal neer als grote criminelen en jij deed er vrolijk aan mee. Eerst de feiten dan pas roepen en nu vind jij dat dat met een excuus niet hoeft dat moet eerst uit gezocht worden nou wel dus het kwaad is al geschiet onderzoek of niet. En er was bijna tot niks aan de hand. En nee ik ben nog niet geblokkeerd geweest

 • koestal

  Carola is nu weer het braafste meisje van de klas

 • koestal

  Boeren zijn steeds weer de kop van Jut,er moet op gehamerd worden door linkse politici

 • koestal

  Lof van de linkse partijen

 • alco1

  Wat eigenlijk toch een stom voorbeeld van @Bennie met zijn Marokkanen.
  "Grote criminaliteit ontkennen".
  Iets wat onomstotelijk vaststaat moet je natuurlijk nooit ontkennen
  Maar eerst de vraag.Hoe groot is de fraude?
  @Bennie veroordeeld alweer suggestief.

 • Bennie Stevelink

  @alco, Calon heeft het getal van 7700 niet genoemd. Hij heeft het ook niet tegengesproken.
  Waarom niet?
  Omdat hij op dat moment geen cijfers had waar hij dat mee kon onderbouwen. Bij Nieuwsuur hadden ze gevraagd: “meneer Calon u denkt dat het aantal fraudegevallen lager is”? “Waar baseert u dat op”? Calon: “euh, euh, euh, daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven”.

  Bij de kijkers was het beeld ontstaan van een sector de onbetrouwbaar is in zijn uitlatingen. De schade was nog groter geweest. Calon heeft dit zorgvuldig ontweken en zich beperkt tot het veroordelen van de fraude.

 • G. Peltjes

  Volgens mij wordt een aspect over het hoofd gezien en dat is de rol van de media in deze. Die hebben het groots aangepakt en woorden uit zijn verband getrokken. Zij waren het die beweerden dat 7700 bedrijven frauderen.

 • alco1

  Iedereen die het gezien heeft kreeg de indruk bij de uitleg van Calon dat het nieuws van de 7700 fraude gevallen de waarheid was en daar gaat het om.
  Het was zelfs zo echt dat twijfelaars van die aantallen het predikt kregen van in de "ontkenningsfase" te zitten.
  Zelfs door redacteur Jan Vulling.

 • kleine boer

  alco1 precies en niet zoals bennie het weer naar zich zelf toe wil verdraaien. De term royeren maakte het er niet beter op wie dat ook zei had eerst moeten zeggen we willen eerst de precieze cijfers vooooor we uitspraken gaan doen.

 • Bennie Stevelink

  @alco en @kleine boer, ik begrijp dat jullie behoefte hadden aan krachtig tegenspreken van de beschuldigingen. Dat had ik ook. Maar als Calon dat gedaan had, zonder dat hij daar enige onderbouwing bij kon geven, welk beeld was dan bij de televisiekijker ontstaan?

 • kleine boer

  bennie is er nu een goed beeld ontstaan voor de telvisiekijker? NEE het fraude verhaal is blijven hangen!!!! maar dat wil jij niet zien

 • Bennie heeft altijd gelijk zo niet dan toch

 • Bennie Stevelink

  @kleine boer, het beeld wat nu na twee maanden ontstaat is dat boeren onterecht zijn beschuldigd. Bij ons in de plaatselijke krant heeft enkele weken geleden al een artikel gestaan over een boer die geblokkeerd was omdat één dood kalf onjuist geregistreerd was zonder dat hij dat wist. Je moet een beschuldiging tegenspreken op het moment dat je daar de feiten voor beschikbaar hebt. Tot die tijd kun je beter je mond houden.

 • kleine boer

  Bennie Er komt een dag dat zelfs jij het gaat snappen ...wat je nu noemt waren toch smoezen verzinnende boeren....

 • jeannettedekker1

  Die dag komt er niet kleine boer,ik heb het opgegeven.

 • alco1

  En wie zegt dat Calon moest ontkennen?
  @Bennie, je fantaseert gewoon om je eruit te lullen.
  Gewoon zeggen de zaak te zullen onderzoeken en daarvan zijn zoveel voorbeelden van te noemen met bijvoorbeeld politie woordvoerders.

Laad alle reacties (42)

Of registreer je om te kunnen reageren.