Rundveehouderij

Achtergrond 8 reacties

‘Kennisgebrek leidt tot schade aan de bodem’

Plantenveredeling kan helpen om grasteelt te verbeteren, maar het belangrijkste is de bodem, betoogt Pius Floris. En in die bodem is mycorrhiza cruciaal.

De teelt van ruwvoer moet beter, zo begint een interview met Edward Ensing van Barenbrug Holland in Boerderij. Daar zullen velen het mee eens zijn. De kwaliteit van het ruwvoer kan inderdaad stukken beter. Wat zou een melkveehouder op krachtvoer kunnen besparen als het gras en de mais (ook een grassoort) 1% meer eiwit zouden bevatten? De specialist van Barenbrug heeft gelijk dat het rendement van grasland veel beter kan. Dat kan voor een deel worden bereikt met geselecteerde grasmengsels.

Bodem bepaalt

Met andere grassoorten en andere mengsels kan wel een hoger rendement worden bereikt, maar de echte rendementsverbetering in tonnage, eiwitgehalte en vezels moet toch echt uit de grond komen. De bodemgezondheid is in alle opzichten bepalend voor de kwaliteit van het gewas. Hoe goed de nieuw ontwikkelde grasrassen ook mogen zijn, wat er aan mineralen wordt opgenomen, wordt exclusief door de bodem bepaald.

De literatuur geeft aan dat CO2 het beste wordt gebonden in de bodem onder grasland. Foto: Mark Pasveer
De literatuur geeft aan dat CO2 het beste wordt gebonden in de bodem onder grasland. Foto: Mark Pasveer

CO2-binding en bodemversterking.

De literatuur geeft aan dat CO2 het beste wordt gebonden in de bodem onder grasland. Maar hoe komt dat eigenlijk? Voor een groot deel wordt dat toegedicht aan het feit dat deze grond langere tijd niet wordt bewerkt, waardoor zich een grotere massa bodembiologie kan ontwikkelen.

Maar dat is slechts een klein deel van het verhaal. Op de een of andere manier blijft het idee dat wortels verantwoordelijk zijn voor de opname van water en mineralen door de opleidingen in de agrarische sector spoken. Helaas wordt er zelden of nooit bij verteld dat worteltjes dit maar een week of drie kunnen. Als zij in de groeitijd van circa drie weken geen samenwerking hebben gevonden met rhizobacteriën en mycorrhiza-schimmels, sterven de jonge wortels af.

‘Meer zuurstof en mycorrhiza-schimmeldraden in de bodem houdt in dat ziekten als fusarium, pythium en verticillium geen groeikracht meer kunnen ontwikkelen’

Het is van elementair belang dat telers en veehouders zich realiseren dat mycorrhiza in de wortels van de meeste gewassen net zo normaal is als bladgroen in het blad. Als de opnamewortels gekoloniseerd raken met mycorrhiza, neemt de opnamecapaciteit enorm toe. Daarnaast vormen de schimmeldraden een onvoorstelbaar groot en fijn netwerk waarbij minerale en organische delen met elkaar worden verweven.

Glomaline

Er zijn nog veel meer functies die schimmels in de bodem uitvoeren. Twee van de belangrijkste wil ik hier vernoemen. Mycorrhizaschimmels produceren een stof met de naam glomaline. Dit is een soort superlijm die gronddeeltjes en organische stoffen bindt en tot grotere klontjes maakt. Grond in deze aggregaattoestand neemt beter zuurstof op en bindt meer CO2. Daarnaast neemt de draagkracht toe, omdat de grotere grondkorrels zich niet meer laten verdichten.

Meer zuurstof en mycorrhiza-schimmeldraden in de bodem houdt in dat ziekten als fusarium, pythium en verticillium geen groeikracht meer kunnen ontwikkelen. Zij groeien nu eenmaal het liefst onder zuurstofarme omstandigheden. Bovendien ondervinden ze van de mycorrhiza veel groeiweerstand.

Mycorrhiza zorgt voor gezondere (gras)planten die een grotere spreiding van verschillende mineralen kunnen opnemen en daardoor ook bijdragen aan voedzamer ruwvoer met een hoger eiwitgehalte.

‘Elke grondbewerking dieper dan 15 cm geeft langdurige schade aan de bodem’

Gebrek aan kennis

Het is door een gebrek aan kennis van de bodem dat deze jaar op jaar geweld wordt aangedaan. En dat terwijl de grond voor alle bedrijven het meest kostbare bedrijfsmiddel is.

Daarom is het om vele redenen belangrijk voor telers en veehouders om de structuur van de grond niet meer jaarlijks te vernielen met ploegen of spitten. Elke grondbewerking dieper dan 15 centimeter geeft langdurige schade aan de bodem.

Het is goed mogelijk om het proces van biologisch bodemherstel te versnellen door de sporen van mycorrhiza en rhizobacteriën direct tussen de wortels te injecteren. Hiervoor is met VisscherHolland al twee jaar ervaring opgedaan op circa 15 hectare grasland. Daarnaast loopt er een onderzoek naar het effect van een gezonde bodembiologie in grasland bij het Louis Bolkinstituut.

Laatste reacties

 • johanvm

  begin niet met micorrhiza toe te voegen
  heb het vorig jaar gedaan
  de opbrengst viel flink tegen
  het grasgewas was veel droogtegevoeliger
  dus een kostenpost en minder opbrengst
  uit de onderzoeken bleek dat het perceel met mocorrhiza toegevoegd nog lager in de micorrhiza waarden zat dan het perceel ernaast zonder toevoeging

 • koestal

  Dus niet over het land rijden om milieuschade te voorkomen

 • koestal

  De Co2 wordt dus onder de grasmat opgeslagen ,dus niet weer bewerken

 • farmerbn

  Floris is handelaar in mycorrhiza en verkoopt advies. Opletten dus.

 • klaasmeijaard

  beste Johan, wat jij ziet is normaal bij Micorrhiza, twee eten immers uit de zelfde broodtrommel ( plant maakt suikers en de micorrhiza leeft daar van mee) maar ze hebben ook beide vocht nodig. Ben he tmet Pius eens de kennis bij de boer is laag, Economisch gaat het nog wel maar ecologisch is het een ramp. ( niet om lullig te doen) En daar zouden boeren bij geholpen moeten worden door mensen die niets verkopen! en door onafhankelijke journalisten ( pius zou zomaar een kennis partner kunnen zijn, krijgt hij voorrang bij artikelen)

 • farmerbn

  Boeren zijn helemaal niet dom. Ik zou die zogenaamde deskundigen wel eens op eigen kosten een boerderij zien runnen. Eens kijken wie dat het beste kan. Het is momenteel een hype om over de bodem te lullen. Allerlei goeroes proberen geld uit de zak van de boer te kloppen. Als het beloofde resultaat niet komt ,ligt het altijd aan iets anders. Goed advies verkoop je niet . Die houd je voor jezelf zodat je daar van profiteert. Slecht advies geeft geen geld dus dat probeer je te verkopen.

 • koestal

  Ik rij met veel kennis over het land

 • staff@melspring.com

  iedereen die iets beweerd heeft een belang, of het nu een verkoper of een onderzoeker is of een boer. Ik ken maar weinig mensen die belangeloos kunnen discussiëren.

  Kennis uitwisselen en zelf conclusies trekken is best moeilijk. neem nu een coöperatie van boeren. Je zou zeggen die stellen de belangen van de boer centraal. Klopt maar welke boer, allemaal? ik betwijfel het. Een kapitaalkrachtige boer heeft andere belangen dan een minder rijke boer. Een bank die er was speciaal voor de boeren, heeft ook andere belangen. Ga zo maar door. Een onderzoeker heeft geld nodig voor onderzoek. Een verkoper van een product leeft van de marge die hij uit zijn verkoop kan genereren. Daar is niets vies aan dat is realiteit. Voor de boer is het belangrijk te selecteren en liefst in een team met mensen die een gezamenlijk belang hebben. Wij zouden zo maar eens in zo'n team kunnen passen. Circulaire economie op duurzaam agronomische grondslag daar kunnen wij u bij helpen. Mest echt waarde geven en zorgen voor afzet buiten de NL landbouw. Ton Terlouw - Olmix

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.