Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Duitse weidegang levert minder op, maar bant grup niet uit

In de Duitse deelstaat Nedersaksen verdwijnt de weidepremie, maar inspanningen om de koeien in de wei te houden, blijven. Ook grupstalboeren mogen weidemelk blijven leveren, zij het tegen extra inspanningen.

Weidegang is in Duitsland anders geregeld dan in Nederland. Boeren krijgen er weinig tot geen extra geld voor, maar het is wel een zaak die speelt, met name voor de consumentenmarkt in Noord-Duitsland. Maatstaf is het Duitse (retail-)label Pro Weidemilch. Dat stelt naar Nederlandse begrippen niet erg strenge eisen aan de veehouders, behalve waar het gaat om bewegingsvrijheid voor koeien in grupstallen.

Kwalitatief voldoende weidegang

Pro Weidemilch is een initiatief van twintig zuivel- en zuivelgerelateerde organisaties, die vorig jaar onder auspiciën van het landbouwministerie van de deelstaat Nedersaksen de ‘Charta Weideland Norddeutschland’ hebben ondertekend. Met dit handvest beogen de partners te waarborgen dat de Noord-Duitse melkveestapel zoveel mogelijk kwalitatief voldoende weidegang heeft. Bij die gelegenheid werd ook het label Pro Weidemilch (ondertitel Deutsche Weidecharta) gepresenteerd.

Koeien in een Nederlandse grupstal. In Duitsland blijven Grupstallen nog steeds toegestaan, maar wel onder de voorwaarde dat daarbij meer weidegang wordt toegepast. Foto: Mark Pasveer
Koeien in een Nederlandse grupstal. In Duitsland blijven Grupstallen nog steeds toegestaan, maar wel onder de voorwaarde dat daarbij meer weidegang wordt toegepast. Foto: Mark Pasveer

Permanent grasland in cultuurlandschap

De daaraan verbonden eisen zijn ontwikkeld door het onafhankelijke Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen. Daarin werken de landbouw, agribusiness, politiek, wetenschap (partner is onder meer ook Wageningen UR) en overheidsinstanties samen om ervoor te zorgen dat permanent grasland een wezenlijk deel blijft uitmaken van het cultuurlandschap.

Weidegangkalender

De eis voor weidegang is dat de koeien minstens 120 dagen per jaar, minstens 6 uur per dag op het grasland te vinden zijn. Ook is het mogelijk dat de koeien minstens 720 uur in de wei staan, maar dan wel weer verdeeld over 120 dagen. De ene dag mag de weidegang wat korter zijn dan de andere dag. De melkveehouders moeten daarvoor een weidegangkalender bijhouden.

In Duitsland geldt voor de weidegang een minimumnorm van 2.000 vierkante meter, ofwel 5 GVE, per hectare per jaar. Foto: EPA
In Duitsland geldt voor de weidegang een minimumnorm van 2.000 vierkante meter, ofwel 5 GVE, per hectare per jaar. Foto: EPA

Iets meer koeien per hectare

Eigenlijk is dat op het eerste gezicht vergelijkbaar met de Nederlandse eisen, met dit verschil dat de Duitse veehouder iets meer koeien per hectare mag houden. Er geldt voor de weidegang een minimumnorm van 2.000 vierkante meter, ofwel 5 GVE, per hectare per jaar. De helft van de oppervlakte moet bovendien in de directe nabijheid van de melkstal liggen.

Grupstallen nog toegestaan, met meer weidegang

Grupstallen blijven nog steeds toegestaan, maar wel onder de voorwaarde dat daarbij meer weidegang wordt toegepast, namelijk 180 dagen per jaar in plaats van 120. In het stalseizoen moeten de koeien bovendien 90 dagen per jaar twee uur per dag toegang hebben tot een geschikte uitloop. Dat betekent extra werk voor de veehouder. Ten slotte dient het voer GMO-vrij zijn. Dit segment is vorig jaar in Duitsland ‘geëxplodeerd’. Zuivelconcern DMK bijvoorbeeld claimt al enkele miljarden kilo’s GMO-vrij melk te hebben.

Eén reactie

  • frl

    In de winter de koeien om de dag los lijkt mij een heel gedoe met grupstal.
    Mijn voorstel zou zijn voor de grupstal minimaal 180 dagen weidegang, waarvan 120 dag en nacht.
    Wie niet kan weiden kan dan eventueel een uitloop maken om daar de koeien te laten stappen

Of registreer je om te kunnen reageren.