Rundveehouderij

Achtergrond 5 reacties

Meer maishandel en melk na jaarwisseling

De vrees om meer fosfaat te produceren dan toegestaan, zorgt ervoor dat veel melkveehouders met de rem erop melken. Dat is ook terug te zien in de rustige handel in mais en bijproducten. Maar na de jaarwisseling verandert dat beeld.

De droogte van afgelopen zomer heeft de maishandel behoorlijk opgeschud. Toch zien handelaren dat het op dit moment relatief rustig is in de handel. Heel voorzichtig komen melkveehouders wel wat meer uit hun schulp en wordt geïnformeerd naar de beschikbaarheid van kuilmais, maar van veel fysieke handel is nog geen sprake.

Lees verder onder de foto.

De maisoogst is in veel gevallen kleiner door de droogte, vooral op de zandgronden. Ook de kwaliteit van de kuilmais is dit jaar heel divers. Dat is ook terug te zien in de prijzen die worden gevraagd voor mais. - Foto: Henk Riswick
De maisoogst is in veel gevallen kleiner door de droogte, vooral op de zandgronden. Ook de kwaliteit van de kuilmais is dit jaar heel divers. Dat is ook terug te zien in de prijzen die worden gevraagd voor mais. - Foto: Henk Riswick

Dat de droogte ook zijn invloed had op de maisoogst, kan niemand zijn ontgaan. Vooral op zandgronden had de mais het zwaar te verduren. Met name in Twente en de Achterhoek stonden sommige percelen mais er plompverloren bij. Melkveehouders die hun percelen konden beregenen, deden dit waar mogelijk om het gewas te redden of er nog iets van te maken. Zij die dat niet konden, moesten in sommige gevallen de mais zelfs in een zeer vroeg stadium oogsten. Op andere, vaak de beregende, percelen viel de kwaliteit van de mais mee.

Lees verder onder het filmpje.

Maishakselaars aan het werk in juli, erg vroeg in het jaar dus.

Grote diversiteit in kwaliteit mais

De droogte heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de kwaliteit van de kuilmais dit jaar heel verschillend is. Dat is ook terug te zien in de prijzen die worden gevraagd voor de mais. Voor mindere mais wordt rond € 60 per ton gevraagd en soms ligt de prijs daar zelfs nog iets onder. De prijs voor heel goede mais ligt tussen € 65 en € 70 per ton. Voor de beste kwaliteit wordt zelfs nog boven € 70 per ton gevraagd. Kopers die zich nu melden, deden dat in voorgaande jaren voor mais op stam, maar door onzekerheid over de kwaliteit komen ze nu pas op de markt voor kuilmais.

Lees verder onder de grafiek.

De prijs voor kuilmais is beduidend hoger dan vorig jaar. Gemiddeld genomen ligt de prijs nu tussen € 60 en € 65 per ton.

Wat betreft de handel in biologische kuilmais is het aanbod bij de foeragehandelaren maar zeer beperkt, al merken handelaren hierbij wel op dat de meeste biologische mais niet via de handel wordt verkocht. De meeste biologische mais wordt door boeren onderling verhandeld.

Naast de relatieve rust in de handel met kuilmais is het ook in de handel met bijproducten rustig. Handelaren verwachten ook niet dat er voor het einde van het jaar nog veel schwung in de markt komt. In de voorbije maanden, eigenlijk sinds de oogst van de meeste mais, heeft de markt voor bijproducten heel weinig grote mutaties laten zien. Dat heeft volgens handelaren grotendeels te maken met het feit dat er minder product beschikbaar is. Dat er minder product beschikbaar is, is ook het gevolg van de droogte.

Naar verwachting moeten nog veel boeren mais bijkopen

Door de droogte valt ook de oogst van onder andere aardappelen en suikerbieten tegen. En omdat deze opbrengsten minder zijn, is er ook minder restproduct beschikbaar dat kan worden afgezet richting veehouders. De prijs voor aardappelpersvezels ligt al sinds eind augustus op € 44 per ton. Vorig jaar begon de notering in die periode nog op € 30 per ton om af te zakken naar € 26 per ton eind december. Van zo’n daling is dit jaar geen sprake, omdat het aanbod aan aardappelpersvezels simpelweg aanzienlijk kleiner is.

Lees verder onder de grafiek.

Voor aardappelpersvezels wordt duidelijk meer betaald dan een jaar geleden. De prijs ligt nu op € 44 per ton.

Bierbostel en tarwegistconcentraat (tgc) zijn populaire eiwitrijke producten voor melkveehouderij. De prijs voor tarwegistconcentraat is in de voorbije periode behoorlijk gestegen. Tgc is een restproduct van de ethanolproductie en het produceren van ethanol is door stijgende graanprijzen duur. Daardoor wordt minder ethanol geproduceerd, wat weer leidt tot minder tgc voor de veehouderij. De prijs is in de afgelopen maanden opgeklommen tot € 2,40 per % droge stof. Ter vergelijking: een jaar geleden stond de prijs in de laatste maanden van het jaar nog op maximaal € 1,95 per % droge stof.

Lees verder onder de grafiek.

De prijs van tarwegistconcentraat heeft in de voorbije weken een aantal flinke stappen omhoog gedaan.

Dat het op dit moment rustig is in de voermarkt, en dus ook de maismarkt, heeft volgens handelaren vooral te maken met het feit dat melkveehouders hun focus houden op de fosfaatrechten. Bijkopen van mais is in veel gevallen niet direct noodzakelijk. Handelaren zien wel dat melkveehouders informeren naar de mais, maar dan pas in het voorjaar van 2019 echt fysieke levering daarvan willen. De inschatting is dat er nog altijd een grote groep melkveehouders die in het voorjaar mais aan moeten kopen is.

Veel melkveehouders voeren en melken met de rem erop in verband met de fosfaatregels. - Foto: Herbert Wiggerman
Veel melkveehouders voeren en melken met de rem erop in verband met de fosfaatregels. - Foto: Herbert Wiggerman

Vol gas melken na jaarwisseling

Met het oog op de fosfaatrechten wordt volgens voerhandelaren bij het gros van de melkveehouders op dit moment met de rem erop gemolken. De angst om meer fosfaat te produceren dan toegestaan, houdt de veehouders tegen om het rantsoen dusdanig aan te passen dat de melkproductie toeneemt.

Met dat in het achterhoofd verwachten handelaren dat bij veel melkveehouders vanaf januari wel weer volop wordt gemolken. Dat ze daarvoor dan aanpassingen in het rantsoen gaan doen, ligt voor de hand. De kans is volgens de handel groot dat er dan ook weer meer gehandeld gaat worden in kuilmais. Het advies blijft echter dat er goed moet worden gekeken of het rantsoen voor melkvee kan worden aangevuld met bijproducten en niet blind te gaan voor alleen kuilmais.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Laatste reacties

 • gvleemingh1

  Als je een realistisch artikel over marktontwikkelingen wilt schrijven moet je kopers en verkopers spreken.

 • deB.

  T is wat... na nieuwjaar gaat de knop om haha, wat een klets koek!! De voorraden raken op, jongvee is er minder, en over koeien maar niet te spreken!! ook volgend jaar zijn we gebonden aan het fosfaatstelsel!
  Alles wordt in de geest van de handel geschreven!

 • ricooo12

  melkkoeien nu met de rem erop melken , komt in het nieuwe jaar ook maar zo niet opgang.

 • wruiten

  wat een flauwe kul verhaal

 • mtseshuis

  Haha wat een onzin! Iedereen weet hoe hij/zij uitkomt dit jaar en behalve als je op de grens van een fosfaatklasse zit, maakt het niks uit of je vol gas geeft of niet... Wij melken al maanden vol gas, moeten er rechten bijkomen, dan leasen we wat... Als het nu met 37 cent niet uitkan, wanneer dan wel?
  Of de kwaliteit van het voer overal even goed is en er hard gemolken kán worden is vraag 2, maar dat verandert na 1 januari ook niet...

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.