Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Europese Commissie voorziet kalmere groei zuivelsector

Ondanks stijgende kosten en een tragere groei blijven de vooruitzichten voor de melkveehouderij in de EU positief, aldus de EC. Vooral dankzij de kaassector en exportgroei. Rundvlees heeft het lastiger.

De Europese zuivelproductie blijft de komende jaren tot 2030 licht groeien. Jaarlijks neemt de productie met 0,8% toe, zo stelt het gemeenschappelijke onderzoeksteam van de EU (JRC) in een vooruitblik tot genoemde datum. Nu staat de totale melkproductie op zo’n 167 miljard kilo. Over ruim 11 jaar zal dat zo’n 183 miljard kilo zijn, aldus de verwachting.

Hoeveel van de productiegroei in de Europese Unie (EU) zelf zal worden verkocht, durft de Europese Commissie (EC) niet precies te zeggen. Duidelijk is dat de consumptie van verse drinkmelk in de EU afneemt, vooral in het westelijke deel van de EU. Zeg maar: in de oude EU-15. In het oosten van Europa is dat minder het geval.

De voorkeur van de consument verschuift langzaam in de richting van melk van koeien die een groter deel van hun rantsoen uit gras halen. - Foto: Ruud Ploeg
De voorkeur van de consument verschuift langzaam in de richting van melk van koeien die een groter deel van hun rantsoen uit gras halen. - Foto: Ruud Ploeg

Een deel van de geringere consumptie van verse melk wordt gecompenseerd door een toegenomen consumptie van kaas (vooral zachte kaas), boter, room en toetjes. Een ander deel van de productiegroei zal zijn weg vinden naar bestemmingen buiten de EU. China blijft een belangrijke markt, maar meer marktgroei zal zich voordoen in Japan en zeker in Afrika, zo meent de EC.

Consumentenvoorkeur verschuift naar andere ‘zuivel’

De afnemende consumptie van verse melk heeft diverse oorzaken. Zo stapt een klein, maar wel snel groeiend, deel van de consumenten over naar plantaardige ‘melk’. Deze groep was in 2018 goed voor 4% van alle in de EU via de retail en foodservice verkochte melk. Nog een oorzaak is dat steeds minder mensen ’s ochtends thuis ontbijten, waarmee ze hun melk missen. Ook vinden veel moderne consumenten verse melk minder aantrekkelijk, behalve als het biologische melk is, zo hebben marktonderzoekers vastgesteld in diverse lidstaten.

Ook anderszins spelen herkomst en productiewijze mee bij de consumentenvoorkeuren. Melk van koeien die een groter deel van hun rantsoen uit gras halen, is voor consumenten vaak aantrekkelijker dan andere melk. In Ierland is het grootste deel van de melkproductie ‘gras-gebaseerd’, in landen als Polen en Tsjechië het minst.

Toekomst rundvleessector niet heel rooskleurig

Terwijl de vooruitzichten voor de melkveehouderij voorzichtig positief zijn, is het beeld dat de EC schetst van de perspectieven voor de rundvleessector heel wat minder rooskleurig. Dit jaar zal de markt nog positief zijn, is de verwachting, maar voor de komende jaren gaat het allengs minder.

De rundvleesproductie zal afnemen en de prijzen zullen dalen. Dit onder meer door scherpe concurrentie vanuit Zuid-Amerika en andere grote rundvleesproducerende landen. Zij zijn goedkoper en leveren net zo goed of beter rundvlees. De beschikbaarheid van Europees rundvlees zal trouwens ook afnemen door een geringere groei van de melkveestapels.

Eén reactie

  • koestal

    De kwaliteit van rundvlees uit Zuid-Amerika is nog niet zo goed,net als ander vlees.

Of registreer je om te kunnen reageren.