Rundveehouderij

Achtergrond 40 reacties

Antonissen: dubbele agenda in fosfaatdossier

Henk Antonissen legt zich niet neer bij de herhaaldelijke uitlatingen van minister Schouten dat er geen ruimte is om meer knelgevallen in het fosfaatrechtenstelsel te helpen. Die ruimte is er volgens hem wel. Hij spreekt van een dubbele agenda bij het ministerie.

Henk Antonissen is woordvoerder van actiegroep Innovatief uit de Knel. In 2015 organiseerden zo’n 40 boeren met nieuwe stallen zich in de strijd tegen het fosfaatrechtenstelsel. De veehouders vreesden nadelige gevolgen van het stelsel, omdat ze op referentiedatum 2 juli 2015 nog aanzienlijk minder koeien hadden dan waar hun nieuwe stal voor gebouwd werd. Inmiddels is de groep uitgegroeid tot zo’n 175 bedrijven. De actiegroep pleit voor een oplossing voor de melkveehouders die in de knel zijn gekomen door het fosfaatrechtenstelsel. Vooralsnog zonder succes.

Hoe bent u bij deze groep terecht gekomen?

“Ik heb destijds 25 aanvragen begeleid voor de subsidieregeling voor Integraal Duurzame Stallen. Hierbij werden verouderde ligboxenstallen vervangen door moderne, integraal duurzame stallen. De veehouders maakten zich klaar voor de toekomst. De bedrijven groeiden van zo’n 60 tot 80 koeien naar 120 of soms 140 koeien. Het zijn gezinsbedrijven die een ingrijpende stap zetten voor hun toekomst, vaak met een jonge boer als opvolger.”

Deze groeiende bedrijven worden ook als oorzaak gezien van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel.

“Dat klopt niet. Deze bedrijven hadden nog nauwelijks extra koeien toen de maatregelen afgekondigd werden, omdat het fosfaatplafond werd overschreden.”

Lees verder onder de foto.

Henk Antonissen (61) uit Leende is 38 jaar agrarisch adviseur. Hij is onder andere weidegangcoach, technisch adviseur voor 80 melkveebedrijven en ondernemerscoach voor natuurinclusieve- en kringlooplandbouw voor de provincie Noord-Brabant. - Foto: Bert Jansen
Henk Antonissen (61) uit Leende is 38 jaar agrarisch adviseur. Hij is onder andere weidegangcoach, technisch adviseur voor 80 melkveebedrijven en ondernemerscoach voor natuurinclusieve- en kringlooplandbouw voor de provincie Noord-Brabant. - Foto: Bert Jansen

Hoe ging u te werk?

“Onze eerste actie was toen staatssecretaris Martijn van Dam met de Europese landbouwministers een melkveebedrijf in Brabant bezochten. Toen zijn we met spandoeken voor de bus gaan staan. We zijn meerdere keren in Den Haag geweest om petities aan te bieden en te demonstreren. Ook namen we deel aan een rondetafelgesprek met Kamerleden. We hebben namelijk een veel beter alternatief. In Vlaanderen werken ze met een bedrijfsspecifieke derogatie op basis van de waterkwaliteit. Dat werkt rechtstreeks naar het milieudoel, de waterkwaliteit. België haalt er keer op keer de derogatie mee binnen. Maar het alternatief werd weggehoond.”

Waarom werd het weggehoond?

“In najaar 2015 hebben we alle landbouwkopstukken uitgenodigd om over dit systeem te spreken. LTO, NMV, NZO, Natuur en Milieu, NAJK, noem maar op. Maar toen werd duidelijk dat de zuivelsector een zware stempel op het dossier drukte. Zij zijn sterk voorstander van fosfaatrechten om de melkveehouderij en daarmee de melkproductie te begrenzen. LTO ging met de NZO mee. Daarmee is ons argument van tafel geveegd en waren ze voor fosfaatrechten.”

In het stelsel werd uw groep ook niet als knelgeval aangemerkt.

“Nee. We hebben 1 keer kort met de Commissie Kalden gesproken. Op voorhand was er geen fosfaatruimte beschikbaar voor onze categorie investeringsknelgevallen.”

Is dat niet frustrerend?

“Dat is heel frustrerend. Bij de invoering van de melkquotering kregen melkveehouders, die aan het uitbreiden waren, 5.000 kilo melk per koeplaats als extra melkquotum van minister Braks. Bij de invoering van het pluimvee- en varkensrechtenstelsel werden 20 soorten knelgevallen gehonoreerd van ondernemers die onomkeerbaar aan het investeren waren. Dit is de eerste minister die ondernemers, die aan het investeren waren, als een baksteen laat vallen. De ondernemers kunnen niet terug. Ze kunnen de stenen en spanten niet terugbrengen naar de aannemer.”

De minister zegt er alles aan te doen, maar geen mogelijkheid te zien om jullie te helpen.

“Ik heb veel respect voor de minister als mens. Ze is echt betrokken bij de boeren en ze worstelt hevig met het dossier. Maar ik vind het jammer dat ze zich zo laat leiden door halve waarheden van ambtenaren. Ze had karakter moeten tonen en haar eigen weg moeten kiezen.”

Halve waarheden?

“We hebben in opdracht van het ministerie met ambtenaren een AMvB opgesteld om de knelgevallen in te kaderen. Er zijn criteria opgesteld, bijvoorbeeld dat er meer dan € 250.000 geïnvesteerd moest zijn en dat de vergunningen kloppen. Er zijn in totaal 800 bedrijven via CBS-cijfers ingekaderd. Het gaat om 1,2 miljoen kilo fosfaat voor 30.000 koeien. De groep is dus prima af te bakenen. Als de minister dan in de Kamer zegt dat de groep niet in te kaderen is, hebben we daar echt wel moeite mee.”

Lees verder onder de foto.

Wel geïnvesteerd, maar geen koe. Volgens Antonissen moet er een oplossing komen voor knelgevallen. - Foto: Bert Jansen
Wel geïnvesteerd, maar geen koe. Volgens Antonissen moet er een oplossing komen voor knelgevallen. - Foto: Bert Jansen

Jullie acties lijken te verharden.

“We kunnen niet stil blijven zitten. Het gaat om het levenswerk en de toekomst van de boeren. Het leed en de pijn zijn onvoorstelbaar. Zeker 200 à 300 bedrijven gaan omvallen. Er zijn ook echt fouten gemaakt door het ministerie. Op basis van de staatssteunbeschikking van de Europese Commissie had vleesvee op niet-melkveebedrijven nooit fosfaatrechten mogen krijgen. Als dat wordt teruggedraaid is er 2,8 miljoen kilo fosfaat beschikbaar. Dan komen we 2,3 miljoen onder het plafond en is er genoeg ruimte om de knelgevallen te helpen en om zelfs voor alle melkveehouders de generieke korting te verlagen.”

Maar hoe kan dan voorkomen worden dat melkveehouders hun jongvee bij vleesveehouders parkeren?

“Dat is aan de minister om dat op te lossen. Ze moet zich houden aan de staatssteunbeschikking en daar lezen wij dat bedrijven melkvee en een melkmachine moeten hebben om fosfaatrechten te krijgen. Dus het geven van fosfaatrechten aan vleesveebedrijven is pertinent onjuist volgens deze staatssteuntoets. Aan 4.200 bedrijven zijn ten onrechte fosfaatrechten toebedeeld. Die rechten zijn ook nog onder het melkveeplafond geplaatst. Ze hebben ons compleet met onwaarheden geconfronteerd door steeds te zeggen dat er geen rechten waren. Nu zijn ze aan het omkatten en van alles aan het regelen. Maar die fosfaatrechten hadden nooit naar vleesveebedrijven gemogen.”

Er is een dubbele agenda

Hoe kan het dat het ministerie dit toch anders ziet dan u?

“Wij zien het zoals Europa het ziet. Er is op het ministerie heel veel kennis en kunde. De juristen weten heel goed hoe de staatssteunbeschikking in elkaar zit en dat er fouten zijn gemaakt het verdelen van de rechten. Maar de waarheid komt heel slecht uit, er is een dubbele agenda. Ze willen de veestapel en de melkproductie verder begrenzen dan afgesproken met Europa.”

Het ministerie zegt dat uw bevindingen onjuist zijn. Minister Schouten zegt dat ze echt geen oplossing heeft. Ze wil ook geen valse hoop wekken. Wekt u geen valse hoop door te zeggen dat er wel een oplossing is?

“Nee. We blijven het probleem aan de kaak stellen en we blijven bij de feiten. Als de minister zich houdt aan de staatssteunbeschikking, ligt de oplossing voor het oprapen.”

Maar er zijn vleesveehouders die de rechten al verkocht hebben met goedkeuring van RVO.nl. Het is toch niet eerlijk om deze rechten dan terug te halen?

“Dat is aan het ministerie om dat op te lossen. We blijven strijden. We overwegen via een civielrechtelijke procedure de minister persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de schade. Als nooit geluisterd wordt, moet je ermee verder. We pakken door en ze zijn niet van ons af. We hebben niets te verliezen.”

Wat motiveert u persoonlijk hier zo voor te strijden?

“Ik ga voor rechtvaardigheid. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen dat deze bedrijven onrecht wordt aangedaan.”

Heeft u er vertrouwen in dat het goed komt?

“Uiteindelijk wel, maar dat zal misschien niet meer op tijd zijn voor de boeren die nu met de rug tegen de muur staan. Het recht en de eerlijkheid zal zegevieren. Maar als je dat moet gaan halen bij het Europese Hof, duurt dat allemaal veel te lang.”

Laatste reacties

 • deB.


  ....precies meneer! Deze bedrijven hadden nauwelijks meer koeien tot het plafond werd overschreden!! En dan toch bouwen voor 3/4 meer melkkoeien.
  Het kon niet, en het kan niet

 • Alco

  Vleesvee werd er bij opgeteld waardoor de melkveehouderij door het plafond ging.
  We hebben de EU niet tegen ons vanwege het plafond, maar het zijn onze eigen "luizen".

 • Das 35 tot 40 koeien meer per bedrijf!

 • Jaap39

  Bewonderenswaardig de strijdvaardigheid van deze Antonissen. Ga zo door!
  Kunnen een hoop mensen nog wat van opsteken!

 • deB.

  Nou he, eerst met de zak over de kop investeren, in het mom van wat hij kan, kan ik ook! En nu de grote huilverhalen!
  Bij de grote groep knelgevallen, zitten er ook bij die willens en wetens na 2015 gebouwd hebben, kom op zeg!
  Uiteraard de echte gevallen netjes afhandelen, ivm ziekte of erger!

 • Vhouder

  het is altijd de schuld van een ander hem treft geen blaam

 • Flepke

  De groeier dit.... En de niet groeier dat.....Het kon en het kon niet....
  Houd toch eens op stelletje kinderen.
  Door blunders in Denhaag die men niet meer weet op te lossen speelt men de sector tegen elkaar uit.
  Ga toch eens als melkveehouder met zijn allen... dus ook diegene die denken niets verkeerd gedaan te hebben en andere de schuld geven in Denhaag klagen en desnoods het net opnieuw ingerichte plijn helemaal op zijn kop zetten. Gooi eens een paar belangrijke knooppunten dicht zodat het hele land in chaos ligt (zoals de sector zelf) Kom eens op voor de sector in zijn geheel en verwijt niet elkaar. En maak ook eens een vuist naar zuivelorganisaties, LTO enz.

  Een complete sector die niet over zich heen laat lopen maar gewoon met een wals met de grond gelijk word gemaakt.

 • farmerbn

  Je kunt nog een geel hesje aandoen. Doe je meteen mee en krijg je meteen aandacht zodat je alles goed kunt uitleggen aan het grote publiek. Maar nee, nederlandse boeren leveren liever 8 procent in dan dat de buurman een volle nieuwe stal heeft.

 • lelyfarm

  partij voor de boeren (pvdb) lekker in den haag liggen wat schreeuwen en tieren
  wacht geld beuren in de oppositie hoeveel stemmen hebben we nodig voor 1 zetel??? ik zou hopen dat alle boeren de 8.5 % terug kregen en de knelgevallen goed worden afgehandeld..... wat hebben we aan dat wellis nietus gedoe... en anders toch maar eens met 17 duizend trekkers in den haag alles voor 2 weken plat leggen eens kijken als we gehoor krijgen. onze zuider buren lukt het wel met hun gele hesjes #dieselgate

 • lelyfarm

 • deB.


  Nee, wij roeren liever met wijze praatjes en dooddoeners! of niet lto!
  Zwabberpietjes

 • OoO

  En zo moet het Lelyfarm.
  Iedereen in actie .

 • mldijkstra@hetnet.nl

  Ze willen 1,2 miljoen kg fosfaat, waarde vandaag circa 264 miljoen, graag verdelen over 800 bedrijven.

 • gjh

  het voordeel van knelgeval is dat ze wel een mooie nieuwe stal hebben. Schouten heb gelijk dat ze allemaal gelijk behandeld worden dus die knelgevallen hebben gebouwd op eigen risico. NOOIT OVER DE RUG VAN EEN ANDER MEER RECHTEN KRIJGEN. Het zou laf zijn als de knelgevallen over onze rug de stallen vol zouden krijgen en Henk Antonissen je moet niet zo dwingen we zijn allemaal knelgeval.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • gerben5

  @gjh en 30 % goedkoper gebouwd als nu

 • Gradje 1966

  Dat je zogenaamd voor deze boeren op komt als je dat zou doen deed je dat gratis voor je klanten . Eerst heb je grof geld verdient door verkeerd advies te verstrekken en nu moeten deze boeren je weer grof betalen voor die fouten die jij gemaakt hebt met verkeerde rendementsberekeningen . Bij deze bedrijven zijn verschillende klanten die het met de bank niet rond kregen en via erfpachtconstructie alles rond hebben moeten zetten dat is zeer wijs advies !!! Ik heb er geen medelijden mee een ieder moet het zelf maar oplossen .Ik ben met 8.3% inleveren ook zeer zwaar komen zitten en voor deze groep zou dan niets geregeld hoeven te worden .

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • boerke brabant

  slecht geheugen Henk. Wij hadden niet op tijd de koeien aan de melk bij invoering melkquotum en kregen niets. Terwijl wij nog bij aanvang bouw gestimuleerd werden 2 extra spanten aan te bouwen. We moesten zelf een oplossing zoeken en ook gewoon mee inleveren.
  Afgelopen jaren was op veel plaatsen het credo ; vol zetten die stal, wat je hebt pakken ze je niet zomaar af. Tja, net te laat. Maar Henk moet natuurlijk zijn goed gedrag van de afgelopen paar jaar goed praten tegen zijn klanten , dus ik snap zijn ongenoegen wel..

 • Kletskoe

  Dat LTO, NZO en banken een kwalijke rol hebben gespeeld en adviseurs niet scherp hebben geadviseerd is duidelijk. De verantwoordelijkheid blijft echter bij de ondernemer. Er waren duidelijke signalen over het grote risico dat de overheid zou ingrijpen als 'de sector' haar toezegging niet nakomt en het aantal koeien te hard groeit. En dan bouw je toch een grote stal. Om stevig te groeien. Terwijl sector een paar procent onder het plafond zit. Als je geluk hebt en op tijd bent, hebt jij de (grote) sprong gemaakt. Wel een groot financieel risico maar een ondernemer neemt risico. En dan is het 2 juli 2015 en de stal is niet vol. Wie is er nu de ondernemer? En wie is nu een knelgeval? Of wordt er snel van pet gewisseld?

 • mtseshuis

  Antonissen heeft wel gelijk: Er is willens en wetens gerommeld met de fosfaatrechten, zodat er in ieder geval minder vee komt! Dit deugt niet, net zoals het hele fosfaatrechten gebeuren niet deugt.
  Hetgeen hij zegt over dat de zuivel een begrenzing wilde van de veestapel komt overal telkens weer naar voren, boeven dat zijn het! LTO gaat duidelijk ook niet vrijuit, zacht gezegd...
  Kom op jongens doorstrijden, net zolang tot het recht zegeviert!

 • 112

  https://twitter.com/twitter/statuses/1071094576797138951 er staat duidelijk in de beschikking van Brussel dat er alleen maar rechten mogen worden toe bedeeld waar installatie,s aanwezig zij om te melken

 • Kletskoe

  Als er ruimte is eerst maar eens de korting terug naar de niet groeiers

 • Gat

  Henk antonissen bedrijven met 60 tot 80 koeien die uitbreiden naar 120 of 140 koeien. Dan heb jij op het bedrijf waar martijn v dam was en jij ging demonstreren niet goed opgelet. Dat was een bedrijf met 110 koeien die er een stal heeft gebouwd voor 250 koeien. Als agrarische adviseur moest je wijzer zijn. Die boer was toen al niet grond gebonden en nu nog veel minder.


 • Gradje 1966

  Henk heeft zelf een dubbele agenda eerst de boeren voor zitten liegen dat het gaat
  terwijl dat niet kon banken trapten er niet in in zijn berekeningen Nu weer liegt hij ze voor dat ze rechten zouden krijgen in plaats van kopen

 • 112

  het gaat mijn meer om de eerlijkheid en gerechtigheid die zijn ver te zoeken of je nu knel bent of niet groeier of groeier . we worden belazert in het twee en derde kwartaal zijn er 164800 dieren uit het buiten land aan gevoerd https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/02/Rapportage%20Identificatie%20en%20Registratie%20Dieren-2016.pdf pagina 8. en ja waar zouden die staan? heel dit plan stink . en ja als je 164800 x 40 kg p doet dan weet je het wel

 • Bennie Stevelink

  @112, ik heb die link eens bekeken, bij pagina 8, maar ik zie nergens die 164.800 runderen staan die geïmporteerd zouden zijn. Daar komt bij dat het gehele verslag gaat over het jaar 2016 en niet over 2017 of 2018.
  Er wordt in het verslag geen onderscheid gemaakt in soorten runderen. Dus je weet niet of de getallen betrekking hebben op melkvee, vleesvee of mestkalveren.

 • velskamp

  Als de dader beloond wordt
  Is de niet groeier t knelgeval

 • 112

  bennie als je goed kijkt staat boven de tabel het jaar 2015 als je de toename van het 1 kwartaal naar het 2de kwartaal berekent en van het 2 kwartaal naar het 3 de kwartaal kom je uit op totaal 164800 dieren. deze dieren komen allemaal uit het buitenland want als je ze binnen Nederland verplaatst blijf het aan tal gelijk en ja in het begin telde het vleesvee ook mee deze hebben ook rechten gekregen maar nu moeten ze het weer inleveren en het gaat over 2015 het jaar van de peildatum. en juist velskamp de niet groeier hoort ook bij de knelgevallen

 • Bennie Stevelink

  @112, we weten niet of deze dieren uit het buitenland komen. Iedereen wist in het tweede kwartaal 2015 dat fosfaatrechten ingesteld zouden worden. Veel boeren hebben in die periode geen vee meer afgevoerd terwijl de aanwas van kalveren wel doorging. We zien in de tabel alleen dat er meer dieren waren, niet waar ze vandaan kwamen.

 • 112

  aanwas van kalveren is maar een klein deel bennie . waar komen ze dan vandaan ? ze komen toch ergens vandaan of niet?

 • koestal

  Veel bestuursleden hadden voorkennis van de fosfaatwet,zaten nota bene al maanden bij Carola Schouten aan tafel voor overleg,konden nog op tijd zelf actie ondernemen ,maar hebben de de leden niet gewaarschuwd.

 • wmeulemanjr1

  Peildatum is peildatum! Anders vind iedereen zich toch belazerd?
  Of ben je met iets meer hypotheek een uitzondering t.o.v. de rest?

 • Maas1

  Waarom verstrekt de Overheid subsidie voor Intergraal duurzame stallen als stimulering voor het pad wat in geslagen wordt en trekt vervolgens het tapijt onder je bedrijf vandaan met de fosfaat regeling ??? Zo ga je niet met elkaar om!

 • farmerbn

  Bennie vindt die fosfaatrechten prima want hierdoor mag hij wat extra mest op zijn land brengen maar voor het gros van de boeren is de derogatie met zijn fosfaatrechten een kapitale fout. Fosfaatrechten zijn er niet om de boeren blij te maken maar om overheid, zuivel en banken blij te maken.

 • 5537

  maas 1 wat is het verschil met een mdv stal of een ids stal of de stal verlengen. Lege plekken hebben ze allemaal.

 • Alco

  @ farmerbn.
  We hadden ons nooit moeten laten chanteren met derogatie.
  In chantage meegaan betekend het begin van onderdanigheid.

 • Bennie Stevelink

  @farmerbn, Het fosfaatplafond is inmiddels vastgelegd in de Nederlandse wet. Derogatie of geen derogatie, groei van de veestapel is niet mogelijk.
  De stommiteit van de politiek is dat ze dit eerder hadden kunnen bedenken en daar ook TIJDIG verantwoordelijkheid voor hadden moeten nemen.

  Je kunt nu wel steeds vanuit Frankrijk, de boeren in Nederland ophitsen, dat ze onbegrensde groei van de veestapel moeten eisen, bij jou in Frankrijk kun je niet eens grond kopen, verkopen of pachten zonder toestemming van de overheid.

 • farmerbn

  Eens met alco. En volgens mij mag de veestapel nog gewoon groeien met kalveren, geiten en vleesvee. Fosfaatrechten zijn er om minder melk(koeien) en minder stoppers met een restschuld te krijgen en niks anders. Dat burgers geen landbouwgrond mogen beheren is gezien de lage grondprijs niet zo erg. Hier kun je nog eens 10 ha land kopen van de lopende rekening.

 • Maas1

  @5537 Wat ik aan wil geven is dat het volledig bezopen is om belasting gelden te steken in bedrijven omdat men dat het juiste vind, en vervolgens na realisatie de bedrijven compleet naar de verdoemenis te helpen!

 • RIEN65

  Maas1 ze kunnen ook hun grond verkopen. Grondgebonden zijn ze toch niet.

 • piet p

  Ik zeg afschaffen die derogatie. De sector wordt door dit fosfaat gebeuren steeds armer en kwetsbaarder.

Laad alle reacties (36)

Of registreer je om te kunnen reageren.