Rundveehouderij

Achtergrond 15 reacties

Zuivelclub NZO zoekt nieuwe wegen

De NZO moet het roer omgooien werd vorig jaar besloten, toen de spanningen het kookpunt naderden. Er waren fricties over fosfaat, duurzaamheid en belangenbehartiging. Voorzitter Joost van der Hoogte vertelt. Ook de samenwerking in ZuivelNL moet anders.

De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) werkt aan een koerswijziging. Vorig jaar gistte en borrelde het van alle kanten in de organisatie, vanwege discussies over fosfaatreductie, verduurzaming en over de vraag wie het voor het zeggen had. Dat leidde tot de conclusie dat het anders moest, als men de gezamenlijke belangenbehartiging wil voortzetten.

Lees ook: Zuivel sleutelt aan brancheorganisatie ZuivelNL

Nieuwe visie

Joost van der Hoogte, die vorig jaar het stokje als NZO-voorzitter overnam van oud-CEO Roelof Joosten van FrieslandCampina, leidt de discussies over een nieuwe visie. Hij wordt bijgestaan door ‘procesbegeleider’ Pieter Cloo. Deze heeft eerder zijn sporen verdiend als verandermanager bij het ministerie van LNV, de NVWA en het UWV.

Lees verder onder de foto.

Joost van der Hoogte is sinds eind 2017 voorzitter van NZO. - Foto: Herbert Wiggerman
Joost van der Hoogte is sinds eind 2017 voorzitter van NZO. - Foto: Herbert Wiggerman

Oog op toekomst

Van der Hoogte, CEO van Bel Leerdammer Nederland, is een man met een bedaarde uitstraling. Hij kijkt liever niet terug op vorig jaar, zegt hij, al moeten er zeker lessen worden getrokken uit wat toen fout ging. Hij richt het oog liever op de toekomst. “Er is veel gebeurd in de sector, en er gebeurt nog steeds veel. Dat merken we ook in de NZO. In de fosfaataanpak vorig jaar hebben wij de regie genomen, omdat een aantal partijen individueel niet in staat was om dit te regelen. De staatssecretaris heeft ons concept aanvaard en de handschoen overgenomen. Tegelijkertijd hadden we te maken met nieuwe uitdagingen. Op het gebied van duurzaamheid gebeurde er enorm veel. Het ene bedrijf wilde dit, het andere wilde weer die kant op. Het was duidelijk dat de Duurzame Zuivelketen (een samenwerkingsorgaan van de NZO en LTO Nederland, red.) niet was uitgelegd op die nieuwe realiteit. Daar moet het anders.”

Hoe dan?

“We moeten wel zorgen voor borging van voldoende duurzaamheid. Zo is er het document over de grondgebondenheid gekomen. Dat is door ons gevraagd om te ontwikkelen. Dat is, samen met de kringloopvisie van de minister en het nieuwe klimaatdocument de basis-input voor onze nieuwe visie, samen met nog wat andere documenten.”

We kunnen klimaatdoelen halen zonder inkrimping veestapel

Dat klimaatdocument kennen we nog niet, toch?

“Nou, we hebben het destijds gepubliceerd op onze website. De essentie van het plan is dat de zuivelketen in staat is om de klimaatdoelen tot 2030 te halen met technische maatregelen. Dat betekent nogal wat, want het kan dus zonder inkrimping van de veestapel. Het bewijst maar weer eens dat wij een heel innoverende sector zijn.”

En dan zeggen alle veehouders: ‘dankjewel’?

“Nou…, dat mag ik wel hopen. Wij zijn in staat om perspectief te bieden. Ten eerste aan onze leden, en via hen aan de leden en leveranciers. Het bijzondere is dat er ook nog steeds ontwikkelruimte blijft. En dat is heel belangrijk. Zonder groei – binnen bepaalde randvoorwaarden – gaat het niet.”

We moeten ons verhaal uitdragen

Jullie willen nieuw perspectief scheppen, maar het moet allemaal ook gebeuren onder een bepaalde druk. Er is veel onvrede onder veehouders over wat ze allemaal moeten.

“Dat zien wij ook. Wij willen dat ook gaan adresseren. Ik kan daar nog niet alles over zeggen, maar wel dit: we hebben in de algemene ledenvergadering besloten dat we een communicatiecampagne beginnen om meer zichtbaar te worden in het publieke domein. Daarmee willen we de trots op onze zuivel en op onze melkveehouders actief gaan uitdragen. Dit is iets waar iedereen achter staat en waarvan we hebben gezegd: laten we daar niet mee wachten, wachten tot we helemaal klaar zijn, maar het gewoon gaan doen. We moeten ons verhaal uitdragen. De zuivelketen doet heel mooie dingen en het is een waanzinnige sector qua economisch belang. Ik denk dat de melkveehouders zelf ook behoefte hebben aan zo’n campagne. We hebben met de leden afgesproken dat we daar ook budget aan besteden. We hebben richtlijnen afgesproken, maar daar ga ik nu verder niets over zeggen.”

Zien we straks ook meer zuivelmensen op tv, in praatprogramma’s en zo?

“Dat zou heel goed kunnen.”

Kunt u aangeven waar het goed gaat met de NZO en waar minder?

“Inhoudelijk ga ik daar liever niet op in. De lastiger thema’s liggen eigenlijk alle in de actualiteit. We zoeken nu samen naar een nieuwe strategie. Daarbij willen we graag samen iets op een eenvoudige manier gaan doen.”

Lees verder onder de tweet.

Wilden jullie in het verleden bij de NZO te veel zaken te gedetailleerd regelen?

“Wat je merkt, is dat bedrijven wel erg met zichzelf bezig waren en dat het gezamenlijke belang wat uit het oog verloren raakte. Het was vaak ook gewoon spannend, met fosfaat, met de melkveehouders. Bovendien verandert alles om ons heen. Je merkte dat steeds meer op zaken als duurzaamheid wordt geconcurreerd. Dat is ook wennen, want dat was niet zo. Ondanks alles zien we het belang van samen doen. Dat moet, ook met andere partijen.”

Die hebben het ook niet altijd gemakkelijk, als je denkt aan de belangenbehartigers.

“Zeker, die zitten in dezelfde dynamiek en moeten daar dus ook mee omgaan.”

Met hen werken jullie samen in ZuivelNL. Wat moet daarmee gebeuren? Er zijn toch ook gesprekken gaande over de toekomst van deze organisatie, omdat deze niet functioneert zoals een aantal partijen, waaronder ook jullie, het graag ziet?

Van der Hoogte zucht diep. “Eerst moeten we klaar zijn met onze eigen visie. Ik sta voor de NZO en niet voor iemand anders. Als de visie klaar is, richten wij onze eigen organisatie in, zodat die past bij die visie. Wij zitten nu nog midden in het proces van het opstellen van de visie. Als we daarmee klaar zijn – en ik wil daar geen tijdsdruk op zetten, heb ik gezegd toen ik in de tweede helft van 2017 gevraagd werd – dan kunnen we verder kijken. In ZuivelNL zitten overigens 3 dragende partijen.”

In beginsel moeten 3 partijen samen richting geven aan wat in ZuivelNL gebeurt

De NZO is wel een heel machtige dragende partij.

“Ik realiseer me dat we 1 van de dragende partijen zijn, maar in beginsel moeten 3 partijen samen richting geven aan wat in ZuivelNL gebeurt.”

Het zou ook anders kunnen, bijvoorbeeld de NZO met een reeks producentenorganisaties. Misschien is dat een scenario als het draagvlak van de gewone belangenbehartigers te veel daalt. Van de Europese Commissie mag het.

“Dat zou kunnen, maar we hebben elkaar toch op een bepaalde manier nodig. We moeten dingen samen doen met LTO en de NMV.”

Er is onvrede over het functioneren van ZuivelNL. De organisatie is te weinig zichtbaar en te weinig transparant, ook richting het grote aantal niet-georganiseerde melkveehouders.

“Klopt. Daar moeten we samen met de andere dragende organisaties naar kijken. Voor ons kan ZuivelNL een vehikel zijn om zaken aan te pakken, maar dus altijd samen met anderen. We kùnnen ons via ZuivelNL wel bemoeien met zaken die niet direct met onze vereniging te maken hebben. Bijvoorbeeld op het moment dat de NZO merkt dat in een aanpalend gebied dingen spelen die van negatieve of andere invloed op de zuivelsector zijn, of juist een kans bieden.”

Ik denk dat de zuivelsector er op zich wel goed op staat bij de overheid

Hoe is het lijntje met de overheid?

“Ik denk dat ik geen geheim verklap als ik zeg dat de overheid zich van bepaalde terreinen terugtrekt. Toch hebben de zuivel en de overheid elkaar ook weer regelmatig heel hard nodig, bijvoorbeeld met de fosfaatwetgeving of voor het verkrijgen van een AVV (algemeen verbindend verklaring, die ZuivelNL moet opstellen, red.). Ik denk dat de zuivelsector er op zich wel goed op staat bij de overheid, omdat wij doelen bereiken. Bijvoorbeeld op klimaatgebied, en dat zonder dat ingrijpen in de omvang van de veestapel nodig is. Wij zijn ook een nuttige partner om mee samen te werken. Op het moment dat de NZO 98% van de zuivelsector afdekt, kan het heel handig zijn om daar afspraken mee te maken. Bij voorbeeld op klimaatgebied. Er zijn niet zo heel veel andere sectoren die dat kunnen.”

Laatste reacties

 • Tinus1

  De verandermanager van LNV, NVWA en UWV....daar is wel wat veranderd, maar of je daar blij van wordt? Hoop dat ie bij NZO beter presteerd. Veranderingen zijn niet altijd verbeteringen, al denkt iedereen in een management functie dat tegenwoordig.

 • farmerbn

  De NZO is er niet voor de boeren en dat is wel duidelijk. Het lijkt een speeltje voor de zuivelfabrieken met korte lijntjes met de overheid. Kijk eens naar andere landen hoe zij het geregeld hebben?

 • Bennie Stevelink

  A-ware heeft binnen NZO afspraken over duurzaamheidsbeleid geblokkeerd om korte tijd later zelf met een duurzame zuivellijn te komen. Precies wat Joost van der Hoogte zegt: “er wordt geconcurreerd met duurzaamheid”. Iedereen probeert zich op duurzaamheid te onderscheiden van anderen waardoor samenwerking binnen NZO niet meer mogelijk is.
  Eigen commercieel belang en sectoraal belang wat tegenover elkaar staat.

 • kraats

  Moet je dit ff horen:
  https://www.youtube.com/watch?v=xzWjbNHWYqY
  (geluidsfragment van vergadering Bell )
  ff kopiëren en plak in je balk
  Succes !!

 • kleine boer

  Kraats Super stukje!!

 • Bennie Stevelink

  @kraats, welke toekomst bestendige oplossing draagt de boer in dat geluidsfragment aan?

 • kraats

  Toekomstbestendige oplossing ?
  Ik hoor het volgende: '... dat bij iedere extra verplicht eerst wordt gerekend wat de kosten hiervan zijn en dat dat BOVENOP de te betalen melkprijs/kostprijs komt... '

 • haj146

  Beconcurreerd op duurzaamheid? Met wie? De wereld?! Nzo moet zich hard maken voor een Europees speelveld. Niet ons op achterstand zetten met fosfaatrechten . Beetje popie Jopie neuzelen over duurzaamheid kan iedereen. Draagt echter niks bij

 • deB.


  Ga naar zo'n domme vergadering, een bak ellende wordt over je heen gestort, minder vee, minder melk! en.... dalende melkprijzen! We zijn een uitgepierde sector!
  Wat een onvrede zit er

 • Bennie Stevelink

  @kraats, hoe realiseer je dat? Welke oplossing draagt de boer in het geluidsfragment daar voor aan?

 • jan1

  Hij wordt bijgestaan door ‘procesbegeleider’ Pieter Cloo. Deze heeft eerder zijn sporen verdiend als verandermanager bij het ministerie van LNV, de NVWA en het UWV.
  SPOREN verdiend?? LNV is niks, NVWA is niks en het UWV is helemaal waardeloos en een puinzooi!!

 • a van Gerwen

  @jan1, de melkveehouderij is ook een puinzooi, dus wat dat betteft zit de heer Cloo op de juiste plaats.

 • henkXeye

  Google even op "Pieter Cloo". Hopelijk wordt hij niet betaald uit ons melkgeld.

 • egbert

  Afkorting van uvw uw werkplek verdwijnt

 • egbert

  Sorry UWV

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.