Rundveehouderij

Achtergrond 30 reacties

Schouten wilde generieke korting fosfaatrechten verhogen

Er zijn niet te veel fosfaatrechten uitgegeven door een fout van het ministerie, maar omdat de generieke korting die was vastgesteld toch best krap blijkt te zijn.

Dat zegt Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tijdens het Boerderij-landbouwdebat met 300 boeren over de toekomstvisie voor de landbouw. Ze benadrukt dat er geen fosfaatrechten over zijn, zoals door sommigen wordt geschetst.

Als er rechten over waren, had ik ze al lang weggeven

Bij het uitdelen van de fosfaatrechten was de generieke korting voor alle melkveebedrijven om weer onder het nationale fosfaatplafond te komen krap. Door de combinatie met fosfaatrechten voor knelgevallen, andere onvoorziene zaken en de uitgifte van rechten voor vleesveebedrijven werden meer fosfaatrechten uitgegeven dan dat er fosfaatruimte is. “Als ik het vleesvee eruit had gehaald, kom ik nog maar net op de grens die Europa ons gesteld heeft. Dus er is niks over. Als er rechten over waren, had ik ze al lang weggeven. Echt waar. Er is niets in mij dat mij ervan weerhoudt om rechten uit te delen. Ik zeg alleen dat ik die ruimte gewoon niet heb. De suggestie dat wij rechten over zouden hebben, is gewoon niet waar”, benadrukte Schouten in een reactie op vragen van melkveehouders die met hun bedrijf in de knel zitten omdat ze minder fosfaatrechten hebben dan waarvoor hun nieuwe stallen op ingericht zijn.

Lees ook: Schouten: teruggehaalde fosfaatrechten niet voor knelgevallen

Schouten benadrukt dat ze de situatie ongelooflijk graag had willen voorkomen. “Niemand is gelukkig met deze situatie. Er is echt niets in mij dat ik het iemand niet gun, maar ik kan ook niet iets beloven dat ik niet waar kan maken.”

Generieke korting verhogen geen optie

Een suggestie vanuit de zaal om de generieke korting te verhogen om zo ruimte te scheppen, is volgens Schouten geen optie. Bij de onderhandelingen over het stelsel is vastgesteld dat de generieke korting zou worden vastgesteld op 8,3%. “Met het overleg met de sectororganisaties is duidelijk geworden dat van een hogere korting absoluut geen sprake is, omdat voor iedereen al pijnlijk genoeg was dat dit moest gaan gebeuren.”

Als je solidariteit zoekt, kijk dan niet alleen naar de overheid maar ook naar de sector onderling

Schouten zegt te hebben voorgelegd om de generieke korting te verhogen om knelgevallen meer ruimte te bieden. “Maar dat voorstel was al vrij snel van tafel. En dat kwam niet door mij, kan ik u vertellen”, zegt Schouten. Ze voegt er aan toe dat dit ook iets zegt over de solidariteit onderling. “Als je nog solidariteit zoekt, kijk dan niet alleen naar de overheid, maar ook naar de sector onderling.” De minister zegt dat het niet haar keuze was om de generieke korting zo strak in te zetten op 8,3%, dat was een besluit van haar voorgangers. “Daar is een hele discussie aan vooraf gegaan.”

Lees ook: Geen versoepelingen fosfaatrechtenstelsel

Melkveehouder: fosfaatrechtenstelsel is niet eerlijk

Melkveehouder Arjan Geenen zegt dat iedereen het er over eens is dat de huidige situatie niet klopt. “Het stelsel is bedacht door de overheid. Dan moet de overheid ook iets verzinnen waardoor ik geholpen wordt, want dit is niet eerlijk. Daar zijn we het wel over eens”, zegt hij. Schouten reageert dat niet alle schuld van het stelsel bij de overheid ligt. “Dit is echt de discussie tussen het individu en het collectief. Ik ben hiermee bezig om te zorgen dat we met elkaar de productie kunnen houden die we nu hebben. Als ik het hele dossier nu loslaat en niks meer doe, gaan we over alle normen heen. Dat weten we, want anders hadden we niet hoeven ingrijpen. Dat verliezen we de derogatie. Dan zullen heel veel veehouders heel veel dieren moeten afvoeren.”

Schouten: fosfaatrechten zijn geen doel op zich

Schouten wil niet toezeggen dat de fosfaatrechten straks niet meer nodig zijn als er kringlooplandbouw komt. “Ik denk dat we de rechten nu nog nodig hebben. De rechten zijn geen doel op zich, maar om te zorgen dat we binnen de milieunormen blijven. Toen het quotum werd afschaft werd er vanuit gegaan dat we op basis van vrijwilligheid onder het fosfaatplafond zouden blijven. Dat heeft niet zo heel lang geduurd, omdat er gelijk veel meer productie komt. De overheid is toen gaan reguleren. We moeten met dit systeem eerst eens binnen de kaders blijven zoals die vastgesteld zijn.”

Ontschotten niet aan de orde

Het afschaffen van de schotten tussen de sectorale fosfaatplafonds om fosfaatruimte van andere diersoorten te kunnen gebruiken, wil minister Schouten niet. Daarmee zouden de verschillende sectoren elkaar te veel in de haren vliegen om te strijden om de ruimte. Met de sectorale plafonds is de ruimte tussen de diersoorten vastgelegd en houdt iedereen de ruimte. “Ik zou willen dat het niet nodig was”, zegt Schouten.

Vleesvee niet onder fosfaatrechtenstelsel

De minister erkent dat er in het fosfaatrechtenstelsel verkeerd is gehandeld met betrekking tot vleesvee. Ze legt uit: “In de loop van 2017 konden zienswijzen ingediend worden. Toen kwam de vleesveehouderij met de opmerking ‘wij denken dat we hier niet bij horen’. Toen zijn we gesprekken gaan voeren, waarin we in december hebben aangegeven: dat kan wel eens waar zijn.” Schouten is toen in gesprek gegaan over een oplossing, met als voorwaarde dat dit geen escaperoute mocht worden voor melkveehouders om onder de fosfaatrechten uit te komen.

Lees ook: Opletten bij vrijstelling zoogkoeienhouderij

Nederland is zelf met deze kwestie naar Europa gegaan. De Europese Commissie had eerder de Nederlandse uitleg van het stelsel al goedgekeurd. In maart heeft de minister de Europese Commissie per brief geïnformeerd over de kwestie, waarna in juli of augustus akkoord kwam. “Als het zo evident was, had Europa mij wel opgezocht. Dat is niet gebeurd. Wij hebben zelf gezegd dat we denken dat de vleesveehouders niet onder het stelsel moeten vallen”, zegt Schouten.

Laatste reacties

 • Roeleke

  Je kunt zeggen van haar wat je wil, maar ik wel respect voor haar.
  Ze weet onderhand ook wel dat bij de 8.3% korting boeren nu ook allerlei nieuwe knelgevallen bijkomen. En hier zitten velen bij die niks veroorzaakt hebben maar wel moeten inleveren.

 • kanaal

  latente ruimte is ook afgestolen van boeren die niks verkeert hebben gedaan

 • Alco

  Kon er niet iemand de vraag stellen of het gedateerde plafond niet herzien kon worden?

 • Alco

  Kon er niet iemand vragen of salderen tussen opeenvolgende jaren ook tot de mogelijkheid kan behoren.

 • Bennie Stevelink

  Het eerlijkste was geweest dat men geen generieke korting had toegepast over alle dieren die men had op 2-7-2015, maar een korting over het aantal dieren wat men 2-7-2015 méér had dan op 2-7-2013. Die korting hadden ze zo hoog kunnen maken als ze wilden.

 • farmerbn

  Jammer dat je er niet was Alco.

 • Alco

  Kon er niet iemand de vraag stellen hoe het toch mogelijk was dat de meest geaccepteerde veehouderij tak te maken krijgt met een productie plafond en andere sectoren nog extra fosfaten kunnen produceren.
  Of komt dan de wil van de FC bovendrijven.

 • Alco

  @Farmerbn. Ik weet hoe het gaat in zulke vergaderingen.

 • Klaasvaak

  Bennie

  Eerlijk voor wie? Voor jou?

 • deB.

  Fc, Rabo, Lto, en politiek zitten toch veel met elkaar om tafel...niet om onze belangen te dienen, maar om het kruid droog te houden.
  Dat is de reden dat we in de rotzooi zitten!!

 • Kelholt

  @Alco Helaas mocht je maar één vraag stellen en op die van mij: "Kunt u mij één andere sector noemen waarin de kringloop al zo goed functioneert als in de landbouw?" kreeg ik helaas geen antwoord...

 • Kelholt

  @Alco zegt: "Kon er niet iemand de vraag stellen of het gedateerde plafond niet herzien kon worden?" Dat heb ik gedaan. Helaas heb ik die vraag niet aan Carola Schouten kunnen stellen, die was meteen weg, maar aan @Jan Huitema. Zijn antwoord was: "Als je 140 rijdt op een snelweg waar je 120 mag en je krijgt een boete dan kun je niet gaan vragen of de maximumsnelheid omhoog kan. Eerst aan de snelheid houden en dan kan er gepraat worden."
  Twee van de drie sprekers, een akkerbouwer zonder en een niet grondgebonden melkveehouder met derogatie, onttrokken juist fosfaat aan de bodem. Zij reden misschien wel 250 km/u maar hebben nog nooit een een ongeluk veroorzaakt...

 • john***

  en dan is de verdeling 90 tegen 10.. een sector gesplitst en geen ruimte meer om tot een constructieve oplossing te komen.

 • Alco

  @Kelholt. Kon je toen niet zeggen: "We zitten nu toch onder de 120 km per uur (het fosfaatplafond) , dus kunnen we praten.

 • Henk.visscher

  Wat Bennie zegt 13.37, klopt precies als het te voorzien was, dan moet je ook het ook doortrekken op de manier zoals Bennie schetst, dan hadden niet groeiers niet de dupe geweest

 • Firma Vellenga

  Ja, zo is het wel, ze hebben ook geen melkqoutum hoeven te betalen.

 • Dirk,

  Dirk
  Wat nou als de niet melk leverende bedrijven VLEESVEEFOSFAAT rechten toebedeeld krijgen die zijn mijnsinziens minder waardvol,, daardoor wordt voor hen de keuze om ze in te leveren eenvoudiger , en kan de minister ze alsnog toe-be-delen aan de melkveehouderij ...........!

 • Alco

  Tja Henk en @Vellenga. Maar dat kan ook niet meer!!!!

 • Kelholt

  @Alco Ik heb tegen Jan gezegd dat als de politiek minder dieren wil, en de knelgevallen kapot wil laten vallen, dan moeten ze dat gewoon zeggen. Dat dreigen met verlies van derogatie omdat een verzonnen fosfaatplafond wordt overschreden slaat helemaal nergens op. Ja, iemand (wie?) heeft dat een keer beloofd aan Brussel. Nou, volgens mij zijn politici prima in staat om beloftes niet na te oomen...

 • xw

  Dirk, je bedoelt toebedelen ?

 • Alco

  Dat "beloofd" is een pennenstreek geweest.
  Er was immers toch melkquotum.
  Reden temeer om het nu in deze situatie onder de loep te nemen
  Maar ja. De RFC he

 • Firma Vellenga

  Alles op een rij...Zijn we echt minder af zonder derogatie? Alles wat ze er nu opschuiven kost op den duur bijna meer... Of ben ik nu te naief? Zelf maken we er geen gebruik van en dat gaat nog goed....

 • 344412

  Heeft Kees Romijn toch goed gedaan die 8,3 %. 4% voor groeiers en 4% voor grondgebondenen is ook meer dan genoeg korting.

 • henky++

  Ging het ook nog over de nieuwe visie van de minister?

 • Gradje 1966

  Dit is een goeie zaak nou de zogenaamde knelgevallen niet zeuren maar aan de bak zorg dat je boven gemiddeld scoort dan krijg je van de bank nog wel een kans.
  Anders verkoop je je rechten en de farm en ga naar het buitenland daar kan je zo groot worden als je wil dan hoef je hier niet te zeuren en kan je daar vol energie er tegen aan

 • Kelholt

  @Gradje 1966 Aan wie verkoop je je nieuwe stal voor 120 melkkoeien dan als je er maar voor 75 melkkoeien fosfaatrechten bij kunt leveren?

 • Kelholt

  @henky++ Jazeker! In 2030 moet elke boer in een kringloop werken. Hierbij komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut.
  Nu alleen nog iemand vinden die de minister duidelijk kan maken dat boeren wereldwijd deze praktijk al honderden jaren toepassen...

 • Firma Vellenga

  En wie zit er in 2030? Met weer hele andere ideeen?

 • koestal

  ze is niet goed !

 • ntimmer

  luister maar na het cda van Geurtse
  dan is dit gelul allemaal
  nlto en ajk die zijn er ook niet van ons die wouden de inverseerders kapot laten gaan terwijl iedereen op tijd aan de gang waren voor dat dit kwam
  er is zat ruimte pak het maar bij de vliegtuigen weg

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.