Rundveehouderij

Achtergrond 4 reacties

Ambities en uitbreiding op pachtbedrijf extra uitdaging

Uitbreiding en vernieuwing van melkveehouderij Oldenhof is lastig te realiseren. Banken houden zich in bij het verstrekken van financiële middelen.

In het Overijsselse Losser runt Martin Oldenhof een melkveehouderij. Het feit dat het om een pachtbedrijf gaat, belemmert Martin enigszins in het nastreven van zijn ambities. Het liefst had de melkveehouder zijn veestapel uitgebreid naar 90 melkkoeien. Sinds hij in 2013 in de maatschap met zijn ouders is gestapt, is de veestapel ‘slechts’ met 10 koeien toegenomen tot 60.

Martin Oldenhof (36), melkveehouderij Losser

Samen met zijn ouders vormt Martin de maatschap Melkveebedrijf Oldenhof. Martin is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Zijn vader werkt, behalve op de melkveehouderij, als loonwerker. Zijn moeder doet de administratie. De jongere broer van Martin is ook werkzaam als loonwerker, maar springt bij indien nodig.

Martin is zowel praktijkman als ondernemer. Hij is veel bezig met uitbreidingsplannen, maar het dagelijkse praktijkwerk vraagt ook veel inzet. Martin is vernieuwend zonder grote sprongen te maken. Hij zoekt continu naar nieuwe uitdagingen. Helaas wordt hij vaak belemmerd in ideeën vanwege het pachtbedrijf: veranderingen gaan traag. Werkplezier staat bij Martin voorop. Management-technisch goed en stabiel draaien, is het mooiste voor hem.

Er zijn geen concrete handelscontracten met leveranciers en afnemers. Mondeling kan Martin goed afspraken maken; het is geven en nemen in dat opzicht. Hij mijdt geen risico’s, maar zet voornamelijk overzienbare stappen. De bedrijfsvisie is toekomstgericht: vernieuwing en efficiëntie staan hoog in het vaandel.

Het grote nadeel van een pachtbedrijf is volgens Martin de financiering. Het is moeilijk een lening van de bank te krijgen om uitbreidingsplannen te realiseren. Verpachters moeten overal toestemming voor geven bij vernieuwing van het bedrijf. “Dat kost veel tijd; voordat alle plannen rond zijn, haalt de tijd je weer in.”

Naast een staluitbreiding om meer melkkoeien te houden, is een grotere stal ook belangrijk om afkalvende en zieke koeien te kunnen scheiden van de rest van het vee. Dat is op dit moment niet mogelijk. Hiervoor is simpelweg geen ruimte. “Nu lopen zieke koeien vaak tussen de andere, ik heb maar 1 stal en 1 afdeling.” Als Martin eigenaar was, had hij de stal uitgebreid en daarbij efficiënter ingericht.

Vernieuwing blijft uitdaging

Toch heeft de melkveehouder continu nieuwe plannen en ideeën. Zo heeft hij sinds 2013 de opfok van jongvee en de melkproductie verbeterd. De melkstal heeft een flinke opknapbeurt gehad, waardoor Martin nu beschikt over koeherkenning en een computer die data voor hem uitleest.

Meedoen aan de Top-Zuivellijn is een nieuwe uitdaging. Dit zal 2 cent per liter melk meer opleveren. Het vergt een verandering van de stalinrichting. Onder meer borstels en ligboxen zijn hier onderdeel van. Het grote probleem is dat Martin dan afscheid moet nemen van 7 koeien omdat hij maar 53 ligplekken heeft. “Op dit moment zit die stap er daarom nog niet in.

Een kleine goed uitziende en lekker ruikende kuil, dat is toch prachtig?

Ook is het afwachten hoe het fosfaatrechtenverhaal zich ontwikkelt. Door de komst van deze fosfaatrechtenregeling voelt het continu alsof we achter de feiten aanlopen.” Martin heeft geen extra fosfaatrechten gekocht. In plaats daarvan heeft hij vee naar de slacht gedaan om zijn veestapel te verkleinen.

Tevreden boer ook actief voor LTO Noord

Momenteel is de Twentse veehouder tevreden met zijn geboekte resultaat: in vergelijking met 2013 staat er nu een financieel gezonder bedrijf. “Qua management moet het bedrijf lekker draaien. Ik streef naar een stabiel stijgende lijn zonder grote uitschieters.”

Het werkplezier en de verzorging van het vee zijn verreweg het belangrijkste. Melk- en voerrobots zullen op zijn bedrijf niet voorkomen, ook niet in de toekomst. Hij wil het directe contact met zijn dieren houden. “Ik geniet meer van de kleinere dingen dan het grote en moderne: een kleine goed uitziende en lekker ruikende kuil, dat is toch prachtig?”

Naast zijn werk als boer is Martin ook actief in het bestuur van LTO Noord afdeling Noord-Oost Twente. Zijn hoofdportefeuille is pr & communicatie binnen de afdeling, daarnaast beheert hij portefeuilles op het gebied van bodemgezondheid en duurzame energie.

Martin Oldenhof: "Een dag op de trekker grasmaaien, is voor mij vakantie.” - Foto: Hans Prinsen
Martin Oldenhof: "Een dag op de trekker grasmaaien, is voor mij vakantie.” - Foto: Hans Prinsen

Werkverdeling op de melkveehouderij

De dagelijkse werkzaamheden op het familiebedrijf voert Martin zelf uit. Al sinds 1938 is de gangbare melkveehouderij op deze locatie in handen van de familie Oldenhof. Martins overgrootvader en opa gingen Martin en zijn ouders voor. Als kind wist hij al dat hij boer wilde worden. Vandaar dat hij de opleiding Agrarisch Ondernemerschap aan de HAS in Dronten gevolgd heeft. Dit was zeer leerzaam en heeft Martins ogen geopend.

Martin doet niet alles zelf, grondbewerking en het oogsten worden grotendeels uitbesteed aan een loonbedrijf. Het is niet meer rendabel hier zelf een machinepark voor te hebben, stelt de veehouder. De voorkeur van Martin gaat uit naar de verzorging van het vee. Af en toe op de trekker vindt hij ook prima. “Een dag op de trekker grasmaaien, is voor mij vakantie.” De 38 hectare (pacht)grond kent een 80/20-verhouding van grasland/mais. Momenteel melkt Martin gemiddeld 8.000 kilo melk per koe per jaar, maar zijn plan is dit naar 9.000 kilo te verhogen.

Mede-auteur: Eric Beukema

Laatste reacties

 • koestal

  Hier is mee te leven,niemand kan momenteel gemakkelijk uitbreiden.

 • koestal

  Pacht geeft ook een zekerheid.

 • farmerbn

  Als je geen lening krijgt heb je hem ook niet. Er is echt niks mooier dan boeren met weinig of geen schuld.

 • piet p

  Zo is het farmerbn ! Zorg dat er niet meer dan 25% vreemd vermogen in je bedrijf zit.

Of registreer je om te kunnen reageren.