Rundveehouderij

Achtergrond 2 reacties

Zo redde beregening de weidegang bij deze boer

Bert Verhoeven zweert bij weidegang. De droogte zorgde voor uitdagingen, maar met beregening konden de koeien blijven grazen.

2 koeien sjokken op hun dooie gemak over het kavelpad naar de melkrobot in de stal. Een flinke wandeling, ze weiden op het perceel dat het verst van de stal ligt. Die afstand is volgens Bert Verhoeven geen enkel probleem, als hij 4 attentiekoeien per etmaal heeft is het veel: “Tot vorig jaar hield ik ze ’s nachts nog binnen omdat we bang waren te veel attentiekoeien te hebben. Maar het bleken er maar 3 of 4 te zijn, waarvan 1 vaars die de gang naar de melkrobot nog niet helemaal snapt.”
Lees verder onder de foto‘s.

Ondanks een wandeling van een kleine kilometer hoeft Verhoeven dagelijks maar 3 à 4 koeien naar de robot te halen. - Foto's: Bert Jansen
Ondanks een wandeling van een kleine kilometer hoeft Verhoeven dagelijks maar 3 à 4 koeien naar de robot te halen. - Foto's: Bert Jansen

24 uur per dag buiten

Op 16 april ging de staldeur open en sinds half mei lopen de 65 koeien 24 uur per dag buiten. De staldeur staat de hele dag open en een selectiepoortje bepaalt of een koe naar buiten mag of niet.

In de praktijk komt het erop neer dat de koeien alleen binnenkomen voor het melken en om te drinken omdat er in de wei geen drinkbakken zijn. Toch haalt Verhoeven 2,5 tot 2,6 melkingen per dag.

Lees ook: Zo doen zij dat: drinkwatervoorziening in de wei

Beweeg over de iconen voor meer beeld en informatie:

Nieuw Nederlands Weiden

Dit jaar startte Verhoeven met het Nieuw Nederlands Weiden. De 13 hectare huiskavel verdeelde hij in 3 blokken van 4 hectare en die

“Die hectare is niet heilig, hoor. Het blok van 5 hectare waar ze nu in lopen. is verdeeld in 3 stukken omdat het niet anders kan. De percelen zijn zo ingedeeld dat ze precies de topjes uit het gras vreten en dan weer door. Zo blijft de grasgroei er het best in”, vertelt hij.

Met Nieuw Nederlands Weiden verdeelt Verhoeven een perceel in 4 blokken waar de koeien om de 4 dagen in terugkeren.
Met Nieuw Nederlands Weiden verdeelt Verhoeven een perceel in 4 blokken waar de koeien om de 4 dagen in terugkeren.

Koeien goed aan het vreten gehouden tijdens hitte

Ook met de hitte van afgelopen zomer wist Verhoeven de koeien goed aan het vreten te houden. “Ze bleven overdag zelf wel binnen. Begin juni hebben we nog 2 ventilatoren aangeschaft, dat is de redding geweest om de productie op peil te houden. Het celgetal is dit jaar nog niet boven de 100 uitgekomen.”

Ook met de gehaltes bleef het goed gaan. Sinds de koeien in april naar buiten gingen, schommelt het eiwitgehalte tussen de 3,50 en 3,69%. Ook het ureumgetal blijft met een gemiddelde van 21, 22 netjes op peil, alleen in mei was er een uitschieter naar 26.

Tropenrooster redde weidegang

Dat de percelen goed groen zien en de koeien konden blijven vreten, is te danken aan het beregenen. 5 weken tropenrooster, volgens Bert en Margreet, met het 2 tot 3 keer buizen leggen per etmaal. “In de avond om een uur of 11 en dan er om 5 uur weer uit om ze nog een keer te verleggen. Dat was behoorlijk pittig”, kijkt Margreet terug.

De hele zomer zitten de koeien op gemiddeld 2,5 à 2,6 melkingen per dag. Alleen een vaars snapt de gang naar de robot en wei nog niet.
De hele zomer zitten de koeien op gemiddeld 2,5 à 2,6 melkingen per dag. Alleen een vaars snapt de gang naar de robot en wei nog niet.

Van de 13 hectare weideland kregen 2 percelen 2 keer 40 millimeter, een 3e perceel 3 keer 40 millimeter. “Vaker beregenen met minder levert onvoldoende op, nu is het gras er goed doorgekomen. Al was het soms een probleem om druk op de leiding te houden, maar het is wel gelukt”, klinkt het tevreden.

Wel of niet beregenen? Als het gras bruin wordt, kost het ook geld

Ook 4 hectare maailand is beregend. Dat perceel werd zo bruin dat Verhoeven besloot de leidingen ook daar naartoe te leggen. “Met beregening en kunstmest hebben we dat stuk aan de gang gehouden en laatst toch nog kunnen maaien.” Over de altijd terugkerende discussie over wel of niet beregenen is de veehouder duidelijk: “Als het bruin wordt, kost het ook geld.” Maar het blijft droog. Half september liet Verhoeven nog een perceel inzaaien, maar het is afwachten of en hoe het gras opkomt. Het perceel ziet eruit of er bij een zuchtje wind direct een stofhoos ontstaat.

Half september zaaide Verhoeven een perceel opnieuw in. Hij vreest dat het weinig gaat worden.
Half september zaaide Verhoeven een perceel opnieuw in. Hij vreest dat het weinig gaat worden.

Weiden moeten ze leren

Bert Verhoeven is een weideman in hart en nieren en zou ook niet anders willen. Maar weiden komt niet zomaar, dat begint al bij het jongvee weet hij: “Sinds 2010 heb ik het jongvee uitbesteed bij een opfokker. Die is een beetje de grondlegger van weidegang voor ons bedrijf. De melkperiode staan de kalveren hier, daarna bij de opfokker en in de weideperiode gaan ze daar in de groep mee naar buiten. Zien vreten doet vreten geldt zeker voor weiden.” De opfokker houdt alleen de te insemineren pinken binnen.

De kalveren gaan na 5 maanden naar een opfokker. Daar leren ze met het oudere jongvee het weiden al.
De kalveren gaan na 5 maanden naar een opfokker. Daar leren ze met het oudere jongvee het weiden al.

Dagindeling

De dagindeling van de opfokker ziet Verhoeven onder de melkkoeien nog steeds. De opfokker voert ’s ochtends en ’s avonds rond 6 uur in verband met zijn werk buitenshuis. Uit de overzichten van de robot blijkt dat dat nog altijd de piekmomenten in het robotbezoek zijn.

Verhoeven voert dagelijks 900 kilo mais en 1.200 kilo kuilgras bij, de hoeveelheid is berekend op 5 tot 5,5 kilo droge stof uit gras. Het bijvoeren gebeurt aan het eind van de middag. Vorig jaar kwamen de koeien direct naar binnen zodra ze doorkregen dat er gevoerd werd, nu kijken ze er nauwelijks voor op, ervaart Verhoeven.

6e snede

De koeien krijgen half september de 6e snede van vorig jaar. Verhoeven verwachtte dat de koeien dit minder vraten, omdat het een wat nattere kuil is, maar gezien het feit dat ze de voergoot midden op de dag al leeg hebben, valt die verwachting mee. “Maar het zegt ook wel wat over de teruglopende kwaliteit van het gras. Misschien moet ik nu toch meer gaan bijvoeren”, overweegt hij.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Laatste reacties

  • koestal

    Veel waterschappen gingen het beregenen verbieden toen het erg droog werd,toen het net erg nodig werd , maar waar betaal je dan voor ? Wat een onzinnige situatie,wat doen boeren dan nog in het waterschap ? niet meer dan presentiegeld in ontvangst nemen.

  • Alco

    Met bijvoeren van zoveel in de stal verklaard veel.

Of registreer je om te kunnen reageren.