Rundveehouderij

Achtergrond 4 reacties

Verbod op sleepvoet sleept maar door

Het verbod op de sleepvoetbemester is een langslepende kwestie. Nog altijd is er geen goed alternatief, maar de minister houdt voet bij stuk en verbiedt het gebruik in 2019.

Het verbod op het gebruik van de sleepvoetbemester op klei- en veengrond werd inmiddels al 7 jaar geleden aangekondigd als maatregel om de uitstoot van ammoniak bij het uitrijden van mest terug te dringen. Het verbod voor het gebruik van de sleepvoetbemester op zand- en lössgrond werd in 2009 aangekondigd en is in 2012 al doorgevoerd. Het verschil zit hem vooral in de beschikbaarheid van alternatieve bemestingsmethoden.

Gebrek aan alternatieven

Door gebrek aan goede alternatieven besloot toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam het verbod op de sleepvoet dat per 2017 van kracht zou worden een jaar uit te stellen. Vorig jaar nam minister Carola Schouten van landbouw het doorgeefstokje over. Ook zij stelde het verbod op de sleepvoet met een jaar uit, omdat er nog geen goede alternatieven waren. Het verbod zou wel van kracht worden per 2019.

Programma Aanpak Stikstof

Deze week liet Schouten weten het verbod ook daadwerkelijk in te gaan voeren per 2019, omdat hierover afspraken zijn gemaakt in het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ze noemt hierbij wel 2 alternatieven:

 • de pulse-trackbemester die de drijfmest in kuiltjes in de grond brengt en
 • de sleepvoetbemester waarbij de drijfmest verdund met water op de grond wordt gebracht in strookjes van maximaal 10 centimeter breed.

Daarnaast werkt Schouten nog aan een alternatief voor bedrijven die bovengemiddeld weiden. Zij mogen in de zomer dan in beperkte mate onverdunde mest uitrijden met de sleepvoet. In het voorjaar moeten ze wel gewoon verdunnen. Dit alles moet wel geborgd worden.

De koplopers zijn in het mestdossier al eerder tegen de lamp gelopen

Borgingssysteem

En daar zit precies het pijnpunt. Aan welke wettelijke eisen de borging moet voldoen, is nog niet duidelijk. De sector zit dus met zijn handen in het haar. De sector werkte wel aan een borgingssysteem, maar de vraag is of dit voldoet aan de nog onbekende wettelijke eisen. Want hoe die uiteindelijk worden, dat moet de minister besluiten. Alvast maar gaan investeren in een borgingssysteem zullen boeren en loonwerkers niet doen, de koplopers zijn in het mestdossier al eerder tegen de lamp gelopen omdat de regels toch weer anders werden.

Ook de politiek vindt het dossier lastig. Kamervragen van VVD en CDA hierover werden niet binnen de vastgestelde termijn van 3 weken, maar pas na 16 weken beantwoord. CDA en VVD maanden de minister niet eens tot haast.

Mestbeleid robuuster

Of het sleepvoetverbod nu echt zo ingevoerd gaat worden lijkt maar zeer de vraag. De basis van het verbod, de PAS, ligt juridisch onder vuur nu het Europees Hof van justitie er een uitspraak over gaat doen. Daarnaast wil minister Schouten het mestbeleid robuuster en beter uitvoerbaar en controleerbaar gaan maken. Daarbinnen lijkt gesteggel over details van de borging niet echt te passen. Daar komt bij dat gebrek aan beschikbare alternatieven in het verleden reden was om het verbod alsnog uit te stellen. Als er nu maar lang onduidelijkheid blijft, zou het zomaar die kant op kunnen vallen.

Laatste reacties

 • koestal

  verdunnen met water is een goede manier om te bemesten

 • janbajema

  wij zijn al jaren geleden over gestapt op zode bemesten dit heeft het voordeel dat er nooit meer mest op het gras zit de koeien met een paar dagen al in het land kunnen en stalvoeren is ook nooit een probleem meer, als het te droog is in het land minder diep bemesten zodat er geen schuren in het land komt en het bodem leven hebben wij nooit problemen meegehad dat is volgens mij kletskoek

 • Alco

  Zo doe ik het ook.
  Zode bemesten met heel weinig druk.

 • farmerbn

  In 2020 mag je in Frankrijk niet meer met de ketsplaat mest uitrijden. Sleepvoet of sleepvoet zonder voet wordt verplicht. Ik verwacht dat die 2020 ook wel 2025 wordt. Gek eigenlijk dat we nog steeds samen in één Europa wonen.

Of registreer je om te kunnen reageren.