Rundveehouderij

Achtergrond

Focus meer op chronisch besmette koe

Selectief droogzetten zou meer klinische mastitis veroorzaken. Het tegendeel blijkt waar. Het management van veehouders op het gebied van uiergezondheid is sterk verbeterd.

Tot voor enkele jaren zette 87% van alle melkveebedrijven alle koeien standaard droog met antibiotica. Nadat preventief inzetten van antibiotica verboden werd, konden alleen koeien en vaarzen met een bepaald celgetal nog worden drooggezet met antibiotica. Veehouders hebben zich daarop snel aangepast. De hygiëne bij droge koeien werd beter. Ook is het management rondom droge koeien en afkalven verbeterd, waardoor het celgetal nu lager is dan ooit en ook het percentage nieuwe mastitisgevallen laag is.

Zo verbeter je de uiergezondheid op je bedrijf

  • Identificeer chronisch besmette koeien 
  • Blijf actief zoeken naar de belangrijkste mastitisverwekker op je bedrijf

Flinke reductie van droogzetantibiotica

Omdat het gros van antibioticagebruik in de melkveehouderij droogzetantibiotica betrof, is het gebruik in een aantal jaren met 47% gereduceerd ten opzichte van doeljaar 2009. Ook bij koeien die in de lactatie klinische mastitis hebben, vraagt de veehouder zich vaker af of direct inzetten van antibiotica wel nodig is. De insteek is dat wanneer een koe klinische mastitisverschijnselen heeft, dit aanleiding is voor nader onderzoek. Dat was ook een van de belangrijkste boodschappen van de onlangs gehouden themadag ‘Doelgericht (be)handelen bij uiergezondheidsproblemen’ op Aeres Hogeschool in Dronten (Fl.).

Antibiotica niet altijd nodig bij milde mastitis

Veehouders hoeven een milde of matige mastitis niet altijd direct te behandelen met antibiotica. Zij kunnen daarmee wachten tot duidelijk is welk type ziekteverwekker de oorzaak is. De uitslag van een bacteriologisch onderzoek kan enkele dagen duren. Als de verschijnselen niet erger worden of vanzelf verdwijnen, is ingrijpen met antibiotica niet nodig.

Wel kan de veehouder de koe ondersteunen door de koe extra zorg te bieden, of een pijnstiller of ontstekingsremmer toedienen. Er zijn methoden waarbij de veehouder op het eigen bedrijf relatief snel onderzoek kan doen naar het type bacterie. Ernstig zieke koeien moeten wel direct behandeld worden.

Identificeer chronische koe

Bacteriologisch onderzoek maakt in elk geval duidelijk welke verwekker mastitis veroorzaakt. Met de uitslag kan de veehouder, indien nodig, een passend antibioticum inzetten. Het is goed om na verdwijnen van de klinische verschijnselen toch nog een monster melk te bewaren of op te sturen voor bacteriologisch onderzoek. Soms zijn de verschijnselen weg, maar is de bacterie dat nog niet. De koe kan chronisch geïnfecteerd zijn. Door verhoogde infectiedruk vormt het dier dan een gevaar voor andere stalgenoten. Leg de focus daar op.

Of registreer je om te kunnen reageren.