Rundveehouderij

Achtergrond 2 reacties

Huidige emissiearme stalsystemen ontoereikend voor Brabantse eisen 2028

Geen van de huidige systemen die emissie van ammoniak beperken, voldoen bij opstallen aan de ammoniakreductie die Noord-Brabant eist in 2028.

Noord-Brabantse melkveehouders kregen in 2017 niet alleen te maken met fosfaatreductie, maar ook met verscherpte provinciale regelgeving. Volgens die verordening moeten alle stallen ouder dan 20 jaar aan lagere emissienormen voldoen. De emissie wordt afgebouwd naar een maximaal niveau in 2028.

Voor beweiding wordt dat 6,0 kilo ammoniak per plaats per jaar; voor opstallen 4,0 kilo. Van het huidige aanbod emissiearme systemen zijn bij beweiden straks nog enkele systemen bruikbaar; bij opstallen uiteindelijk geen.

Goedgekeurde vloeren jongvee ontbreken

Emissiearm maken van de stallen is lastig, zeker als het gaat om jongvee dat in een oude ligboxenstal gehuisvest is. Fonny van de Heijning, directeur van Van Dun Advies in Ulicoten: “Door het ontbreken van goedgekeurde vloeren met emissiefactoren voor jongvee verplicht de provincie het gebruik van melkveevloeren met bijbehorende reductie.” In de praktijk zijn echter maar enkele vloeren geschikt, en nog maar matig ook.

Problemen bij aanvraag milieuvergunning

Van de Heijning ziet ook problemen bij de vergunningverlening omdat het gebruiken van een emissiesysteem uit een andere diercategorie strijdig is met de aanvraag van de milieuvergunning. De provincie baseert het beleid deels op de verwachting dat de komende jaren nieuwe emissiearme stalsystemen op de markt komen. Ook kan het zijn dat bestaande systemen een lagere factor verkrijgen. Beide zijn nog onzeker.

Lees meer in Melkvee100plus

Rene Stevens

Laatste reacties

  • koestal

    Ook al fraude bij de handel van emissierechten van de industrie

  • hollandagri

    +ze blijven maar met de normen schuiven. er lopen proeven met zuurstof in de mest blazen maar daar wil de overheid ( nog) niet aan. 50 % reductie..

Of registreer je om te kunnen reageren.