Rundveehouderij

Achtergrond

‘Met kleine stappen groeien is ook groeien’

Als boerenzoon van een pachtbedrijf weet Siek Postma dat investeren moet, maar liefst met zo weinig mogelijk risico.

Als Siek Postma zijn bedrijf over gaat, pakt hij de fiets. De voormalige LPG (Landwirtschaftlichte Productions Genossenschaft) beslaat een bouwblok van 7,5 hectare. Het bedrijf bestaat uit een centrale weg met links vier grote, betonnen stallen, en rechts twee grote opslagloodsen. De betonnen stallen zijn kenmerkend voor de oude LPG’s die veelvuldig in de voormalige DDR zijn gebouwd. Inmiddels is, dwars achter de vier stallen, een nieuwe stal gebouwd en daar staat ook de mestvergister.

Naam: Siek (70), Katharina (27) en Nils (33) Postma. Plaats: Lambrechtshagen (Duitsland). Foto's: Henk Riswick
Naam: Siek (70), Katharina (27) en Nils (33) Postma. Plaats: Lambrechtshagen (Duitsland). Foto's: Henk Riswick

Onderaan het artikel meer informatie over het bedrijf en meer foto‘s.

55 jaar geleden geëmigreerd

De ouders van Postma emigreerden vanuit Offingawier (Fr.) in 1962 naar Jever (Dld.). Postma was toen 16. Na scholing en werk op veehouderijbedrijven begon hij in 1973 samen met zijn broer op een pachtbedrijf in Haselüne. Daar molk hij 130 koeien. Hoewel dat bedrijf goed liep, kriebelde het bij Postma. Hij wilde graag voor zichzelf beginnen en bouwen aan een bedrijf dat wellicht op den duur ook eigendom zou kunnen zijn.

1.000 koeien

Postma zag zijn kans schoon direct na ‘die Wende’. In 1989 werden Oost- en West-Duitsland samengevoegd. Staatsbedrijven kwamen te koop en Postma liet in 1990 zijn oog vallen op de LPG in Lambrechtshagen, zo’n 5 kilometer buiten Rostock. “Ik kocht de 1.000 koeien, inventaris, stallen en het bouwblok. Bij het bedrijf hoorde 600 hectare in pacht. Nog altijd pacht dus, maar het bedrijf was nu wel van mijzelf.”

De nieuwe stal is gebouwd voor 400 koeien. Er wordt gevoerd met een zelfrijdende voermengwagen.
De nieuwe stal is gebouwd voor 400 koeien. Er wordt gevoerd met een zelfrijdende voermengwagen.

Vervanging stalinrichting

Het quotum dat bij het bedrijf hoorde, werd ingenomen en Postma kreeg vanuit de staat 2,5 miljoen kilo quotum terug. “Genoeg voor 500 koeien die destijds 5.000 kilo melk per koe gaven.” Postma had direct nog eens 2,5 miljoen kilo quotum bij kunnen kopen om de 1.000 koeien te behouden. “De banken wilden toen wel. Maar de stap van 130 koeien naar 1.000 is groot en ik wilde eerst het bedrijf herstructureren en renoveren.”

Van de betonnen stallen zijn de zijmuren eruit gehaald om licht en lucht in de stal te krijgen. Ook is de bezetting in de stallen flink teruggebracht en de oude stalinrichting vervangen. De melkkoeien reageerden. Elk jaar steeg de productie met 1.000 kilo melk. “We hebben nog wel quotum gekocht, maar moesten toch nog wat verder krimpen in de koeien.”

De oude LPG-gebouwen zijn direct aangepast door de zijwanden er uit te halen. Dat brengt lucht en licht in de stallen.
De oude LPG-gebouwen zijn direct aangepast door de zijwanden er uit te halen. Dat brengt lucht en licht in de stallen.

Biogas

Na de optimalisatie volgde de groei. Langzaam groeide het bedrijf weer naar 500 koeien. Stukje bij beetje werd ook huurland gekocht. De oorspronkelijke 600 hectare is nog altijd in gebruik, alleen is nu 150 hectare eigendom. In 2009 wilde zoon Nils een nieuwe stal bouwen voor de koeien. “Maar in die tijd was de melkprijs dramatisch. Goed, ik kon snel en goedkoop een aannemer krijgen, maar het risico was mij toch net te groot.” Intussen groeide Postma naar 600 koeien en investeerde hij in een biogasinstallatie. “De subsidies waren toen enorm. Dat hebben we gebruikt.” Nu draait er een installatie van 350 kW.

‘De energiemaatschappij vroeg toen of ze het dak mochten huren. Dat is geen risico en toch elke maand geld’.

Zonnepanelen

Ook zonnepanelen waren toen heel erg in. Als Postma de daken van de stallen wilde volleggen, vroeg dat een investering van zo’n € 4,5 miljoen. Ook dat was te veel risico. “De energiemaatschappij vroeg toen of ze het dak mochten huren. De huurtermijn is vastgesteld op 20 jaar. Kijk, dat is geen risico en toch elke maand geld.”

Dagelijks is er controle van de koeien. Via een attentielijst worden de dieren die aandacht behoeven gecheckt.
Dagelijks is er controle van de koeien. Via een attentielijst worden de dieren die aandacht behoeven gecheckt.

Nieuwe stal

De nieuwe stal is er nu wel, gebouwd in 2014 voor 400 koeien. De stal is verdeeld in vier grote groepen. Elke groep bevat 96 koeien. Dat is gemakkelijker voor het halen en brengen in de 2×16-stands zij-aan-zij melkstal. Nu is er weer ruimte voor renovatie en herinrichting van de oude stallen. In de eerste stal staat nu links het jongvee. rechts is leeg en wordt verbouwd. In de tweede stal staan de vaarzen. Zonder concurrentie van oudere koeien wennen ze rustig aan hun melkgevende periode. In de derde en vierde stal staan verspreid droge koeien en er is een grote afkalfruimte gecreëerd.

Bedrijf: 600 melk- en kalfkoeien. De gemiddelde productie van de koeien ligt op 9.800 kilo melk met 4,20% vet en 3,40% eiwit. Bij het bedrijf hoort 600 ha grond, verdeeld in 200 ha gerst, 200 ha mais, 100 ha productiegras en 100 ha weiland. Siek Postma is een ondernemer die durft te investeren, maar wel met beleid. Hij bouwde in de loop der jaren een bedrijf op met 600 koeien in de directe omgeving van Rostock, nabij de Oostzeekust. Het bedrijf is overgenomen door zijn zoon Nils en vrouw Katrina. Postma is actief bestuurslid van de BDM.
Bedrijf: 600 melk- en kalfkoeien. De gemiddelde productie van de koeien ligt op 9.800 kilo melk met 4,20% vet en 3,40% eiwit. Bij het bedrijf hoort 600 ha grond, verdeeld in 200 ha gerst, 200 ha mais, 100 ha productiegras en 100 ha weiland. Siek Postma is een ondernemer die durft te investeren, maar wel met beleid. Hij bouwde in de loop der jaren een bedrijf op met 600 koeien in de directe omgeving van Rostock, nabij de Oostzeekust. Het bedrijf is overgenomen door zijn zoon Nils en vrouw Katrina. Postma is actief bestuurslid van de BDM.

Naar 700 koeien

Voor de toekomst kan het bedrijf nog iets uitbreiden in aantal koeien. “700 zou mooi passen. Dan zijn de stallen normaal bezet, past de ruwvoer- en krachtvoerproductie van het land en is er genoeg mest om de biogasinstallatie optimaal te laten renderen.” Je zou denken dat de stap van 100 koeien op een bedrijf van 600 koeien niet zo groot is. Daar denkt Postma anders over. “We doen dat met eigen aanfok. Rustig aan groeien is ook groeien. Het moet passen en kunnen. Alleen maar groeien voor de buitenwereld is onzin. In deze regio zijn veel Nederlanders. Dat tekent de mogelijkheden, maar van alle Nederlanders is ook een derde weer teruggegaan. Te veel, te snel ineens, gaat soms wel, maar meestal niet goed.”


 • Met de minishovel wordt op een snelle manier de afdelingen voor de kalveren ingestrooid.

  Met de minishovel wordt op een snelle manier de afdelingen voor de kalveren ingestrooid.

 • De zelfrijdende mengwagen laadt gemengd krachtvoer, bestaande uit verschillende enkelvoudige grondstoffen, zoals soja, raap, eigen gerst en vitaminen/mineralenmengsel. Het voer is voor de koeien.

  De zelfrijdende mengwagen laadt gemengd krachtvoer, bestaande uit verschillende enkelvoudige grondstoffen, zoals soja, raap, eigen gerst en vitaminen/mineralenmengsel. Het voer is voor de koeien.

 • De melkput met de 2x16-stands zij-aan-zij melkstal. Postma melkt twee keer per dag.

  De melkput met de 2x16-stands zij-aan-zij melkstal. Postma melkt twee keer per dag.

 • De koeien zijn gehuisvest in stallen met dichte vloeren. Alle mest wordt meerdere keren per dag afgeschoven en gaat rechtstreeks de vergister in. De digestaat wordt gebruikt voor op het land.

  De koeien zijn gehuisvest in stallen met dichte vloeren. Alle mest wordt meerdere keren per dag afgeschoven en gaat rechtstreeks de vergister in. De digestaat wordt gebruikt voor op het land.

Of registreer je om te kunnen reageren.