Rundveehouderij

Achtergrond 2 reacties

Geautomatiseerde stal goede keuze

Op de Hoek zette in februari 2015 een stal voor 265 melkkoeien en koos onder meer voor melkrobots, een voerrobot en een automatisch boxinstrooisysteem.

Maatschap Op de Hoek zette twee jaar geleden bij de bouw van de nieuwe stal sterk in op automatisering. Een voerrobot, automatisch boxinstrooisysteem en vier melkrobots zijn hier voorbeelden van. Het arbeidsgemak is ook groot in de stal die 265 melkkoeien kan herbergen. “Mits de voerkeuken aangevuld is, kan één persoon twee dagen al het werk in zijn eentje rondzetten”, zegt Jouke op de Hoek.

Eerst actueel: raakt fosfaatregelgeving uw bedrijf?

“Ja, toen alles definitief werd, hadden wij 349,41 GVE. En op de peildatum van 2 juli 2015 was dat 311,54 GVE. Er moeten dus 40 melkkoeien uit. Maar we kunnen wat jongvee ruilen voor melkvee, waardoor dat er 30 tot 35 zullen worden. Het is zuur, maar het had nog veel erger kunnen zijn. In april 2015 – en dus net voor de peildatum – kochten we een Duits koppel van 64 drachtige vaarzen. Dat had twee redenen. Enerzijds voelden we de bui aankomen, anderzijds draaide de stal heel goed. Nieuw vee konden we hebben. Maar achteraf was het een enorm belangrijke beslissing.”

U koos voor een voerrobot, hoe gaat dat?

“Nu goed, maar in het begin waren er softwareproblemen. De software was onoverzichtelijk en onlogisch. Instellingen stonden verkeerd, waardoor er niet zo gevoerd werd als we dachten; te veel kuil en te weinig mais en krachtvoer. Dat kostte melkproductie. Maar toen de kinderziektes eruit waren, ging het ook goed. Er zijn relatief weinig storingen. En als ze er zijn, kunnen we ze vaak zelf oplossen. Het voeren gaat prima. De robot voert pas als het bijna op is. Een andere plus is het gespreid voeren. Ook de dieren die laag in de rangorde staan, komen aan bod. Dat pakt vooral in de vaarzengroep zeer goed uit.”

Jouke op de Hoek (35) vormt samen met broer Arend (33) en ouders Titte (70) en Marie (61) in Wons maatschap Op de Hoek-Huistra met 265 melkkoeien, 180 stuks jongvee en 135 hectare land (107 hectare in eigendom). - Foto: Galama Media
Jouke op de Hoek (35) vormt samen met broer Arend (33) en ouders Titte (70) en Marie (61) in Wons maatschap Op de Hoek-Huistra met 265 melkkoeien, 180 stuks jongvee en 135 hectare land (107 hectare in eigendom). - Foto: Galama Media

Er is ook een automatische boxinstrooier?

“Ja, automatisering woog zwaar. Dit systeem wordt ‘gevoerd’ door een mestscheider en strooit vijf keer per week in bij de nek van de koeien. Daarbij is het wel van belang dat je zelf de boxen vervolgens goed aanharkt. Het systeem pakt goed uit. Al moesten we in het begin finetunen, omdat de boxen niet altijd gelijkmatig gevuld werden.”

En de combinatie diepstrooisel/dichte vloer/mestrobots?

“Dat gaat goed. Dat komt doordat we de dichte emissiearme EA-vloer – met om de 1,10 meter een afstort – voldoende nat houden. Dat is ook essentieel. Zeker omdat er ook nog gaatjes in de vloer zitten, waardoor de urine vlot wegloopt en de vloer sneller opdroogt. We kozen daarom voor een spoelleiding boven de vloer. Zo kunnen de twee mestrobots goed hun werk doen. In het begin moesten we de leiding alleen anders afstellen, omdat er toen ook water in de boxen terechtkwam. Maar dat was snel opgelost.”

En u koos voor vier A4-melkrobots?

“Ja, een vertrouwd systeem. In de oude stal werkten we al met A3‘s. Voor de koeien is het gesneden koek. In deze stal heeft elke groep een robot. We werken met twee hoogproductieve groepen, een laagproductieve groep en een vaarzengroep. De automatische separatie (per robot) is voor ons wel nieuw. Maar dat is echt een uitkomst. Het scheelt enorm veel tijd.”

Laatste reacties

  • koestal

    prima voor elkaar !

  • info519

    heb je nog vrienden in omgeving?.....ligt wel gevoelig denk ik bij collega's die 8% moeten inleveren van wegen uitbreiding van anderen....

Of registreer je om te kunnen reageren.