Rundveehouderij

Achtergrond 12 reacties

ZLTO: plan GS Brabant desastreus voor veehouderij

Desastreus, dat is in één woord het oordeel van ZLTO over de duurzame-veehouderijplannen waarmee Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant woensdag 14 juni naar buiten kwamen.

Vrijdag 7 juli komen deze definitieve plannen aan de orde in de Provinciale Staten.

Volgens de boerenorganisatie pakken de plannen voor de Brabantse veehouderij zeer slecht uit voor familiebedrijven en veehouderijbedrijven die net zijn overgenomen. Het is een ongekende opeenstapeling van plannen en regels, aldus Janus Scheepers, portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling bij ZLTO. Scheepers: “Gedeputeerde Staten gaan met deze plannen volledig voorbij aan eerdere afspraken tussen sector en overheid, vastgelegd in convenanten.” Volgens Scheepers staat het maatregelenpakket niet in verhouding tot de milieuwinst die daarmee behaald gaat worden. “De plannen zijn buitensporig.” Hij vreest dat straks alleen nog toekomstperspectief is voor een kleine groep grote veebedrijven.

De ZLTO‘er baseert zijn mening onder meer op onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd door Bureau Connecting Agri & Food. Uit dat onderzoek blijkt dat meer dan 500 Brabantse veehouderijbedrijven zullen moeten stoppen. Honderden andere komen vanwege toenemende lastendruk onder de armoedegrens terecht. Scheepers: “De provincie doet net alsof in de afgelopen decennia geen enkele vooruitgang is geboekt op het gebied van ammoniak en stikstof. Het tegenovergestelde is het geval: de uitstoot is met tientallen procenten gedaald. Bovendien is door veehouders voor honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in milieumaatregelen. De sector heeft zich tot nu toe aan gemaakte afspraken gehouden en veel doelen zijn gerealiseerd. Maar dat telt kennelijk niet. Waardering ontbreekt volledig bij Gedeputeerde Staten.”

‘Pure sanering van de sector’

Volgens de ZLTO-bestuurder is de combinatie van maatregelen – aanpassing Verordening Natuurbescherming, staldering én een verscherping van de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij BZV – om versnelde verduurzaming te bereiken, niet meer of minder dan een pure sanering van de sector. Over het flankerend beleid dat de provincie voorstelt om boeren hulp te bieden die in de problemen komen, is Scheepers allerminst te spreken. “Dat is nog helemaal niet ingevuld. Ja, veehouders kunnen via een telefoonlijn meer informatie krijgen. Dat is wel heel wrang.”
Volgens Scheepers pakt Gedeputeerde Staten de Brabantse veehouderij zo hard aan om voor recreatie, verkeer en industrie meer ontwikkelingsmogelijkheden in de provincie te realiseren. “Terwijl we juist met de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging in gesprek zijn en afspraken willen maken om ruimte te zoeken en die vervolgens fair over alle economische sectoren te verdelen.”

Bespoedigen emissie-eisen nekt varkenshouders

Het naar voren halen van de emissie-eisen aan stallen van 2028 naar 2022 gaat veel varkenshouders de kop kosten verwacht Scheepers. “Terwijl juist die sector de meeste ammoniakreductie heeft gerealiseerd. Zelfs méér dan volgens afspraak.” Ook het feit dat de kosten van stalderen, 10% extra voor slopen van bestaande stal om nieuw te mogen bouwen, eenzijdig bij de zich ontwikkelende bedrijven worden neergelegd, stuit Scheepers tegen de borst. “Dat leidt niet tot sanering van oude stallen. Veehouders gaan juist meerdere locaties exploiteren en de schaalvergroting zet door. Dat is nu precies wat veel burgers niet willen.”

VVD voorstander maatregelen GS

In tegenstelling tot ZLTO is de VVD-fractie in Noord-Brabant voorstander van de maatregelen die Gedeputeerde Staten willen nemen voor een duurzame veehouderij. De partij zegt voor verantwoorde maatregelen in de intensieve veehouderij te zijn om economische ontwikkelingen in Brabant mogelijk te maken. De vijf jaar die veehouders in de GS-plannen krijgen om hun bedrijf aan te passen (tot 2022) is zowel noodzakelijk als haalbaar, stelt de partij die ook zitting heeft in Gedeputeerde Staten.

“Onze provincie heeft een flinke bevolkingsdichtheid, veel intensieve veehouderij en natuur en dat vraagt verantwoorde besluiten”, aldus de VVD van Noord-Brabant op haar website. “Met dit evenwichtige voorstel kunnen ook andere economische ontwikkelingen in Brabant doorgang vinden. Modern ondernemerschap loont! In elke sector, zo ook in de veehouderij in Brabant.”

CDA zwaar teleurgesteld

De fractie van het CDA in Noord-Brabant ziet niets in het voorstel van Gedeputeerde Staten. De partij zit voor het eerst sinds lange tijd in de oppositie. “We zijn zwaar teleurgesteld”, zegt CDA-landbouwwoordvoerder Ton Braspenning tegen Omroep Brabant. “Het gaat hier helemaal niet meer om het verminderen van het aantal dieren. Het gaat er om dat boeren minder mogen uitstoten zodat andere bedrijven meer ruimte krijgen. Wat schiet de natuur hier nou mee op.”

Volgens Braspenning is het compromis van 2022 slechts een kleine verschuiving. “Dit gaat direct het inkomen van boeren raken. Dit is vooral een manier tot schaalvergroting.” Het CDA blijft voorstander van boerenfamiliebedrijven. Dat gaat op deze manier niet lukken, stelt Braspenning. Dat Brabant veel strengere regels opstelt dan andere provincies stuit de landbouwwoordvoerder tegen de borst. “Brabant komt op een eilandje.”

Laatste reacties

 • beversbv1

  zolang als johan van hout van de sp op de hoogste stoel van van brabant zit zal hij alles doen om de veehouderij van brabant de nek om te draaien,en hij zal ook alles doen om de mestfabrieken te stoppen.

 • fietskip

  Hij is van de sp, die zou toch sociaal moeten zijn.
  Maar alleen dan voor de eigen achterban! Als het hem uitkomt.

 • JKr

  Volgens Scheepers pakt Gedeputeerde Staten de Brabantse veehouderij zo hard aan om voor recreatie, verkeer en industrie meer ontwikkelingsmogelijkheden in de provincie te realiseren. M.a.w. dit is pure diefstal en er zou aangifte van gedaan moeten worden. Volkert vd G. deed het nog recht door zee, die van den Hout doet het op een achterbakse manier.

 • beversbv1

  wat johan van hout doet is een nederlands woord voor.NARCIST

 • schooteind1

  VVD die ook in het college zit en dit voorstel steunt heeft heel wat uit te leggen. Volgend jaar maart weer gemeenteraadsverkiezingen, begrijp goed dat de VVD dit A-sociale beleid ten volle steunt. De partij die zegt op te komen voor de hardwerkende ondernemers; wat een aanfluiting.....Collega's die namens de VVD op de kieslijst komen te staan zijn volstrekt ongeloofwaardig!! Dit beleid zorgt voor veel verdriet aan menig keukentafel, daar zijn zij verantwoordelijk voor !!
  Onbetrouwbaar en hypocriet !!

 • hylkema.l

  Is het eigenlijk niet de hoogste tijd dat de leiding van de LTO Brabant serieus gaat praten met het provincie bestuur. Naar buiten komt het over dat men alleen maar aan het ruzie maken is, en dat alle kopstukken voor hun eigen ego willen gaan. En dan praten tot er voor alle partijen een goed resultaat bereikt wordt.

 • veldzicht

  Wat is nu eigenlijk het nieuws?veel,vooral linkse partijen, hebben in hun partij progamma staan dat de intensieve veehouderij moet verdwijnen,nu krijgen ze de kans en die grijpen ze aan

 • j.verstraten1

  Hylkema, serieus praten is tot in den treure gepoogd. Ruzie maken doe je als je er niet uit komt en dat is ook helemaal niet de bedoeling van GS .
  Verhoudingsgewijs gaat dit veel melkveehouders de kop kosten en zal de melkveestapel fors gaan afnemen in Brabant. Omdat élke stal ouder dan 20 jaar, ook al staat jongvee in, aangepast moet worden, de BZV met een nog scherpere grondgebondenheid dan de Haagse doet de rest. De varkenshouderij zal zich verder concentreren.

 • Mbmb

  En denk niet dat dit beperkt blijft tot Brabant.. wellicht denken sommigen onder ons: laat ze fijn saneren in Brabant, dan blijven wij onder de radar.. Vergeet het maar, dit wordt de opmaak voor heel Nederland als we dit slikken. Een ijskoude sanering, een directe graai in het inkomen en alleen maar meer schaalvergroting als gevolg. Bij welke sector kan de overheid dit soort keiharde maatregelen toepassen zonder enige vorm van nadeelcompensatie? Massaal protesteren en massaal aanvechten!

 • Peet1212

  De VVD heeft inderdaad heel wat uit te leggen aan de boeren maar het zal ze worst wezen ben ik bang. De partij is er alleen nog voor de grote bedrijven en hun rijk betaalde mensen.

 • agrieehollande

  Dat is wel zuur dat Brabant het aan de VVD de danken heeft dat na 2013 schaalvergroting zonder al te veel grond kon plaats vinden.

 • info36

  De VVD is grote voorstander van liberalisering maar legt in deze bedrijven bovenwettelijke eisen op. Wat een hypocrieten. Dit is toch niet uit te leggen.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.