Rundveehouderij

Achtergrond 1890 x bekeken 1 reactie

Meer voer van eigen bodem cruciaal

Met een betere bodembenutting is de voerproductie te verbeteren. Met name bemesting speelt daarin een belangrijke rol. Zo kan benutting van stikstof een stuk beter met een goed plan en juiste inzet van zowel dierlijke mest als kunstmest.

“Ruwvoeropbrengst en -kwaliteit vormen de basis van het bedrijfsrendement. Als je alles goed doet is 16 ton droge stof gras per hectare haalbaar.” Daarmee zette Zwier van der Vegte, bedrijfsleider van proefbedrijf De Marke de bezoekers van de Ruwvoerronde in Oostrum (Limburg) op scherp.

De benutting van mineralen kent drie belangrijke fases. In de bodem, het gewas en de koe. Aan de eerste twee moet worden gewerkt, stelt Van der Vegte. “Benut elke kilo stikstof binnen de bemestingsnorm. Dat kan door denitrificatie, vervluchtiging en uitspoeling tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld door geen nitraat in het voorjaar en geen ammoniumhoudende meststoffen later in het seizoen te gebruiken. Toch wordt vooral dat eerste nog wel veel gedaan. Een groot deel van de veehouders strooit nog altijd KAS in het voorjaar, dat voor de helft uit nitraatstikstof bestaat.”

Gebruik van klaver

Na deze prikkelende inleiding volgen vier korte inleidingen in het veld. Daar laten DLV Advies, Forfarmers, zaadveredelaar DLF en Van Laar Techniek zien waar de kansen liggen. Een daarvan is het verruimen van het stikstofaanbod door gebruik van klaver. DLV Advies rekent voor. “Als een veehouder met 40 hectare gras de helft in grasklaver zet, levert de klaver in totaal 3.000 kilo stikstof. Dat is 12 ton KAS, ofwel € 2.700.”

Met de keuze van grasmengsels die afgestemd zijn op het doel is ook al veel te winnen. De mengsel passen bij bepaald gebruik: maaien, beweiding, of een combinatie hiervan. DLF adviseert bij doorzaaien 15 tot 20 kilo graszaad per hectare te gebruiken. Veehouders kunnen ook kiezen om jaarlijks met het graslandonderhoud gras bij te zaaien, zoals in Duitsland veel gebeurt.

Inkuilmiddel is geen wondermiddel

De conservering van gras is te stimuleren met inkuilmiddelen. Mengsels van bacteriën die zowel melk- als azijnzuur vormen zijn volgens ForFarmers het best, maar de adviseurs weten wel dat een inkuilmiddel geen wondermiddel is. “Je kan van slecht gras geen goede kuil maken met een inkuilmiddel.”

Om conserveringsverliezen te vermijden is zomerstalvoeren een optie. Dat leidt tot een hoge benutting, maar het wordt als lastig ervaren om genoeg gras te houden en geeft ook werkdruk. Van Laar Techniek nuanceert dat. “Bij weidegang moet je ook zorgen voor voldoende gras. En wie opstalt hoeft minder te voeren en mengen. Die tijd kan je ook besteden aan het halen van gras.”

Ruwvoerronde 22 juni in Friesland
Van de Ruwvoerronde Gras is aanstaande donderdag 22 juni de tweede editie. Wilt u een ochtend of middag discussiëren met collega’s en experts? Kom naar Appelscha. Het is gratis, maar u moet zich wel even aanmelden op www.ruwvoerronde.nl. Daar vindt u ook de adresgegevens.

Eén reactie

  • koestal

    Donderdag 22 juni in Appelscha

Of registreer je om te kunnen reageren.