Rundveehouderij

Achtergrond

Blik op runderslachtingen

Bigard-Socopa, AIBP en Vion Food zijn de grootste Europese runderslachterijen. Steaks en gehakt zijn populair. Nederland slacht de meeste kalveren.

Dit jaar groeit de wereldwijde rundvleesproductie (inclusief kalfsvlees) met 1% naar 61,6 miljoen ton. Grote rundvleesproducenten zijn Verenigde Staten (18,8%), Brazilië (15,4%), China (11,4%) en de EU (13%). Samen goed voor 58,6% van de wereldwijde rundvleesproductie.

26,5 miljoen runderen geslacht

In 2016 was de totale rundvleesproductie in de EU 7,78 miljoen ton, inclusief 13% vlees van runderen jonger dan 12 maanden. In totaal werden ruim 26,5 miljoen runderen geslacht, waarvan bijna een kwart jonger is dan 12 maanden (zie tabel hieronder). Er werden 1,7 miljoen runderen tussen 8 en 12 maanden oud geslacht en 4,5 miljoen kalveren jonger dan 8 maanden. De data van slachterijen die Eurostat gebruikt, maken geen onderscheid tussen slachtingen van melkvee en vleesvee.

De EU telt talloze runderslachterijen. Bigard-Socopa, AIBP en Vion Food slachten de meeste runderen.
De EU telt talloze runderslachterijen. Bigard-Socopa, AIBP en Vion Food slachten de meeste runderen.

Grootste Europese rundvleesproducenten

De rundvleesproductie maakt 17% uit van de totale Europese vleesproductie. Varkensvlees heeft een aandeel van 51%, pluimveevlees 30% en schapen- en geitenvlees 2%. Frankrijk, Duitsland, Italië en Engeland zijn de grootste Europese rundvleesproducenten. Deze vier lidstaten produceren samen circa 58% van de totale EU-rundvleesproductie in tonnen.

Nederland produceerde in 2016 416.000 ton rundvlees, waarvan 57% afkomstig is van runderen jonger dan 12 maanden. Vorig jaar slachtte Nederland 2,1 miljoen runderen, waarvan 73% jonger dan 12 maanden oud. Nederland slacht dan ook verreweg de meeste kalveren van alle Europese landen.

Koeien, stieren en ossen geslacht

De Europese rundvleesproductie hangt voor een groot deel af van ontwikkelingen in de melkveehouderij. Van alle geslachte runderen in de EU ouder dan 12 maanden is het aandeel koeien 38,6%. In 2016 werden daarnaast 8,6 miljoen stieren en ossen en 3,9 miljoen vaarzen geslacht. De grootste Europese runderslachterijen zijn Bigard-Socopa in Frankrijk, AIBP in Ierland, UK en Polen en Vion Food in Duitsland en Nederland.

In 2016 slachtte de EU 26,5 miljoen runderen, 23,3% was jonger dan 12 maanden oud en 16,8% was jonger dan 8 maanden oud.
In 2016 slachtte de EU 26,5 miljoen runderen, 23,3% was jonger dan 12 maanden oud en 16,8% was jonger dan 8 maanden oud.

Afzet rundvlees

“In Frankrijk en Ierland is het aandeel runderen voor vleesproductie erg groot. Nederland zet stiertjes bijna uitsluitend op voor kalfsvleesproductie”, zegt Caroline Heere, assistant COO Beef van Vion Food in Duitsland. Uit Eurostat-statistieken blijkt dat rundvlees afkomstig van vleesvee met name uit vier EU-lidstaten komt: Frankrijk (34,4%), Spanje (15,2%), Engeland (12,8%) en Ierland (8,7%). Deze vier landen houden gezamenlijk 70% van de Europese vleesveestapel. “De rentabiliteit van vleesvee schommelt nogal en is sterk afhankelijk van premies en schaalgrootte. Op kleinschalige Franse vleesveebedrijven moet er momenteel geld bij”, zegt Frans van Dongen, lobbyist voor de Nederlandse vleeshandel in Brussel.

Nederlandse slachterijen

De grootste runderslachterijen in Nederland zijn Vion Food, Gosschalk, Abattoir Amsterdam en Waddenvlees Dokkum met een marktaandeel van respectievelijk 20,7%, 19,5%, 14,8% en 8%. VanDrie Group slacht de meeste kalveren in ons land en is wereldwijd de grootste kalfsvleesproducent.

Afgemolken koeien

Nederlandse runderslachterijen gebruiken vlees van afgemolken koeien hoofdzakelijk voor de export en voor gehakt en verwerkt vlees. “In Duitsland worden stiertjes afkomstig van melkveebedrijven nog in grote getale voor de stierenmesterij gebruikt”, zegt Heere. “Het overgrote deel van dit stierenvlees vindt afzet op de interne Duitse markt. Noord-Duitsland exporteert 50% van de stierkalveren naar Nederland voor de kalfsvleesproductie.”

Vleesconsumptie

De verwachting is dat de wereldwijde vleesconsumptie in 2025 gemiddeld circa 35,3 kilo per persoon is. Dat is een toename van 1,3 kilo per persoon in vergelijking met de periode 2013-2015. OECD-FAO verwacht dat rundvleesconsumptie tot aan 2025 in ontwikkelde landen stijgt met 6% en in ontwikkelingslanden met 21%. In Egypte, Pakistan, Vietnam en India is de groei van de rundvlees- en kalfsvleesconsumptie het hoogst.

De rundvleesconsumptie in de EU blijft redelijk stabiel en is naar verwachting 10,2 kg per persoon in 2025. Hamburgers en steaks zijn favoriet. Foto: Michel Zoeter
De rundvleesconsumptie in de EU blijft redelijk stabiel en is naar verwachting 10,2 kg per persoon in 2025. Hamburgers en steaks zijn favoriet. Foto: Michel Zoeter

Vraag naar steaks

In de EU was vorig jaar de gemiddelde jaarlijkse vleesconsumptie 67,6 kilo per persoon, waarvan circa 10,5 kilo rundvlees. Volgens EU-prognoses blijft de jaarlijkse rundvleesconsumptie redelijk stabiel en is deze naar verwachting 10,2 kilo per persoon in 2025. Nederlanders consumeren gemiddeld 6 kilo rundvlees en 0,7 kilo kalfsvlees per hoofd per jaar. Noord-Amerikanen en Brazilianen eten, met respectievelijk 23 en 24 kilo per hoofd per jaar, veel meer rundvlees.

‘Rundvlees profiteert het meest van de trend waarbij minder vlees wordt gegeten’.

“Een duidelijke trend in rundvlees is de groeiende vraag naar steaks van zeer goede kwaliteit en convenient gehaktvlees”, weet Heere. “Niet alleen in het najaar en in de winter, maar ook steeds meer in het seizoen waarin mensen barbecueën. Rundvlees profiteert het meest van de trend waarbij minder vlees wordt gegeten, maar dan wel van een goede kwaliteit. De belangstelling voor speciale producten groeit, bijvoorbeeld voor 100% Simmentaler of Dry Aged Beef.”

Toekomst rundvlees

Tot aan 2025 stijgt de rundvleesproductie in ontwikkelingslanden met 20%. Dat gebeurt voor twee derde deel in Argentinië, Brazilië, India en China. In ontwikkelde landen neemt de rundvleesproductie met 7% toe, met name in Noord-Amerika en Rusland. Tot aan 2025 verwacht de Europese Commissie een lichte daling van de rundvleesproductie in de EU naar 7,6 miljoen ton. Met name als gevolg van een kleinere melkveestapel en lagere rendementen van rundvleesproductie (minder premies).

Dalende rundvleesprijzen

De verwachting is dat rundvleesprijzen tot aan 2020 dalen naar gemiddeld € 3,47 per kilo vanwege productiegroei in de belangrijkste rundvleesproducerende landen. Na 2020 neemt de rundvleesproductie af door stijgende voerkosten met opwaartse druk op de rundvleesprijzen. Het komende decennium kunnen vleesproducenten nog profiteren van betere voederconversies en wat gunstiger vlees-voerprijsmarges.

Tot aan 2025 stijgt de rundvleesproductie in Argentinië, Brazilië, India en China sterk. In de EU daalt de productie met 2,3% naar 7,6 miljoen ton. Foto: Vion
Tot aan 2025 stijgt de rundvleesproductie in Argentinië, Brazilië, India en China sterk. In de EU daalt de productie met 2,3% naar 7,6 miljoen ton. Foto: Vion

Of registreer je om te kunnen reageren.