Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

Verantwoording voerspoor bij boer is vooral praktische overweging

Het ministerie benadrukt dat het de fosfaatreductie via het voerspoor liever via de sectorale regeling realiseert. De regeling ligt er, maar treedt hoogstwaarschijnlijk niet in werking. In ieder geval niet voor 15 mei.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) had al aangekondigd dat voor de fosfaatreductie via het voerspoor een wettelijke regeling zou komen. Dit als stok achter de deur voor het geval de veevoersector haar ambities niet zou kunnen nakomen. Om deze wettelijke borging had de Europese Commissie gevraagd.

Ingangsdatum en inhoud regeling verrassend

Het was dus geen verrassing dat aan deze regeling werd gewerkt, maar dat de regeling ook al gepubliceerd zou worden in de Staatscourant – compleet met ingangsdatum 15 mei – was toch even verrassend. Dat geldt ook voor de inhoud van de regeling. Hoewel de normen voor het fosforgehalte in het veevoer niet afwijken van de normen in het sectorplan, ligt de verantwoordelijkheid van deze regeling bij de melkveehouder en niet – zoals bij het sectorplan – bij de veevoerbranche. De reden hiervoor is vooral praktisch. Het aanpassen van de Regeling Diervoeders, waarin staat welke diervoeders gevoerd mogen worden, gaat sneller dan het maken van een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor veevoerleveranciers. Daarin worden voorwaarden aan het voer gesteld, waarvoor het hele traject voor een AMvB moet worden doorlopen. Dat kost veel tijd, en die tijd is er simpelweg niet omdat de fosfaatreductie al dit jaar moet worden gerealiseerd, met het oog op mogelijke onderhandelingen over een nieuwe derogatie.

Verantwoordelijkheid verschuift van voerproducent naar boer

De verschuiving van de verantwoordelijkheid van de voerproducent naar de boer heeft ook nadelige gevolgen. In plaats van een gemiddelde norm voor het fosforgehalte in ál het voer, geldt de norm nu voor het voer dat op een bedrijf wordt aangevoerd. Daarmee pakken de normen wat strenger uit voor boeren. Bovendien komen de uitvoeringskosten bij de wettelijke regeling bij de boer op het bordje, terwijl deze anders voor de voerleveranciers zijn.

Toch lijkt de soep niet zo heet gegeten te gaan worden. De regeling wordt niet van kracht als de veevoersector op de lijn zit om de beoogde fosfaatreductie van 1,7 miljoen kilo te halen.

Regeling wordt niet van kracht als de veevoersector op de lijn zit om de beoogde fosfaatreductie van 1,7 miljoen kilo te halen

Hoewel het formeel nog geen monitoring van het fosfaatreductieplan is, zijn de signalen positief; de sector lijkt op koers te liggen. Ook het ministerie van
Economische Zaken benadrukt dat het de voorkeur heeft om de fosfaatreductie via het voerspoor via de sectorale regeling te realiseren. De regeling ligt er dus, maar treedt hoogstwaarschijnlijk niet in werking. In ieder geval niet voor 15 mei. Mocht het later alsnog nodig zijn, dan zal de regeling alsnog van kracht worden.

Laatste reacties

 • massan

  Fosfaatreductieplan lijkt een grote ramp te worden.
  Wanneer houdt het op met de veranderingen?
  Kan dit allemaal nog juridisch houdbaar zijn?

 • DJ-D

  <>

 • haj146

  Massan, dat is het al. Het gaat over boetes en verplichtingen en dat de boer weer de sjaak is.. Van dam afvoeren richting Syrië

Of registreer je om te kunnen reageren.